Patriarhul României a oficiat slujba de pomenire a Eroilor Neamului

În Biserica Ortodoxă Română, sărbătoarea Înălțării Domnului (13 mai 2010) este și ziua dedicată pomenirii eroilor neamului.

Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 1999 și 2001, sărbătoarea Înălțării Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor și sărbătoare națională bisericească. Totodată, Legea 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război a proclamat cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paști, sărbătoarea Înălțării Mântuitorului Iisus Hristos – Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român, informează Radio TRINITAS.

Astăzi, 13 mai, după Sfânta Liturghie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu un sobor de preoți și diaconi a săvârșit o slujbă de pomenire a eroilor neamului.

La finalul slujbei de pomenire, Preafericirea Sa a arătat modul în care această sărbătoare a devenit zi de pomenire a eroilor români și sărbătoare națională: „Cu ajutorul lui Dumnezeu am oficiat și această slujbă de pomenire a eroilor neamului românesc. Tradiția aceasta datează din anul 1920 când Sfântul Sinod al Bisericii Române a hotărât ca ziua de Sărbătoare a Înălțării a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos întru slavă la ceruri, să fie și ziua de pomenire a eroilor neamului românesc. Această tradiție a fost întreruptă în timpul comunismului, dar reluată după schimbările din 1989 și reafirmată în mod oficial de către Sfântul Sinodul al Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârile sale din anii 1999 și 2001, când s-a hotărât ca ziua ‘Înălțarea Domnului’, sărbătoarea aceasta mare și sfântă care are loc în fiecare an într-o joi, la 40 de zile de la Sărbătoarea Învierii Domnului, să fie zi de pomenire a eroilor români și sărbătoare națională bisericească. Urmând acest drum al Sfântului Sinod și Parlamentul României prin legea 379 din 2003 a hotărât ca Sărbătoarea Înălțării Domnului să fie și zi de pomenire a eroilor români din toate timpurile și din toate locurile și să fie o sărbătoare națională”.

De asemenea, Preafericirea Sa a arătat că prin pomenirea celor care s-au jertfit pentru credința strămoșească și pentru binele poporului român noi creștem duhovnicește: „Pomenindu-i pe acești eroi ne înălțăm și noi în demnitate prin recunoștință. Dacă pomenirea înseamnă recunoștință, atunci cei care practică recunoștința, cu prețuirea celor care s-au jertfit pentru binele comun al poporului român și al României, se înalță și ei duhovnicește, dacă nu decad din punct de vedere spiritual. Acest act de cult, de pomenire, a celor care s-au jertfit din dragoste pentru credință și popor este și un act de cultură sufletească a noastră. Cultivăm virtutea recunoștinței și virtutea comuniunii prin rugăciune, căci iubirea care se naște din rugăciunea de pomenire a morților este mai tare decât moartea, pentru că oamenii mor cu adevărat decât atunci când sunt uitați, dar când îi pomenim și îi iubim ei rămân vii în sufletele noastre. Deci, prin această lucrare de pomenire a celor care s-au jertfit pentru binele poporului român noi creștem duhovnicește”.

Nu întâmplător, biserica a rânduit ca Sărbătoarea Înălțării Domnului să fie închinată și pomenirii eroilor noștri, a mai spus Părintele Patriarh Daniel: „Suntem îndemnați să pomenim eroii neamului cu bucurie, cu dragoste și cu multă recunoștință. Să cinstim mormintele eroilor, să cinstim numele lor prin neuitare, prin pomenire în rugăciune și să cinstim pilda jertfelniciei lor care au apărat țara, nu au trădat-o care au iubit poporul român, nu l-au trădat care s-au jertfit pentru poporul român și nu l-au abandonat atunci când au fost în încercare. De aceea există o asemănare între Jertfa Mântuitorului pe Cruce, Jertfă din iubire pentru oameni și mântuirea lor, și jertfa eroilor care au arătat iubirea lor supremă, cu prețul vieții lor. Ei s-au jertfit pe pământ dar au slavă în ceruri, pentru că iubirea jertfelnică se sfințește de către Hristos cel Răstignit și Înviat”, informează TRINITAS TV.

Patriarhul României a subliniat și faptul că Ziua Eroilor reprezintă un moment de întărire a comuniunii dintre români: „Această pomenire a eroilor este și un moment de întărire a comuniunii noastre românești de pretutindeni. Suntem mai multe milioane de români la ora actuală în afara granițelor României. Aceștia când pomenesc eroii țin legătura cu noi, cu pământul românesc și cu toate valorile spirituale ale credinței și culturii noastre creștine. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca și atunci când suntem săraci material să ne luptăm să nu devenim săraci sufletește. Când omul nu mai iubește pe Dumnezeu și pe semenii lui atunci sărăcește cu adevărat. Devine sărac și rece, se răcește și sărăcește sufletește. Eroii pomeniți au trăit în vremuri grele, de jertfelnicie, adesea de sărăcie, de suferință, de oprimare, de violență și au arătat că, de fapt, credința și dragostea curată sunt mai tari decât păcatul, decât răutatea, decât violența și lăcomia oamenilor și a popoarelor. Trebuie ca această pomenire să nu devină un simplu act formal, un ritual formalist liturgic, ci trebuie să fie și un moment de conștientizare a valorilor spirituale pe care le dă credința și jertfelnicia cu un scop sfânt, cu un scop nobil acela de a păstra credința, identitatea noastră spirituală și integritatea noastră teritorială. Ștefan cel Mare a zidit două tipuri de cetăți: Mănăstiri și Biserici de mir, pe de o parte și cetăți de apărare militară, pe de altă parte. Prin cetățile militare apăra integritatea teritorială a țării, iar prin cetățile spirituale care sunt Bisericile, apăra integritatea spirituală a poporului. Dar nu a dorit ca să fie înmormântat într-o cetate militară, ci într-una spirituală, în Mănăstirea Putna, ca să arate că cine este unit cu Dumnezeu prin credință, trăiește veșnic indiferent ce se întâmplă din punct de vedere istoric cu cetățile militare. Mântuitorul Iisus Hristos a spus că: ‘Cine crede în Mine viu va fi. Chiar dacă va muri cu trupul, va fi viu cu sufletul’. Deci credința eroilor a fost credință jertfelnică și de aceea ei trăiesc în lumina și slava lui Hristos cel Răstignit, Înviat și Înălțat la ceruri. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să simțim cu bucurie adevărul credinței și legătura cu cei dragi ai noștri. Foarte mulți români dacă se gândesc în trecutul familiilor lor, găsesc că au pe cineva care a fost erou, fie în Războiul de Independență sau în Războiul I sau II Mondial și e bine ca toți copiii și tinerii să fie cultivați în respectul acesta. Noi personal ne aducem aminte cum mama ne vorbea cu foarte multă credință și duioșie de cei doi frați ai ei care au murit în Caucaz. Când ai pe cineva în familie care s-a jertfit pentru țară și popor, pomenirea aceasta nu este doar un act formal și o datorie sau obligație morală, este o legătură de iubire mai tare decât moartea. Această legătură de iubire mai tare decât moartea este lumina pomenirii eroilor. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să simțim în suflete bucuria pomenirii lor ca lumina a comuniunii și legăturii lor cu noi dincolo de mormânt în ceruri spre slava Preasfintei Treimi și spre a noastră mântuire. Amin!”.

Comentarii Facebook


Știri recente