Patriarhul României la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost prezent astăzi, 30 mai, în Duminica I după Rusalii, la slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș. Aceasta a devenit neîncăpătoare, sute de credincioși participând la Sfânta Liturghie. De asemenea a fost prezent și Înaltpreasfințitul Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, informează Radio TRINITAS.

În cuvântul rostit, Preafericirea Sa a vorbit despre semnificația sărbătorii de astăzi: „Duminica aceasta ne arată că Duhul Sfânt s-a pogorât în lume pentru a sfinții oamenii, să lucreze sfințirea în viața lor și în viața Bisericii. În al doilea rând, duminica aceasta ne arată că Duhul Sfânt cheamă la unitate și la comuniune. Mulțimea persoanelor diferite, mulțimea popoarelor diferite și mulțimea darurilor diferite pe care le primesc creștinii la botez, pe care sunt chemați să le facă roditoare prin credință și nevoință, prin rugăciune și fapte bune”.

Preafericirea Sa a evidențiat trei motive pentru care Biserica a rânduit ca Praznicul Tuturor Sfinților să fie în prima Duminică care urmează Rusaliilor. Primul motiv, a explicat Patriarhul României, este acela de a arăta că Duhul Sfânt s-a pogorât pentru ai sfinți pe oameni: „Această Duminică a Tuturor Sfinților ne arată cu Biserica Ortodoxă a făcut imediat legătura dintre Pogorârea Duhului Sfânt și sfințirea oamenilor. În Bisericile occidentale, catolice și chiar protestante, deși protestanții nu au un cult al Sfinților, dar au o oarecare cinstire a morților, Sărbătoarea Tuturor Sfinților și a pomenirii morților este rânduită în calendarul lor în data de 1 și 2 noiembrie, fără nici o legătură directă cu Pogorârea Duhului Sfânt. Biserica Ortodoxă însă a vrut să arate că scopul venirii Duhului Sfânt în lume este sfințirea oamenilor. Duhul Sfânt care nu are chip de persoană umană pentru că el nu concurează și nu completează pe Dumnezeu Fiul care are chip de om, ci îl confirmă și îl comunică oamenilor. Hristos era lângă ucenici și lângă oameni. Acum prin Duhul Sfânt El devine interior omului credincios, de aceea Sfântul Apostol Pavel spune: ‘Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine’. Această sălășluire a lui Hristos în creștin care începe cu botezul, se lucrează prin Duhul Sfânt”, informează TRINITAS TV.

Cel de-al doilea motiv ne arată că Duhul Sfânt cheamă la unitate și la comuniune: „Am mai spus că Duhul Sfânt aduce la unitate mulțimea persoanelor și mulțimea popoarelor. Biserica este formată din oameni foarte diferiți. Diferiți din același neam și din neamuri diferite. Sfinții din calendar, pe care noi îi cunoaștem, sunt de vârste diferite. Unii au fost prunci când au fost uciși, ca cei 14.000 de prunci de la Betleem din timpul lui Irod, iar noi îi pomenim. Alții sunt copii, cum este Sfânta Filofteia care a fost o copilă. Alții sunt tineri mai avansați în vârstă, iar alții sunt adulți între Sfinți și unii atât de vârstnici, încât au trăit peste o sută de ani. Au fost diferiți ca ranguri în societate. De la Împărați până la simpli țărani. O mulțime de profesiuni au fost sfințite prin Sfinții care le-au exersat și și-au sfințit viața în locul și în timpul în care au trăit. Ei sunt diferiți ca loc și timp. Avem Sfinți din toate părțile lumii și din epoci diferite. Avem cete de sfinți diferite așa cum ne arată Proscomidia. Dar acești Sfinți sunt prăznuiți acum în aceeași zi. De ce ? Ca Biserica să ne învețe că în ceruri Sfinții nu sunt despărțiți, chiar și atunci când se află așezați în cete. Prin lucrarea harului Sfintei Treimi ei sunt împreună. Duminica aceasta a Tuturor Sfinților spre deosebire de Sfinții din fiecare zi ne arată pe Sfinți împreună, în unitate, încât am putea spune că Duminica Tuturor Sfinților este duminica comuniunii sau unității tuturor Sfinților. De asemenea, spuneam că Duhul Sfânt adună daruri diferite. Unii oameni au unele daruri, alții au alte daruri, dar în Biserică se adună darurile diferite. Noi avem nevoie de orice credincios în Biserică, indiferent de starea lui socială, de vârstă, de gen. Sfințenia este vocația fiecărui creștin și a fiecărei creștine”.

În al treilea rând, a evidențiat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Duminica Tuturor Sfinților ne amintește că Sfinții cunoscuți de Dumnezeu sunt mai mulți decât Sfinții cunoscuți de oameni: „De asemenea această Duminică a Tuturor Sfinților este rânduită acum după Sărbătoarea Rusaliilor ca o Duminică profetică îndreptată spre cerul nou și spre pământul nou, spre venirea lui Hristos în Slavă, spre evenimentul de naștere din nou a lumii, cum ne spune Evanghelia de astăzi. Atunci când Hristos va veni la a doua Venire înconjurat de sfinții îngeri, va răsplăti pe toți cei care au crezut în El, iar cei care au crezut în El în modul cel mai profund și cel mai statornic au fost Sfinții. Astfel Duminica Tuturor Sfinților înseamnă nu numai comuniunea tuturor Sfinților cunoscuți, ci și a Sfinților încă necunoscuți de noi oamenii sau încă nerecunoscuți oficial de către Biserică, dar cunoscuți de Dumnezeu”.

După cuvântul de învățătură, Patriarhul României a oferit în dar Catedralei Arhiepiscopale din Curtea de Argeș o cruce de binecuvântare și un Liturghier, ediția nouă, ca semn de prețuire față de credincioșii argeșeni: „Ca semn de bucurie și de prețuire pentru această zi dorim să oferim Catedralei Arhiepiscopale această cruce de binecuvântare. Data trecută am oferit una pentru Biserica ‘Sfântul Nicolae’ unde se crede că este înmormântat Sfântul Iachint, primul Mitropolit al Țării Românești. De asemenea dorim să vă oferim un Liturghier, ediția nouă, pentru slujbele de aici”.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, în cuvântul rostit după Sfânta Liturghie a mulțumit Părintelui Patriarh Daniel pentru ca a ales sa facă un popas duhovnicesc în Eparhia Argeșului și Muscelului, amintind totodată de grija deosebită pe care Preafericirea a arătat-o argeșenilor prin ridicarea acestei eparhii la treapta de Arhiepiscopie: „Noi împreună cu clerul și creștinii argeșeni și musceleni prezenți în vatra Maicii Domnului de la Curtea de Argeș nu vom uita ziua cea mare, mult așteptată în decursul veacurilor, refacerea bucuriei istorice și bisericești, ca întâiul tron arhieresc al țării să capete recunoaștere aleasă prin ridicarea la treapta de Arhiepiscopie și Ierarhul ei ca Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului. Peste întreaga arhierie argeșeană, atunci ca și acum, lumina cea dulce de chindii se revărsau în valuri mângâietoare, iar inimile noastre se bucurau în Duhul Sfânt”.

După Sfânta Liturghie credincioșii au primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel câte o iconiță cu chipul Sfântului Neagoe Vodă Basarab, ctitorul Catedralei Arhiepiscopale din Curtea de Argeș.

Comentarii Facebook


Știri recente