Patriarhul României: Părintele Teofil Părăian – un misionar luminat de harul lui Dumnezeu

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul comemorării Părintelui Arhimandrit Teofil Părăian de către organizația ASCOR – București, la împlinirea unui an de la trecerea sa la cele veșnice. București, 7 decembrie 2010.

Părintele Teofil Părăian de la Sfânta Mănăstire Sâmbăta de Sus a fost luminat de Dumnezeu cu darul vederii sufletești – credința puternică și adevărată.

În el s-a arătat lucrarea minunată a iubirii lui Dumnezeu față de oameni. Deși nevăzător cu ochii trupești, Părintele Teofil Părăian a aflat încă din tinerețe pe Iisus, Lumina lumii, Care i-a luminat ochii sufletului cu lumina cea neînserată a slavei Sale, dăruindu-i bucuria slujirii misionare, a luminării sufletelor prin Cuvântul Evangheliei.

Luminat de harul lui Dumnezeu, Părintele Teofil a luminat viața multor oameni cuprinși de întunericul necredinței sau al păcatelor.

Duhovnic iscusit, deopotrivă pentru călugări și pentru mireni, Părintele Teofil era un sfătuitor înțelept și echilibrat. Inspirat de cuvintele Sfintelor Scripturi, ale Sfinților Părinți și de experiența vieții sale duhovnicești, învățătura sa era în același timp teologică și profund umană.

Om al bucuriei, mereu plin de speranță și încredere în ajutorul lui Dumnezeu, el iubea și sfătuia pe toți părintește, încât, în mod irezistibil, fiecare se bucura să-l considere părinte duhovnicesc al său.

Părintele Teofil a rămas totdeauna credincios tradiției monahale, dar tradiția nu era pentru el nici constrângere și nici crispare, ci rânduiala viețuirii în plinătatea prezenței Duhului Sfânt, Care trezește în om râvnă necontenită și dor nemărginit după sfințenie. Tradiția a fost pentru el comuniune a Sfinților de-a lungul veacurilor, iar el trăia în această comuniune ca un om liber și responsabil.

A fost un priceput și înțelept comunicator al Evangheliei lui Hristos și al credinței Bisericii Ortodoxe. Comunica adevăruri profunde ale dreptei credințe în cuvinte simple, adresate tuturor vârstelor și profesiunilor.

Părintele Teofil Părăian, cât a trăit pe pământ, a fost un mare dar pentru Biserica noastră, iar acum este un rugător fierbinte pentru noi în ceruri.

Felicităm conducerea Asociației Studenților Creștin Ortodocși din București pentru inițiativa organizării acestei comemorări a Părintelui Arhimandrit Teofil Părăian, care se constituie într-un moment de aducere aminte, de recunoștință și reînnoire spirituală, potrivit cuvintelor Sfântului Apostol Pavel, care ne îndeamnă zicând:

Aduceți-vă aminte de mai marii (înaintașii) voștri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința!” (Evrei 13, 7).

Să ne ajute Dumnezeu să păstrăm, să trăim și să transmitem credința primită de la părinții duhovnicești, ca pe o lumină a Învierii și o arvună a bucuriei veșnice din Împărăția Preasfintei Treimi!

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente