Patriarhul României a oficiat Slujba Canonului cel Mare la Catedrala Patriarhală

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a oficiat pe 27 februarie 2012 în Catedrala Patriarhală Slujba Canonului Sfântului Andrei Criteanul. Slujba Canonului a început la ora 16:00, în Catedrală fiind prezenți sute de credincioși. Pentru că suntem în Post, în chip excepțional, Întâistătătorul Bisericii noastre poartă rasa neagră, păstrând însă camilafca albă, cunoscutul însemn al demnității patriarhale.

În cuvântul de învățătură Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a precizat că viața noastră trebuie să fie în conformitate cu voia lui Dumnezeu.

„Acest bogat și frumos canon este în același timp meditație biblică și rugăciune de pocăință. Canonul Sfântului Andrei Criteanul este un dialog al omului păcătos cu propria conștiință luminată de citirea Sfintei Scripturi. Sufletul care se pocăiește plânge pentru că nu a urmat pilda luminoasă a drepților virtuoși, ci robia patimilor arătate în mulți păcătoși dintre care unii nu s-au pocăit, iar alții s-au mântuit tocmai fiindcă s-au pocăit. Rugăciunea Vameșului Dumnezeule, miluiește-mă pe mine păcătosul devine în Canonul Sfântului Andrei Criteanul ritmul și respirația pocăinței în stăruitorul stih Miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă!„, a arătat Preafericirea Sa, după cum ne informează Radio TRINITAS.

Canonul cel Mare se cântă în Biserică, la începutul Postului Mare, tocmai pentru a arăta că toți oamenii au nevoie de pocăință, a adăugat Patriarhul României.

„Botezați în numele Sfintei Treimi creștinii reînnoiesc Taina Botezului prin lacrimile pocăinței. Ei mor pentru păcat și înviază sufletește pentru Hristos. Mărturisirea dreptei credințe prin doxologie se leagă strâns de redescoperirea dreptei viețuiri în pocăință. Milostivirea Sfintei celei de o ființă, de viață făcătoare și nedespărțitei Treimi este temelia și puterea care ajută ca ușile pocăinței să devină Porțile Împărăției Cerurilor deschise în inimile celor ce caută mântuirea și viața veșnică”.

Citit în primele patru zile din întâia săptămână a Postului Mare și integral în Joia din săptămâna a cincea, Canonul cel Mare, datorită gândurilor înălțătoare pe care le transmite, temelor necesare în viața fiecăruia (smerenia, pocăința, străpungerea inimii), precum și a profunzimii sale, devine un îndreptar și un îndrumar pentru viața noastră. Conținutul Canonului Mare este unul duhovnicesc, un profund dialog al omului păcătos cu propria conștiință, care-i atrage atenția asupra celor săvârșite. Se poate observa alternanța a două planuri: sufletul păcătos care-și plânge păcatele pentru că nu a urmat calea drepților, ci a urmat largul drum al rătăcirii și care din străfundurile inimii strigă: ‘Iartă-mă! Păcătuit-am la cer și înaintea Ta!’, și cel al ființelor umane ajunse la starea de îndumnezeire, prin pocăință.

Comentarii Facebook


Știri recente