Pe cine deranjează pasarela de acces pietonal la mănăstirea Snagov?

În legătură cu articolul intitulat Salvați Mănăstirea Snagov! Podul de la mănăstirea Snagov, construit ilegal!, apărut în Jurnalul Național sub semnătura domnului Petru Zoltan, Arhiepiscopia Bucureștilor precizează:

1. Pasarela spre mănăstirea Snagov, situată pe insula din mijlocul lacului cu același nume, a fost construită legal în urma eliberării autorizației de construire emisă de Consiliul județean Ilfov pentru Consiliul local al comunei Snagov, după întocmirea documentației tehnice pe specialități și obținerea tuturor avizelor solicitate conform Legii Construcțiilor nr. 10⁄1995.

La finalizarea lucrărilor, în luna decembrie 2010, a fost încheiat Procesul Verbal de recepție, semnat de toți cei abilitați de legislația în vigoare și în primul rând de reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcții Ilfov, instituția publică având responsabilitatea verificării legalității și standardelor de calitate în vigoare. De asemenea, au fost justificate fondurile publice alocate pentru facilitarea accesului multor credincioși și turiști dornici de a participa la Sfânta Liturghie și de a vizita cea mai veche mănăstire din Arhiepiscopia Bucureștilor, monument istoric reprezentativ, inclus în patrimoniul cultural național, un simbol al culturii și spiritualității românești, atestată documentar pentru prima dată în anul 1408, ctitorie a domnitorilor Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș și Neagoe Basarab.

În prezent, există toate aprobările, inclusiv autorizația de construire pentru realizarea rampelor de acces pietonal, imperios necesare facilitării accesului persoanelor cu dizabilități și celor în vârstă la mănăstirea Snagov, conform normelor europene.

2. Dar, din păcate, această pasarelă nu este agreată de proprietarii din imediata vecinătate a acesteia, care pe orice cale, inclusiv prin intermediul presei, încearcă să obstrucționeze construirea rampelor de acces pietonal. În mod paradoxal, asupra celor care contestă legalitatea construirii pasarelei planează suspiciunea de infracțiune prin extinderea limitei de proprietate pe domeniul public de pe malul comunei Gruiu, așa cum reiese dintr-o ridicare topometrică pe teren a perimetrului împrejmuirilor acestora. De aceea, Arhiepiscopia Bucureștilor va sesiza Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov și Primăria Gruiu cu privire la diferențele care apar între cele două planuri cadastrale, adică cel legal înregistrat și avizat la O.C.P.I. și planul cu situația reală din teren.

Opiniile defăimătoare ale autorului articolului la adresa personalului monahal și insinuările cu tentă politică despre istoria construirii acestei pasarele sunt nedemne pentru un jurnalist care nu a avut minima decență profesională de a solicita și punctul de vedere al Arhiepiscopiei Bucureștilor de care aparține Mănăstirea Snagov. Probabil a ținut cont de recomandarea celor care l-au inspirat să scrie acest articol folosind informații incorecte și cu scop tendențios.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI BUCUREȘTILOR

Comentarii Facebook


Știri recente