Patriarhul României a participat la slujba de pomenire a Părintelui Dumitru Stăniloae la 17 ani de la trecerea la Domnul

La mormântul Părintelui Dumitru Stăniloae de la Mănăstirea Cernica, din județul Ilfov, a fost săvârșită astăzi, 9 octombrie, o slujbă de pomenire, la împlinirea a 17 ani de la trecerea marelui teolog la Domnul. La parastas a participat și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, informează TRINITAS TV.

La finalul slujbei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt în care a evocat personalitatea marelui teolog: „Părintele Dumitru Stăniloae a fost un teolog al Sfintei Treimi, un teolog al Crucii și Învierii, dar și un teolog al Luminii. Mai multe din studiile și articolele sale se referă la Lumină ca sens al existenței. Aproape în toate studiile vorbește despre faptul că Dumnezeu este Lumină și că viața Bisericii este Lumina care dă sens existenței. Are frumoase meditații teologice despre cultul celor adormiți în Domnul și mai ales despre puterea rugăciunilor Bisericii pentru cei trecuți la viața veșnică. Deci părintele Stăniloae este și rămâne în conștiința noastră ca un părinte duhovnicesc al Bisericii cu maturitate teologică și spirituală deosebită. Cu cât mai mult trece timpul, cu atât se vede mai mult profunzimea teologiei sale și legătura ei cu viața profundă duhovnicească, mistică și sacramentală a Bisericii Ortodoxe. Am făcut această pomenire purtând lumânări ca semn că el se află în lumina Preasfintei Treimi, Lumina Învierii, Lumina Slavei Taborului, Lumina cea nestinsă, Lumina ce neapusă, așa cum se spune în cărțile noastre de cult ‘Lumina ce neapropiată’ sau inaccesibilă pentru omul din lumea aceasta, dar care se dăruiește sub forma harului prin energiile necreate despre care el a scris foarte mult, urmând teologiei Sfântului Grigorie Palama”.

Considerat unul din cei mai importanți teologi ai secolului XX, Părintele Dumitru Stăniloae s-a născut la data de 16 noiembrie 1903, în localitatea Vlădeni, din județul Brașov. Opera celui numit și „teologul dragostei creștine” este impresionantă. Din anul 1946, a tradus din scrierile Sfinților Părinți, punând bazele unei literaturi filocalice în limba română.

„Este semnificativ faptul că părintele Dumitru Stăniloae a redescoperit opera Sfântului Grigore Palama și, apoi, a pus în evidență și opera Sfântului Grigore Sinaitul, ca mare dascăl al rugăciunii. Desigur și opera teologică și duhovnicească a Sfântului Simeon Noul Teolog. Părintele Stăniloae a pus în evidență pe acești mari teologi ai luminii și a devenit și el un teolog al luminii harului ceresc al Preasfintei Treimi, pentru că așa cum s-a remarcat de către patrologi străini, părintele Dumitru Stăniloae nu doar a citat pe Sfinții Părinți, ci i-a continuat, i-a aprofundat într-un mod creator, încât teologul grec Papadopoulos spune că ‘pe mulți Sfinți Părinți i-a întrecut atunci când a aprofundat teologia lor într-un mod creator’. Părintele Stăniloae este iubit de tineri pentru că teologia lui are o veșnică tinerețe, o permanentă prospețime, o actualitate permanentă, ca și teologia Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți, a Sfinților Apostoli, pentru că este inspirată de Duhul Sfânt care ne împărtășește nouă înțelepciunea lui Hristos, iar Hristos ieri, astăzi și în veci este același. Cine rămâne credincios Mântuitorului Iisus Hristos, rămâne veșnic în pomenirea Preasfintei Treimi, în pomenirea Bisericii și în memoria celor căutători de lumină sfântă și sfințitoare”, a spus Preafericirea Sa.

Om și teolog al rugăciunii, Părintele Dumitru Stăniloae a fost un model desăvârșit pentru tinerii teologi. Pe lângă faptul că era apreciat ca un mare teolog, profesor universitar, dogmatist, traducător și scriitor, Părintele Stăniloae a oferit prin experiența personală și model de familie creștină.

„Mergeam aproape în fiecare sâmbătă și vizitam pe părintele la casa sa din strada Cernica și vedeam pe preoteasă totdeauna smerită, înțeleaptă, rugătoare și postitoare. Rugăm pe Hristos Domnul cel Răstignit și Înviat din morți să odihnească sufletul Părintelui Dumitru Stăniloae și sufletul preotesei Maria care l-a ajutat foarte mult în timpul vieții, mai ales în timpul când a fost în închisoare, cu rugăciunile ei și cu răbdarea și postul ei. Este surprinzător faptul că un preot căsătorit a tradus și comentat Filocalia scrisă de monahi și a scos în evidență teologia Sfinților Părinți în așa fel încât adevărata teologie este eclesială și pentru cei căsătoriți și pentru monahi, tineri sau vârstnici. S-a văzut cât de mare este rolul familiei creștine în viața Bisericii, de aceea la propunerea noastră, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul viitor, 2011, să fie anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii, mai pe scurt Anul Familiei Creștine. Iată aici o familie creștină care a fost mărturisitoare în vremuri grele, în timpul comunismului, iar fiica lor, doamna Lidia Stăniloae este un scriitor creștin până în zilele noastre și un fidel mărturisitor al personalității și al lucrării părintelui Dumitru Stăniloae”, a mai spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Slujbe de pomenire pentru Părintele Profesor Dumitru Stăniloae au fost oficiate astăzi, și în biserica Mănăstirii Cernica, dar și la Biserica „Sfânta Ecaterina”, paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Capitală.

Comentarii Facebook


Știri recente