Patima Mântuitorului – supremul gest de iubire al lui Dumnezeu – meditație a părintelui Dumitru Stăniloae la Vinerea Mare

Părintele Dumitru Stăniloae, patriarhul teologiei românești ne va pune la suflet o meditație despre Patima Domnului nostru Iisus Hristos, într-o înregistrare din anul 1990:

„Patima Mântuitorului este dovada celei mai mari iubiri a lui Dumnezeu față de oameni. Fiul lui Dumnezeu, Însuși, văzându-ne scufundați într-o viață lipsită de sens, într-o viață egoistă, într-o dezmembrare chinuitoare între noi a venit și ne-a arătat drumul prin care putem scăpa din această situație. S-a făcut El Însuși om, dar S-a făcut om fără de păcat, pentru că S-a născut dintr-o fecioară curată, neluând păcatul nostru. Deci, de la început El este deasupra noastră. Dar iubirea Lui nu s-a arătat numai prin această smerire de-a Se fi făcut om și de-a ne arăta o pildă de om, ci S-a arătat și-n jertfa pe care a adus-o pentru noi, primind moartea pe Cruce, căci numai acela iubește până la capăt care este în stare să și moară pentru ceilalți.

Patima lui Hristos este semnul celei mai mari iubiri a Fiului lui Dumnezeu Însuși pentru oameni, după ce a primit să se facă om ca ei, și rămâne om în vecii vecilor. El S-a dus cu starea Lui de jertfă, cu trăirea jertfei Lui pentru noi S-a dus în veșnicie, S-a dus la Dreapta Tatălui, a adus jertfă Tatălui pentru noi ca să ne dea și nouă pildă de cum trebuie să trăim și până unde trebuie să mergem cu iubirea Lui, jertfindu-ne unii pentru alții și jertfindu-ne lui Dumnezeu Tatăl unii pentru alții, ca Tatăl să ne ierte păcatele noastre și ca să arătăm și noi prin jertfa noastră față de El cât de mult depășim cele ale vieții noastre de aici.

De aceea Crucea este mijlocul prin care ne-a ridicat Mântuitorul, prin care a putut învinge moartea, pentru că numai prin iubirea supremă arătată în jertfa Lui, jertfă a Unuia Născut Fiul lui Dumnezeu a putut învinge moartea.”

Sursa: Radio Reîntregirea

Comentarii Facebook


Știri recente