Patriarhul României a predicat în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” din Reședința Patriarhală în Duminica a XIX-a după Rusalii

În Biserica Ortodoxă Română, în Duminica a XIX-a după Rusalii, la Sfânta Liturghie s-a citit pericopa de la Evanghelistul Luca, capitolul al VI-lea, versetele de la 31 la 36, care relatează învățătura Mântuitorului despre iubirea vrăjmașilor.

În cuvântul de învățătură, rostit în Paraclisul Patriarhal „Sfântul Grigorie Luminătorul”, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a explicat care este răsplata promisă celor milostivi.

„Cel mai mare dar pe care îl primim de la Dumnezeu Cel milostiv este asemănarea cu El. Răsplata multă nu se dă pentru a acumula în jurul nostru bunuri materiale trecătoare și limitate, ci răsplata multă se dă sufletului care iubește dezinteresat, care face bine și dă împrumut fără să mai aștepte răsplată. Putem să definim răsplata multă ca fiind bucuria bunătății, fericirea milostivirii și pacea sfințeniei. Adică, bucuria de a fi bun, fericirea de a fi milostiv și pacea de a fi unit cu Dumnezeu Cel Sfânt de a găsi în El odihnă deplină și eternă. Cu alte cuvinte răsplata multă este Însuși Harul lui Dumnezeu lucrător în om”, a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, după cum ne informează Radio TRINITAS.

Patriarhul României a mai subliniat faptul că nu putem îndeplini învățătura Evangheliei fără ajutorul lui Dumnezeu.

„Vedem că, de o parte, învățătura dată de Mântuitorul este frumoasă, este sublimă, iar pe de altă parte aproape imposibil de realizat fără ajutorul lui Dumnezeu care a poruncit-o. Fără iubirea milostivă a lui Hristos în noi care se dăruiește prin har, prin credință, prin rugăciune îndelungată, prin luptă cu egoismul propriu noi nu putem împlini Evanghelia lui Hristos. Deci, Evanghelia iubirii de vrăjmași nu poate fi împlinită fără harul venit de la Hristos, fără a avea în noi prin har însăși iubirea milostivă a lui Hristos. De altfel, într-o altă Evanghelie le-a spus ‘Fără Mine nu puteți face nimic’, adică nimic bun. Chiar Sfântul Apostol Pavel ne spune ‘Toate le pot cu Hristos Care mă întărește’. Deci, Mântuitorul Iisus Hristos are în vedere nu firea umană păcătoasă care amestecă păcatul cu virtutea, ci firea umană ridicată din păcat, curățită prin pocăință, prin împărtășirea cu Sfintele Taine”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

‘Când Mântuitorul ne spune să îi iubim, nu să îi urâm, pe vrăjmașii noștri, ne cere un lucru greu de realizat pentru că noi socotim că este normal să răspundem la iubire cu iubire, la bine cu bine și să împrumutăm pe cei care ne împrumută sau de la care nădăjduim să luăm înapoi ceea ce am împrumutat, dar nu este normal, nu este firesc să facem bine celor care ne fac rău. Prin aceasta constatăm că ceea ce numim noi firesc sau normal nu este firea cea voită și creată de Dumnezeu, ci firea căzută în păcat care amestecă răul cu binele, bunătatea cu răutatea și care așteaptă răsplată pentru fapta cea bună imediat, în viața aceasta. Vedem că iubirea de vrăjmași pe care o cere Mântuitorul Iisus Hristos nu se poate realiza doar printr-un act de voință, ci printr-o schimbare a sufletului nostru, prin dobândirea iubirii milostive a lui Dumnezeu în viața noastră. Iubirea noastră este, în general, posesivă sau calculată. Iubim dacă suntem iubiți, facem bine dacă ni se face bine ajutăm dacă suntem ajutați. Aceasta este iubire mercantilă, comercială, calculată, matematică, juridică, este o iubire de servicii reciproce. Mântuitorul Iisus Hristos însă cere de la noi o iubire generoasă, fără a aștepta răsplată, iubire pentru iubire, bunătate pentru bunătate, nu bunătate pentru câștig, împrumut ca milostenie, nu ca un act prin care noi ajutăm pe cineva așteptând ca el să ne înapoieze ce i-am dat. E vorba de o nouă dimensiune a vieții, și anume, Mântuitorul ne cere să-i iubim pe oameni nu cum îi iubim de obicei, ci să-i iubim dumnezeiește, cum îi iubește Dumnezeu cel Milostiv, care este Bun cu cei nemulțumitori și răi’, a mai spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Preafericirea Sa a mai spus că Mântuitorul Iisus Hristos are în vedere nu firea umană păcătoasă, care amestecă păcatul cu virtutea, ci firea ridicată din păcat, curățită prin pocăință, prin împărtășirea cu Sfintele Taine, pentru că ‘prin Sfânta Euharistie ni se împărtășește tocmai iubirea aceasta milostivă a lui Hristos, care poate ierta pe vrăjmași, iubirea răstignită care se face biruitoare asupra păcatului ca egoism, asupra morții și asupra iadului’.

Comentarii Facebook


Știri recente