„Patericul Sfântului Grigorie Dialogul”, o culegere de vieți afierosite Domnului Iisus Hristos

În perioada Postului Mare, în Bisericile ortodoxe se oficiază Liturghia Darurilor mai înainte sfințite. Aceasta este cea de-a treia Liturghie din cultul Bisericii Ortodoxe și a fost alcătuită de Sfântul Grigorie Dialogul. Dar Episcopul Romei de la sfârșitul secolului al VI-lea și începutul secolului al VII-lea, Sfântul Grigorie, este cunoscut și prin scrierile sale, de unde și numele de „Dialogul”. Una dintre acestea, apărută la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă este „Patericul Sfântului Grigorie Dialogul”, scriere aghiografică tălmăcită în limba română, în cea mai mare parte, de Sfântul Ierarh Grigorie al IV-lea Dascălul, Mitropolitul Ungrovlahiei din secolul al XIX-lea.

Cititorilor le-a fost oferită, prin strădaniile Sfântului Ierarh român, o culegere de vieți ale unor mari nevoitori din Peninsula Italică, din primele secole creștine. Vieți afierosite Domnului Iisus Hristos, îndemnătoare spre lucrarea virtuții, spre pocăința neîncetată, spre adâncirea dragostei de Dumnezeu și a slujirii iubitoare a aproapelui. Istorisirile acestor vieți, sfințite prin nevoințe ascetice, îndelungă-răbdare și apărarea jertfelnică a dreptei credințe, le puteți regăsi cuprinse în această carte, informează TRINITAS TV.

Volumul poate fi achiziționat, la prețul de 15 lei și 60 de bani, de la magazinele de carte bisericească și de la pangarele Bisericilor și Mănăstirilor din Patriarhia Română.

Comentarii Facebook


Știri recente