Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a binecuvântat începutul noului an universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat astăzi, 15 octombrie, la deschiderea Simpozionului Internațional cu tema „Anul Omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române”, la Iași. Evenimentul deschiderii Simpozionului a coincis cu binecuvântarea noului an universitar 2010-2011 pentru profesorii și studenții Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași care s-a reînființat prin inițiativa și purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Cu această ocazie, Patriarhul României a adresat un mesaj de binecuvântare în care a vorbit despre cultivarea bucuriei creștine ca scop al teologiei.

„Bucuria care este un dar al Harului Duhului Sfânt în om trebuie cultivată. În limba greacă bucuria se numește ‘hara’ și are aceeași rădăcină cu un alt cuvânt ‘haris’. Deci, bucuria este rodul prezenței harului divin în inima omului. Această bucurie crește sau descrește, se arată sau se stinge, după cum e cultivată. De aceea, Sfântul Apostol Pavel spune: ‘Nu stingeți duhul’. Libertatea omului este atât de mare încât poate să facă Duhul Sfânt roditor în viața sa sau îl poate stinge, în înțelesul că se închide prezenței Duhului Sfânt după cum se închid obloanele unei ferestre și soarele nu mai pătrunde în casă. Cultivarea bucuriei creștine ca scop al teologiei se face prin multă rugăciune și prin multă osteneală”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a precizat faptul că o Facultate de Teologie trebuie să îmbine spiritualitatea cu știința.

„Toată lucrarea de organizare a unei facultăți și o bună funcționare a cursurilor, a seminariilor și mai ales a programului de rugăciune înseamnă responsabilitate, muncă multă și pregătire multă. Noi dorim să vă felicităm pentru rezultatele obținute până acum și pentru perspectivele deschise ale acestei Facultăți de Teologie care îmbină spiritualitatea cu știința. Evanghelia cu cercetare științifică este necesară astăzi, mai mult ca oricând, deoarece o Facultate de Teologie din Europa se verifică nu doar prin predarea cursurilor, ci și prin cercetarea științifică academică. În general, vrem să vă felicităm pentru că se menține această legătură între rugăciune și teologie ca activitate academică”, a spus Preafericirea Sa.

„Teologia ca știință a mântuirii este și o știință a libertății” a spus Patriarhul României și este: „folosită ca manifestare a comuniunii, libertate pentru comuniune sau libertate pentru separație. O libertate duhovnicească, de întărire în iubirea noastră față de Dumnezeu și față de semeni sau o libertate de izolare, una individualistă. Nu e suficient ca teologia să fie știință academică, ci trebuie să fie și știință pastorală, știința mântuirii. Dacă nu învățăm ce este pocăința nu putem să știm ce este teologia, pentru că botezul este un act de pocăință și de unire cu Hristos. De aceea, spunem ‘Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor’. Această știință a pocăinței, a rugăciunii și a bucuriei este știința teologiei”.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat și importanța alegerii patronului spiritual al unei Facultăți de Teologie.

„Ne-am gândit adesea că poate foarte mult influența numele patronului spiritual al unei facultăți și comportamentul său în perspectiva de organizare a unei facultăți. Faptul că această Facultate de Teologie poartă numele Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae ajută, deja, să înțeleagă drumul ei precis și în același timp profund spiritual și anume al unei teologii ca știință a mântuirii. Știința mântuirii este o știință a unirii omului cu Dumnezeu, singurul Izvor de viață veșnică. Știința unirii omului cu Dumnezeu. Teologia, așa cum spuneam și în 1990 este știința originilor existenței create și a finalității ei. Exact ceea ce scapă științelor universului, originea și finalitatea, pentru că ele sunt realități care nu se repetă”.

‘Mântuitorul Hristos este Simbolul Facultăților de Teologie’, a mai spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Hristos, Alpha și Omega, Începutul și Sfârșitul, Originea și Finalitatea este Simbolul tuturor Facultăților de Teologie. Când o Facultate de Teologie dorește să se distingă de celelalte facultăți într-o universitate occidentală, în general, simbolul ei este o cruce deoparte și de alta a crucii fiind literele Alpha și Omega. Această știință a originii și a finalității existenței create este știință teologică. Aceasta nu înseamnă că nu ne mai interesează nimic între Alpha și Omega, pentru că Omega este finalitatea unirii omului cu Dumnezeu pentru veșnicie. Numai cine a folosit în mod responsabil și roditor timpul din istorie poate intra în viața eternă. Valoarea faptelor din istorie este definitorie pentru viața eternă”.

Comentarii Facebook


Știri recente