Patriarhul României la hramul Mănăstirii Caraiman

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, s-a aflat astăzi, 14 septembrie 2012, în ziua sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci, la Mănăstirea Caraiman din județul Prahova care și-a serbat hramul principal. Preafericirea Sa a oficiat cu această ocazie Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența a sute credincioși veniți din întreaga țară.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Pericopei Evanghelice, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat că Sfânta Cruce este în Biserică izvor de putere și întărire pentru că este nedespărțită de Învierea Mântuitorului Iisus Hristos: ‘Deși, Mântuitorul Iisus Hristos pare învins fiind pe Cruce, El este biruitor prin faptul că a răspuns la ură cu iubire și iertare. Această putere de a nu răspunde la rău cu rău și de a birui răul cu binele este puterea Crucii. De aceea, Sfântul Apostol Pavel spune, așa cum am auzit în Apostolul de astăzi, Cuvântul Crucii este nebunie pentru cei care pier, iar pentru noi care ne mântuim este puterea lui Dumnezeu, puterea iubirii mai tare decât păcatul și pentru că Hristos a murit în ascultare desăvârșită față de Tatăl, zicând Părinte în mâinile Tale îmi dau Duhul Meu, și în iubire față oameni iertând, chiar și pe dușmanii Săi, Dumnezeu L-a înviat din morți”.

Crucea este semnul iubirii care biruiește păcatul și moartea

Părintele Patriarh le-a vorbit oamenilor despre legătura dintre jertfa Mântuitorului pe Cruce și Învierea Sa din morți.

„Crucea este deodată semnul Jertfei, al iubirii răstignite, al iubirii smerite, dar și semnul Învierii din morți. Crucea este semnul iubirii care biruiește păcatul și moartea. Aceasta ne arată de ce în noaptea de Paști, noi nu ascundem crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos, ci preotul sau arhiereul ridică sfânta cruce în văzul tuturor, adaugă lumânarea Învierii și spune Hristos a Înviat!, iar poporul răspunde Adevărat a Înviat!. De aceea noi cântăm atunci, Crucii Tale ne închinăm Hristoase, și sfântă Învierea Ta o lăudăm și o mărim, și arătăm că sfânta cruce este nedespărțită de Înviere. Puterea Învierii era ascunsă în sfânta cruce ca iubire jertfelnică, ca ascultare smerită față de Dumnezeu și dragoste jertfelnică, iar Sfânta Înviere a lui Hristos arată slava crucii’, a mai spus Patriarhul României.

Sfânta Cruce – semnul iubirii lui Hristos și al Preasfintei Treimi pentru lume

Textul scripturistic citit la slujbă este „Evanghelia suferinței lui Iisus Hristos”, dar Lemnul Crucii s-a sfințit prin sângele Mântuitorului, curs pe el.

„Când Mântuitorul moare pe cruce dăruind sufletul Său Tatălui Ceresc, Sfânta Cruce devine semnul iubirii lui Hristos pentru lume, dar și al Preasfintei Treimi întrucât Mântuitorul Iisus Hristos nu este simplu om, ci Fiul lui Dumnezeu Cel veșnic care S-a făcut Om”, a spus Preafericirea Sa.

Sfânta Cruce arată iubirea tuturor Persoanelor Sfintei Treimi pentru oameni, fapt mărturisit de creștini atunci când se botează și atunci când se închină.

„Deși numai Hristos Domnul S-a răstignit în umanitatea Sa pe cruce, răstignirea Sa arată iubirea întregii Preasfintei Treimi. De aceea, noi când facem semnul Sfintei Cruci spunem În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh pentru că iubirea smerită și jertfelnică arătat prin răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos este iubirea smerită și dăruitoare de sine a Tatălui, a Fiului și Sfântului Duh și în această iubire a Preasfintei Treimi ne botezăm noi când am primit botezul în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh’, a mai spus Patriarhul României după cum ne informează TRINITAS TV.

Părintele Patriarh a explicat și sensul închinării în numele Sfintei Treimi și în chipul Crucii.

„Semnul sfintei cruci pornește de la frunte care închipuie inițiativa mântuirii luată de Dumnezeu Tatăl care trimite pe Fiul în lume și Fiul săvârșește mântuirea și apoi Înviază, se înalță întru Slava Lui Dumnezeu de-a dreapta Tatălui, de aceea noi ortodocșii ducem mai întâi mâna, cele trei degete unite, la umărul drept pentru că Hristos S-a Înălțat la ceruri, a șezut de-a dreapta Tatălui și împreună cu Tatăl a trimis pe Duhul Sfânt în lume”, a spus Preafericirea Sa.

Crucea nu este un simbol cu valoare în sine. Ea nu are sens decât pentru că a fost Altarul de Jertfă al Mântuitorului Iisus Hristos.

Totodată, Preafericirea Sa a vorbit despre semnificația cinstirii Sfintei Cruci: ‘Sfânta Cruce este simbolul iubirii desăvârșite și veșnice a Preasfintei Treimi pentru mântuirea lumii, iubire arătată prin Iisus Hristos și în Iisus Hristos. Această iubire ne este împărtășită prin lucrarea Duhului Sfânt în toate Sfintele Taine ale Bisericii. De aceea, Biserica noastră acordă multă cinstire Sfintei Cruci, cinstire care, de fapt, vine din puterea lui Dumnezeu care se concentrează în lemnul și în semnul Sfintei Cruci. Fără Hristos Crucea nu înseamnă nimic, dar cu Hristos Crucea reprezintă pe Hristos. Când ne închinăm Sfintei Cruci de fapt cinstim pe Hristos cel răstignit pe Sfânta Cruce. După cum, atunci când sărutăm icoanele sfinte din biserică, cinstim sfinții care au fost pictați pe icoane. La sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci nu cinstim numai semnul Sfintei Cruci, ci și lemnul Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos’.

La finalul cuvântului de învățătură, Patriarhul României a vorbit despre necesitatea construirii unei biserici în apropierea Crucii de pe vârful Muntelui Caraiman: ‘Noi dorim, ca așa cum s-a construit pe Muntele Ceahlău o mănăstire, să fie construită cu ajutorul lui Dumnezeu și cu evlavia credincioșilor o biserică aproape de crucea de pe Caraiman, ca atunci când pelerinii merg să se închine la Sfânta Cruce să intre și în biserică. Avem locul dăruit de Primăria orașului Bușteni, dar așteptăm timpul și vremurile favorabile pentru aceasta’.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a hirotesit întru protosinghel pe ieromonahul Gherontie Puiu, ctitorul Mănăstirii Caraiman.

Comentarii Facebook


Știri recente