Patriarhia Română și Federația Filantropia, partenere în proiecte finanțate din fondurile structurale europene

Patriarhia Română, Federația Filantropia și Administrația Națională a Penitenciarelor sunt partenere în Proiectul „Întreprinderi sociale pentru integrarea socială a foștilor deținuți”. Acest proiect, care va fi finanțat din fondurile structurale europene, are ca scop facilitarea procesului de tranziție de la detenție la viața activă și muncă a deținuților din perioada de pre-eliberare și a persoanelor eliberate din închisori, în vederea integrării sociale.

Traficul de persoane și reintegrarea pe piața muncii a victimelor traficului reprezintă scopul altui proiect, intitulat „Integrare pe piața muncii pentru persoanele traficate”. Obiectivele urmărite sunt: îmbunătățirea nivelului de cunoaștere în domeniul economiei sociale, ca soluție de integrare pe piața muncii a foștilor deținuți proaspăt eliberați din detenție, pilotarea programelor și acțiunilor de facilitare a adaptării beneficiarilor în întreprinderi sociale și de transfer de abilități în găsirea unui loc de muncă și creșterea capacitații practicienilor din sistemul penitenciar din România și din cadrul echipelor partenerilor sociali de a dezvolta proiecte integrate în cadrul unor parteneriate public/privat pentru facilitarea angajării beneficiarilor. Activitățile prevăzute vor fi desfășurate cu asistență transnațională din partea Ministerului de Justiție italian și a organizațiilor: Obiettivo Lavoro; IReR; OESSE și Unione degli Assessorati.

Un alt proiect ce va fi finanțat din fondurile europene cu 500.000 de euro este intitulat „Filantropie și incluziune prin economie socială” și va fi dezvoltat de Federația Filantropia, în parteneriat cu Fundația NESsT (filiala Ungaria) și Patriarhia Română. Scopul urmărit este construirea capacității ONG-urilor membre ale Federației și a structurilor eparhiale partenere de a dezvolta și administra întreprinderi sociale ca instrument de auto-susținere financiară și atingere a misiunii lor sociale, iar obiectivele sunt: transferul de expertiză (know-how) națională și internațională în domeniul întreprinderilor sociale către reprezentanții organizațiilor membre ale Federației; creșterea capacității ONG-urilor membre ale Federației și a eparhiilor partenere de a identifica și atrage resursele necesare inițierii unei întreprinderi sociale; testarea procesului de inițiere și administrare de întreprinderi sociale la nivelul ONG-urilor și comunităților locale; crearea în cadrul Federației a unui mecanism intern de documentare, diseminare și replicare a experienței și expertizei în domeniul inițierii și managementului întreprinderilor sociale.

Traficul de persoane și reintegrarea pe piața muncii a victimelor traficului reprezintă scopul proiectului intitulat „Integrare pe piața muncii pentru persoanele traficate”. Acest proiect finanțat din fondurile europene va fi implementat de Federația Filantropia, în parteneriat cu Organizația „Centrul Parteneriat pentru Egalitate”, și își propune să dezvolte capacitatea actorilor-cheie în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane și al integrării persoanelor traficate pe piața muncii de a obține o perspectivă integratoare asupra fenomenului traficului de persoane și a problemelor sociale asociate, de a gestiona eficient situațiile de trafic de persoane la nivel local, regional, național și transnațional, acționând în colaborare și parteneriat, inclusiv la nivel transnațional, acționând inovativ pentru prevenirea și combaterea traficului și pentru integrarea persoanelor traficate sau cu risc crescut de a fi traficate pe piața muncii. Și în acest proiect vor fi implicați parteneri transnaționali din Italia, țară cu intensă experiență în acest domeniu.

Tot din fonduri europene va fi finanțat și proiectul intitulat „Creșterea capacității organizaționale a BOR ca partener pentru incluziune socială”. 1.200.000 de euro vor fi folosiți pentru dezvoltarea capacității organizaționale a Sectorului Social-Filantropic al Patriarhiei Române și a sectoarelor de la 3 centre eparhiale (București, Iași și Craiova), ca o primă fază a unui plan pe 7 ani de dezvoltare a capacității sale de a fi un partener puternic în domeniul incluziunii sociale, la nivel național. Obiectivele principale ale acestui proiect sunt: evaluarea sistematică, obiectivă și profesională a capacității organizaționale și de livrare de servicii sociale a instituției, generarea unei strategii instituționale în domeniul incluziunii sociale, la nivel central și regional, precum și îmbunătățirea competențelor angajaților din cadrul structurilor instituționale naționale, regionale și locale, astfel încât instituția să acționeze ca un partener eficient în domeniul incluziunii sociale. Proiectul este dezvoltat de către Organizația Internațională pentru Caritate Creștin-Ortodoxă (IOCC), în parteneriat cu Patriarhia Română și Federația Filantropia.

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente