Patriarhul Ignatie al IV-lea a fost înmormântat

Patriarhul Ignatie al IV-lea al Antiohiei și al Întregului Orient a fost înmormânat astăzi, 10 decembrie 2012, la Damasc. Întâistătătorul Bisericii noastre a adresat cu acest prilej un mesaj de condoleanțe intitulat: „Promotor al păcii și al bunei înțelegeri între oameni”:

†˜Biserica Ortodoxă Română a primit, cu profundă tristețe creștinească, vestea plecării din această lume a fratelui nostru în Hristos și coliturghisitor, Ignatie al IV-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient.

Dăruit de Dumnezeu cu harisme deosebite, Patriarhul Ignatie a adăugat la acestea strădaniile sale personale împlinite printr-o vastă cultură teologică, o deosebită jertfelnicie pentru Biserică și o largă deschidere spre dialog intercreștin și interreligios, în misiunea sfântă de slujitor al lui Hristos.

Patriarhul Ignatie s-a preocupat permanent de păstrarea și promovarea credinței și a etosului proprii Ortodoxiei, fiind, în același timp, sensibil la transformările culturale și de mentalitate din lumea contemporană, afectată de criză, nu doar în domeniul social și economic, ci, mai cu seamă, în cel spiritual. În acest sens, a acordat o atenție deosebită tinerilor, pe care i-a pregătit spiritual pentru a putea răspunde provocărilor lumii de azi, susținerea nemijlocită a Facultății de Teologie din cadrul Universității de la Balamand însemnând un aport deosebit la formarea viitorilor clerici și teologi, chemați să apere și să promoveze, pe mai departe, valorile Ortodoxiei în Orientul Mijlociu.

Credincios împlinitor al rugăciunii Domnului Hristos „ca toți să fie una” (Ioan 17,21), Patriarhul Ignatie s-a remarcat ca fervent apărător al unității panortodoxe și neobosit susținător al eforturilor de apropiere între creștini. În același timp, a promovat buna înțelegere dintre popoare cu credințe religioase diferite, cultivând speranța, solidaritatea și respectul reciproc, pentru rezolvarea unor probleme comune.

Pentru noi, românii ortodocși, vor rămâne memorabile vizitele sale în România, în calitate de Patriarh al Antiohiei (1981, 1996 și 1998), mai ales la evenimentul sfințirii bisericii Sfântul Spiridon Vechi din București (26 octombrie 1996), prima biserică reconstruită după anul 1990, dintre cele demolate de fostul regim comunist. În același timp, cooperarea practică exemplară dintre Bisericile noastre surori a fost pusă în evidență prin grija pastorală arătată de Patriarhul Ignatie IV față de românii ortodocși din cuprinsul Patriarhiei Antiohiei și, respectiv, față de credincioșii ortodocși de limbă arabă care trăiesc în România. La nivel panortodox, intercreștin și interreligios, el a fost un promotor al coresponsabilității și al cooperării practice.

În numele ierarhilor, clerului și credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, în aceste zile de doliu, încredințăm pe toți membrii Sfântului Sinod, clerul și întregul popor ortodox din cuprinsul Patriarhiei Antiohiei de prețuirea și compasiunea noastră, rugându-ne Preamilostivului Dumnezeu să odihnească sufletul Patriarhului Ignatie împreună cu sfinții bineplăcuți Lui, în iubirea, lumina și pacea Preasfintei Treimi.

Veșnica lui pomenire!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române†™

Slujba înmormântării a fost oficiată duminică și în Biserica „Sfântul Nicolae” din Beirut. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la funeralii a fost Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

„Funeraliile au avut loc în data de 9 decembrie după Dumnezeiasca Liturghie ce a fost oficiată în această biserică în interiorul unui cartier creștin din Beirut. A participat majoritatea Bisericilor Ortodoxe surori din lume. La orele 12:00 au început serviciul funebru, slujba înmormântării prezidată de Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I. Între primații de Biserici au mai fost prezenți Preafericitul Hrisostom al II-lea al Ciprului și Preafericitul Anastasie al Albaniei. După terminarea serviciului funebru sicriul cu trupul Patriarhului Ignatie însoțit de toți membrii Sfântului Sinod al Bisericii Antiohiei s-au îndreptat spre Damasc unde e reședința Patriarhiei Antiohiei. Acolo s-a făcut o primire oficială și aceeași ceremonie în catedrală”, a declarat pentru TRINITAS TV ÎPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Preafericitul Ignatie al IV-lea a trecut la cele veșnice pe 4 decembrie, la vârsta de 91 de ani, după ce a condus Patriarhia Antiohiei vreme de 33 de ani.

Comentarii Facebook


Știri recente