Patriarhul României la vernisarea expoziției de carte veche și obiecte liturgice de la Muzeul Cotroceni

La Muzeul Național Cotroceni a avut loc pe 16 noiembrie 2011 vernisarea expoziției de carte veche și obiecte liturgice din secolele XVII-XVIII: „Întru folosul creștinescului norod” – cultură și spiritualitate în Țara Românească. Exponatele au fost selectate din colecțiile Patriarhiei Române și ale Muzeului Cotroceni și au fost prezentate pentru prima dată într-un spațiu muzeal.

Prezent la eveniment, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a precizat, după cum informează Radio TRINITAS, legătura dintre cult și cultură promovată de domnitorii cantacuzini și basarabi în Țara Românească.

„Anii la care se referă expoziția, 1678-1714, au și ei o valoare simbolică deosebită pentru că în 1 678 a fost ctitorită mănăstirea Cotroceni și în 1714 a murit ca martir la Istanbul Constantin Brâncoveanu. Deci, atât Cantacuzinii cât și Basarabii, domnitori ai Țării Românești ne-au arătat în primul rând evlavie, în al doilea rând dragoste față de țară, iar în al treilea rând o sinteză între spiritualitatea răsăriteană și cultura occidentală. Domnitorii Țării Românești au rămas fideli Ortodoxiei, dar în același timp au avut o deschidere spre Europa occidentală și astfel au evitat două extreme precum izolarea și dizolvarea. Adică, nici nu s-au izolat într-un spațiu în jurul Istanbulului, dar nici nu s-au dizolvat pierzându-și identitatea confesională și spiritualitatea românească. Avem în a doua jumătate a secolului al XVII-lea și în prima parte a secolului al XVIII-lea niște luminători, mărturisitori, oameni de cult și de cultură care trebuie respectați pentru că ne inspirăm din pilda lor, dar și primim ajutor din rugăciunile pe care ei le înalță înaintea tronului Preasfintei Treimi pentru creștinescul popor român și pentru toți iubitorii de carte bună și de artă frumoasă. Suntem conștienți de faptul că toate aceste cărți și aceste obiecte când au fost făcute nu au fost făcute pentru muzeu, ci pentru biserică. De aceea, noi insistăm că totdeauna acolo unde se află un muzeu de artă religioasă trebuie să existe și o biserică în incinta muzeului după cum s-a realizat aici în 2009 resfințirea după 60 de ani de la închidere a bisericii mănăstirii Cotroceni […] Domnitorii Țării Românești în secolul al XVII-lea și al XVIII-lea, până la domniile fanariote, au avut o mulțime de consilieri și specialiști occidentali din Occidentul creștin. Acești promotori ai culturii românești însă au avut percepția profundă a legăturii dintre cult și cultură. Aproape toate exponatele sunt cărți de cult și obiecte de cult ceea ce înseamnă că temelia culturii noastre creștine românești este cultul. Cultul este cultivarea legăturii noastre cu Dumnezeu Creatorul, iar cultura arată relațiile noastre cu natura și cu semenii. Deci, temelia culturii este cultul pentru că numai în relația cu Dumnezeu Creatorul vedem în mod corect și complet valoarea persoanei umane și valoarea creației ca natură”.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a primit din partea directorului Muzeului Cotroceni, doamna Adina Rențea placheta omagială „Cotroceni20”, realizată cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la deschiderea Muzeului Cotroceni.

La rândul Său, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a dăruit doamnei directoare mai multe volume apărute la editurile Patriarhiei Române.

Expoziția, care încheie seria evenimentelor grupate sub genericul „Cotroceni 20”, dedicate împlinirii a două decenii de la înființarea muzeului, este rodul unui parteneriat cu Patriarhia Română și Biblioteca Sfântului Sinod.

Părintele Arhim. Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod a precizat pentru TRINITAS TV faptul că „Ceea ce este de subliniat este faptul că aceste obiecte și cărți nu au mai fost până acum niciodată expuse în public. Ele sunt tezaurizate la mănăstirea Antim, o parte la Biblioteca Sfântului Sinod, o parte în colecția de artă religioasă a Patriarhiei Române și marchează tocmai acum în perioada Nașterii Domnului o redescoperire a identității noastre culturale și spirituale întrucât toate aceste obiecte au fost dăruite și închinate lui Dumnezeu pentru rugăciune, pentru a face o legătură între altar și sufletul românesc”.

Directoarea Muzeului Național Cotroceni a menționat: „Am lucrat timp de un an de zile când am demarat proiectul ‘Cotroceni20′, respectiv, la finele anului trecut, acest proiect fiind dedicat aniversării celor 20 de ani de existență a Muzeului Național Cotroceni, aniversare care se împlinește practic în luna decembrie, m-am gândit ca ultimul mare eveniment din cadrul acestui eveniment să fie un eveniment dedicat spiritului ctitorului acestui loc și anume, Șerban Cantacuzino. Chiar dacă expoziția nu este dedicată în întregime lui Șerban Cantacuzino am încercat ca epoca sa și cea a domnitorului Constantin Brâncoveanu să fie ilustrate prin câteva mărturii excepționale care se găsesc în biblioteca Sfântului Sinod”.

La final, Grupul psaltic „Evloghia” a prezentat un scurt program de cântece bizantine.

Expoziția va fi deschisă publicului până pe 23 ianuarie 2012.

Comentarii Facebook


Știri recente