Patriarhul României: „Evanghelia de astăzi ne arată cât de mare este virtutea smereniei”

În Duminica a XXXIII-a după Pogorârea Sfântului Duh, a Vameșului și a Fariseului, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat la Sfânta Liturghie săvârșită în Paraclisul ‘Sfântul Grigorie Luminătorul’ din Reședința patriarhală. La finalul slujbei, Preafericirea Sa a rostit un cuvânt de învățătură, informează ‘Ziarul Lumina’.

Duminica Vameșului și a Fariseului este prima duminică a Triodului, perioadă în care suntem îndemnați la pocăință, la înnoirea vieții noastre duhovnicești și la învierea sufletului din moartea păcatului. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a arătat că cele trei duminici pregătitoare ale Postului Mare, Duminica Vameșului și a Fariseului, Duminica Fiului risipitor și Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, au o semnificație deosebită.

„Aceste trei duminici pregătitoare pentru începutul Postului Sfintelor Paști ne arată ceea ce trebuie să facem în fiecare zi din Postul Sfintelor Paști. Ne arată lucrările cele mai importante ca lucrări de pregătire a noastră de a primi pe Hristos Cel răstignit și înviat. Duminica Vameșului și a Fariseului ne arată lucrarea mare și sfântă a rugăciunii smerite. Duminica Fiului risipitor ne arată cât de importantă și plină de folos duhovnicesc este pocăința sinceră, iar Duminica Înfricoșătoarei Judecăți ne arată că, pe lângă rugăciune smerită și pocăință sinceră, trebuie să săvârșim și fapte bune, să fim milostivi, să arătăm milostenia celor în necazuri, în nevoi, celor bolnavi sau celor care se află în temnițe. Aceste trei lucrări, rugăciunea smerită, pocăința sinceră și milostenia generoasă, nu sunt lucrări de o săptămână, ci sunt lucrări pentru toată perioada Postului Sfintelor Paști, pentru întreaga viață creștină, dar, îndeosebi, ele trebuie intensificate în perioada de pregătire pentru slăvitul praznic al Învierii Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos pentru ca să simțim și noi cum înviază sufletul din moartea păcatului și cum se întâlnește cu Lumina Învierii lui Hristos’, a spus Preafericirea Sa.

Un înțeles duhovnicesc pe care ni-l prezintă Evanghelia Duminicii Vameșului și a Fariseului este că nu orice rugăciune este bine primită de Dumnezeu, ci numai rugăciunea smerită.

„Ceea ce ne arată Mântuitorul Iisus Hristos în cuvinte simple, într-o învățătură scurtă, dar plină de înțelesuri duhovnicești, este legătura dintre rugăciunea smerită și îndreptare sau mântuire. Fariseul stătea drept, într-o poziție semeață și se ruga într-un mod în care se vede că centrul atenției lui nu era Dumnezeu, ci el însuși. Dumnezeu era doar martor al rugăciunii sale, care doar în treacăt este o rugăciune de mulțumire adusă lui Dumnezeu. Iar în realitate, rugăciunea fariseului este o rugăciune în care se exprimă mulțumirea de sine”, a arătat Patriarhul României.

Starea de mulțumire de sine a omului nu poate să fie o stare de înălțare pentru că nu mai este loc în sufletul lui de prezența Celui smerit și sfânt.

„Pe de altă parte, vedem că vameșul se roagă întru smerenie și privește înspre pământ. La smerenia sufletului său participă și poziția smerită a trupului său, de înclinare spre pământ, de a nu îndrăzni a privi spre cer; și, de asemenea, vedem că el nu mai contează pe nimic și pe nimeni pentru a-și schimba viața aceasta, pentru a se vindeca de păcate și pentru a se ridica din starea în care află, decât prin milostivirea lui Dumnezeu, de aceea, zice mereu: ‘Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosul!’. Poziția semeață a trupului fariseului și poziția smerită a trupului vameșului aflați în rugăciune ne arată că într-un fel rugăciunea nu este doar o lucrare a sufletului, ci și a trupului”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Evanghelia de astăzi ne arată cât de mare este virtutea smereniei și mai ales, a rugăciunii săvârșită în stare de smerenie. Trebuie să luăm ceea ce este bun de la Fariseu și ceea ce este bun de la Vameș și anume, să urmăm virtuților Fariseului și să luăm de la Vameș smerenia. De asemenea, să ne ferim de ceea ce este rău, de mândria Fariseului și de pierzarea sufletească în care se afla Vameșul”, a arătat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat, de asemenea, importanța virtuții smereniei.

„Smerenia este o mare binefacere pentru creșterea duhovnicească, deoarece numai în omul smerit poate să încapă iubirea lui Dumnezeu cea smerită și sfințitoare. Sfântul Apostol Pavel spune că noi nu știm să ne rugăm, dar Duhul Sfânt se roagă în noi cu suspine negrăite. În acest sens, Sfântul Grigorie Palama spune că adevărata rugăciune este prezența lucrătoare a lui Dumnezeu în om. Când omul se roagă cu toată ființa sa întru smerenie și dragoste față de Dumnezeu el se roagă împreună cu Duhul Sfânt Care tainic este prezent și lucrător în el. Dar Duhul Sfânt este prezent numai în omul care este smerit. Când se golește omul de sine atunci se umple de prezența Duhului Sfânt în el și rugăciunea sa este rugăciune înălțătoare și sfințitoare”, a mai spus Preafericirea Sa, după cum informează Radio TRINITAS.

La final, Patriarhul României a arătat că rugăciunea smerită este atotcuprinzătoare, plină de iubirea milostivă a lui Dumnezeu, care este smerită și sfințitoare.

Comentarii Facebook


Știri recente