Pentru cei ce se împărtășesc cu necredință împărtășania este spre pedeapsă

Pentru cei care au credință, împărtășania este spre iertarea păcatelor, iar pentru cei ce se împărtășesc cu necredință, este spre muncă și pedeapsă.

Pentru cei care cu credință, în chip vrednic, se împărtășesc, împărtășania este spre iertarea păcatelor, spre viața veșnică, spre păzirea sufletului și a trupului; dar pentru cei care se împărtășesc cu necredință în chip nevrednic, este spre muncă și pedeapsă, după cum și moartea Domnului pentru cei care cred a devenit viață și nestricăciune spre desfătarea fericirii veșnice, iar celor necredincioși și ucigătorilor Domnului, muncă și pedeapsă veșnică.

(Sf. Ioan Damaschin, Expunerea credinței ortodoxe, Cap. XIII, Despre Sfintele și Prea Curatele Taine ale Domnului, p. 145)

Comentarii Facebook


Știri recente