Pelerinaj în București la sfinți vindecători de boli

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhului României, la primirea moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, București, 24 octombrie 2012:

Trăim astăzi momente de binecuvântare și bucurie duhovnicească deosebite pe care Duhul Sfânt, pentru rugăciunile Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ni le dăruiește prin venirea moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, Vindecătorul de boli, la București.

De aceea, mulțumim Preafericitului Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Elade, pentru binecuvântare și Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Efrem de Ydra, Spetses și Eghina, pentru bunăvoință și osteneală, întrucât au răspuns cu dragoste evlaviei românilor ortodocși față de Sfântul Nectarie.

Prezența în aceste zile de sărbătoare, la București, a moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, alături de moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, este o mare binecuvântare pentru noi toți: ierarhi, cler, viețuitori ai mănăstirilor, credincioși pelerini din România și din străinătate.

Sfântul Nectarie de la Eghina se bucură de o evlavie deosebită în poporul grec și român, dar și în alte popoare. Credincioșii aleargă către Sfântul Nectarie cu credința nestrămutată că îi va ajuta în necazurile și în suferințele lor și că va duce mai departe, spre Sfânta Treime, rugăciunile și lacrimile lor. În ultimii ani, evlavia pe care românii au arătat-o Sfântului Nectarie de la Eghina a crescut mult, el fiind un mare vindecător de boli grele, mai ales de cancer.

Prin harul lui Dumnezeu, prin credința sa puternică, prin nevoințe, smerenie și nerăutate, Sfântul Nectarie s-a arătat mereu rănit de durerile, de suferințele, de bolile și păcatele mulțimilor necăjite și rătăcite ca niște oi fără de păstor (cf. Matei 9, 36), fiind grabnic ajutător și vindecător al tuturor bolnavilor.

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor și Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina au în comun viața monahală și sfințenia ca daruri ale Sfântului Duh pe care ei le-au cultivat prin credință statornică și viețuire sfântă.

De asemenea, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou și Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina au în comun darul vindecărilor de boli sufletești și trupești, fiind numiți „făcători de minuni” sau „vindecători”.

Vindecările și minunile pe care acești sfinți le-au săvârșit nu au rămas necunoscute. Credincioși din multe părți ale lumii dau mărturii neîncetate despre minunile lor.

Pentru a sublinia și mai mult lucrarea harului lui Dumnezeu în misiunea Bisericii lui Hristos din poporul român, comuniunea sfinților, dar și nevoia de vindecare sufletească și trupească a societății de azi au fost aduse la București moaștele Sfântului Nectarie, Vindecătorul de boli, în acest an proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre An omagial al Tainei Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română.

Biserica a înțeles întotdeauna că viața și sănătatea sunt daruri ale lui Dumnezeu, care trebuie însă apărate și cultivate, spre slava lui Dumnezeu și binele oamenilor.

Astăzi, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Efrem de Ydra, Spetses și Eghina, în prezența moaștelor Sfântului Nectarie, Vindecătorul de boli, am săvărșit slujba de sfințire a noului „Centru de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie”, inițiat de Patriarhia Română și construit de Arhiepiscopia Bucureștilor în parteneriat cu Ambasada Elveției, Primăria Sectorului 2 și Fundația Hilfsverein Nymphenburg (Germania) în incinta bisericii parohiei Sfântul Pantelimon – Foișorul de Foc, din București.

Implicarea Bisericii în asistența medicală socială este deodată o vocație spirituală și o necesitate practică. Opera filantropică medicală și socială a Bisericii izvorăște din Evanghelia iubirii lui Hristos pentru toți oamenii, deoarece „prin rănile Lui noi toți ne-am vindecat” (cf. Isaia 53, 5; 1 Petru 2, 24). După modelul Mântuitorului Iisus, Care „străbătea toată Galileea, învățând în sinagogile lor, predicând Evanghelia împărăției și vindecând orice boală și orice suferință în popor” (Matei 4, 23; 9, 35), vocația Bisericii este aceea de a uni predica sau învățătura de credință cu rugăciunea și acțiunea pentru vindecarea bolilor și alinarea suferințelor oamenilor.

Iubiți pelerini,

Sfântul Nectarie sporește în aceste zile bucuria tuturor pelerinilor care cinstesc sfintele sale moaște alături de moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, și ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, Ocrotitorii Catedralei patriarhale din București.

În aceste zile de binecuvântare și de bucurie pe care ni le oferă Hristos Domnul prin sfinții Săi, vă felicităm pe toți pentru venirea dumneavoastră la București și ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să vă răsplătească evlavia și osteneala, râvna și dărnicia, cu darurile Sale cele bogate și netrecătoare, cu sănătate și înțelepciune, cu pace și bucurie, cu ajutor în familia și în activitatea dumneavoastră, cu ani mulți și binecuvântați, pentru a spori în credință și în iubire frățească, în sfințenie și fapte bune, spre slava Preasfintei Treimi, spre bucuria sfinților și spre dobândirea mântuirii.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente