Patriarhul României a predicat în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” din Reședința Patriarhală în Duminica după Botezul Domnului

În Bisericile ortodoxe s-a citit ieri, 9 ianuarie, în Duminica după Botezul Domnului, fragmentul evanghelic ce relatează Începutul propovăduirii Domnului.

În cuvântul de învățătură rostit în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” al Reședinței Patriarhale din București, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat că textul citit relevă trei mari adevăruri: „Legătura dintre Botezul Domnului și Evanghelia pe care începe El să o propovăduiască, după ce S-a botezat și după ce a fost ispitit în pustie. Al doilea mare adevăr este legătura dintre Botezul Domnului, pocăință și Împărăția Cerurilor. Al treilea mare adevăr este lumina Botezului Domnului care devine lumina vieții noastre creștine”.

Botezul Domnului a făcut posibil ca prin botezul creștin, în numele Sfintei Treimi, fiecare dintre noi să primim, pe lângă iertarea păcatelor, și harul înfierii. Acesta este și harul învierii sufletului din moartea păcatului și al ridicării lui spre unirea cu Dumnezeu, a mai spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

„Botezul este începutul vieții creștine, dar nu este un eveniment izolat în viața noastră, ci este temelia vieții creștine, este un program sau un vot, o făgăduință care trebuie împlinită toată viața, lepădarea de satana și unirea cu Hristos. În acest sens, la Botez ni se dau semințele virtuților, darurile Duhului Sfânt ca niște semințe semănate în sufletul omului, în ființa lui. Acestea trebuie cultivate prin nevoință, prin pocăință, prin facerea de bine, prin gândul bun, prin cuvântul bun, prin fapta bună. Cei care au înmulțit darurile de la Botez, le-au făcut roditoare, ajung la asemănarea cu Dumnezeu cel Unul Sfânt”, a mai spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Comentarii Facebook


Știri recente