PASTORALA SF. SINOD AL B.O.R. cu prilejul ANULUI OMAGIAL AL SF. BOTEZ ȘI AL SF. CUNUNII ÎN PATRIARHIA ROMÂNĂ

PASTORALA

SFNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMNE

cu prilejul

ANULUI OMAGIAL AL SFNTULUI BOTEZ ȘI AL SFINTEI CUNUNII

ÎN PATRIARHIA ROMNĂ

-Se citește în bisericile din Patriarhia Română în prima Duminică din postul Nașterii Domnului (20 noiembrie 2011)

PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL,

PREACUCERNICULUI CLER

ȘI PREAIUBIȚILOR CREDINCIOȘI

DIN CUPRINSUL PATRIARHIEI ROMNE

Har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh,

iar de la noi părintești binecuvântări!

Preacuvioși și Preacucernici Părinți; Iubiți frați și surori în Domnul,

Anul 2011 a fost consacrat în Biserica noastră omagierii Tainei Sfântului Botez și Tainei Sfintei Cununii, având în vedere că atât Taina Sfântului Botez, cât și Taina Sfintei Cununii stau la baza familiei creștine. Prin nașterea de copii, familia este dătătoare de viață, arătând astfel conlucrarea ei cu Dumnezeu – Izvorul Vieții -, Care dorește ca toți oamenii să participe la fericirea Sa veșnică în Împărăția Cerurilor. În familie, copiii sunt pregătiți pentru a deveni buni cetățeni ai patriei pământești, dar și fii duhovnicești sau cetățeni ai patriei cerești, ai raiului.

Familia este icoană și arvună a iubirii Preasfintei Treimi, întrucât în ea omul trăiește taina filiației, fraternității și paternității, respectiv bucuria de a fi copil (fiu sau fiică), frate (sau soră) și părinte (tată sau mamă). De la familia conjugală sfințită (creștină) copilul învață ce este familia spirituală sfințitoare, adică Biserica, ai cărei membri sunt numiți fii și fiice, frați și surori, părinți și maici duhovnicești în Hristos Domnul.

Sfințirea vieții este principalul scop al familiei. Nașterea de prunci este semnul binecuvântării lui Dumnezeu și rodul iubirii soților, al dorinței lor de a avea copii și de a-i crește cu dragoste. Însă, nu numai nașterea de prunci afirmă vocația femeii ca mamă și a bărbatului ca tată, ci și educația sănătoasă dată copiilor, pentru că implică iubire și răbdare, spune Sfântul Ioan Gură de Aur (Omilie la Sfinții Macabei). Copiii sunt dăruiți familiei de Dumnezeu, pentru a fi călăuziți spre dobândirea vieții veșnice. De aceea, părinții după trup și nașii, ca părinți duhovnicești, au datoria să se îngrijească de copii de la vârstă fragedă, să-i crească în credință și să îi ajute să caute iubirea Tatălui ceresc. Părinții, atât cei naturali, cât și cei spirituali, care nu se îngrijesc de buna educație a fiilor lor în credință, ar trebui să fie socotiți ucigași de copii, spune același Sfânt Părinte.

Educația copiilor în familie necesită multă dragoste, dăruire de sine și jertfă, fiind o lucrare mai însemnată decât nașterea trupească a acestora. Familia creștină, binecuvântată cu nașterea de prunci, pregătește în sânul ei viitorul întregii lumi, prin sădirea în inimile curate ale copiilor a credinței în Dumnezeu, a luminii vieții curate și a faptelor bune. Creșterea sănătoasă a copiilor trebuie să se întemeieze pe iubire, dialog și ajutor. De la părinții lor copiii trebuie să învețe să dăruiască mai mult decât să primească, să asculte și să ajute pe alții. De aceea, cea mai de seamă moștenire pe care o pot lăsa părinții copiilor este credința în Dumnezeu și iubirea de aproapele.

Din păcate, astăzi traversăm o criză a familiei, consecință a educației ateiste din timpul regimului comunist, dar și a secularizării prezente. Societatea se confruntă acum cu izolarea și înrobirea omului în individualism, care se manifestă adesea în violență domestică, divorț, avort, abandonul copiilor de către părinți și al părinților vârstnici și bolnavi de către copii, delincvență juvenilă, indiferență față de suferința altora, suicid, dorință de câștig material imediat și cu orice preț, alcoolism și droguri, concubinaj etc. Dar, de fapt, egoismul sau individualismul este o luptă a omului împotriva propriei sale ființe, care a pierdut familiaritatea cu Dumnezeu, sensul sacru al vieții și iubirea smerită față de semeni.

Din cauza crizei morale și materiale de astăzi, modelul familiei tradiționale este considerat de unii ca fiind învechit sau perimat. Mulți copii se nasc în afara căsătoriilor, pentru că tinerii preferă să trăiască împreună fără binecuvântare sau unire sfântă în fața lui Dumnezeu și a Bisericii prin Taina Cununiei, fără a-și asuma toate responsabilitățile vieții conjugale și fără a căuta sfințirea vieții prin rugăciune și prin fapte bune.

De mai multă vreme, România se confruntă și cu fenomenul emigrației, motivat de căutarea în alte țări a unui trai mai bun. În aceste condiții, plecarea unuia dintre soți în străinătate, pe o perioadă mai lungă, a condus adesea la destrămarea multor familii sau la infidelitate conjugală. Între părintele plecat peste granițe și copiii săi, legătura de iubire familială slăbește în mod considerabil. Scoși din mediul firesc al familiei, copiii pot avea probleme de ordin afectiv sau pot suferi derapaje sociale, precum săvârșirea unor infracțiuni, deprinderea unor vicii sau patimi, comportamente dăunătoare lor și societății în care trăiesc.

Constatăm astăzi, cu tristețe, că numărul divorțurilor este în creștere, iar soții care slăbesc comuniunea lor conjugală adeseori sărăcesc sufletește, în timp ce copiii din familiile dezbinate trăiesc drama singurătății și lipsa afecțiunii ambilor părinți.

Văzând toate aceste probleme, în cursul anului acestuia, dedicat omagierii Tainei Sfântului Botez și Tainei Sfintei Cununii, Biserica noastră s-a implicat mai mult în lucrarea educativ-misionară a copiilor și familiei, fiind convinsă că toți copiii și tinerii crescuți în credință reprezintă prezentul și viitorul Bisericii noastre și al neamului nostru. Prin principalul său program misionar național, numit „Hristos împărtășit copiilor„, Patriarhia Română revigorează cateheza parohială pentru creșterea spirituală a copiilor în iubirea lui Hristos și a aproapelui.

În cadrul acestui program, peste 100.000 de elevi din întreaga țară au participat la Concursul Național de Creație Creștină „Copilul în familie„, cei mai talentați dintre aceștia fiind premiați cu ocazia sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena, la hramul din acest an al Catedralei Patriarhale. De asemenea, 4.800 de elevi au participat gratuit la tabere de creație în cadrul Proiectului „Alege școala!„, derulat cu fonduri europene.

Prin aceste proiecte Biserica noastră cultivă în viața copiilor și a tinerilor duhul prieteniei și al comuniunii și trezește interesul și preocuparea pentru educația în școală. Prin intermediul birourilor de cateheză parohială și al taberelor de copii pe care le-a organizat, Biserica îi îndrumă pe copii spre Hristos, descoperă vocații și încurajează copiii să le cultive în folosul societății. Ea promovează cooperarea activă cu școala și cu ceilalți factori educaționali: familia și comunitatea locală.

Acest an omagial al Tainei Sfântului Botez și Tainei Sfintei Cununii a fost un prilej pentru eparhiile, parohiile și mănăstirile din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, din țară și din străinătate, de a-și intensifica misiunea și activitățile social-filantropice și educativ-culturale în rândul copiilor, tinerilor și familiilor.

Astfel, s-a continuat acordarea de sprijin financiar și material celor aflați în dificultate, s-a intensificat activitatea în cele peste 450 de centre sociale ale Bisericii, dintre care 83 așezăminte pentru copii, 58 așezăminte pentru vârstnici, 116 centre pentru asistența familiilor și persoanelor aflate în dificultate, 7 centre pentru găzduirea victimelor violenței în familie, 2 centre pentru protecția victimelor traficului de ființe umane și 10 centre educaționale, s-au inițiat noi programe sociale, s-au identificat noi posibilități de colaborare cu diferite instituții publice sau private.

Prin televiziunea, radioul și publicațiile sale, Biserica noastră a evidențiat valorile familiei creștin-tradiționale și le-a promovat în rândul credincioșilor. În toate eparhiile Bisericii Ortodoxe Române au fost organizate peste 500 de evenimente cultural-educaționale (simpozioane, congrese, conferințe etc.) și au fost publicate peste 100 de volume și broșuri, precum și numere speciale în revistele bisericești și teologice, centrale și eparhiale, dedicate acestei teme.

Iubiți fii și fiice duhovnicești în Domnul,

Cu dragoste și responsabilitate pentru mântuirea sufletelor voastre, vă îndemnăm părintește să nu vă lăsați copleșiți de criza morală și materială pe care o traversăm ca urmare a îndepărtării oamenilor de Dumnezeu și a lăcomiei nemăsurate după cele materiale.

Fiecare dintre noi trebuie să avem o permanentă preocupare față de familia noastră și față de viitorul familiei creștine și al neamului românesc, prin redescoperirea și trăirea valorilor creștine în casele noastre, în parohiile de care aparținem și în marea familie a Bisericii.

Să ne bucurăm totdeauna că zămislirea pruncilor este un dar dumnezeiesc, o binecuvântare pentru familie și pentru popor, să îi sfătuim și să îi sprijinim pe tinerii căsătoriți să fie roditori de copii, să-i crească și să îi educe. Să redescoperim dialogul, prețuirea și ajutorarea reciprocă în familie și între familii.

Să nu uităm niciodată că avortul este o crimă, o ucidere a unui om nevinovat care nici nu se poate apăra (copilul). De aceea, cei care-și ucid copiii nenăscuți nu se pot împărtăși cu Hristos, Cel ce iubește copiii.

Familia creștină în care copiii sunt primiți cu bucurie prin naștere sau prin adopție, și crescuți cu dragoste, educați creștinește și sprijiniți să urmeze un drum folositor în viață este binecuvântată de Dumnezeu cu darul mântuirii și al vieții veșnice.

Situațiile dureroase ale abandonării părinților bătrâni și bolnavi de către copii pot fi prevenite printr-o creștere și educație creștină adecvată a copiilor și tinerilor în familie, în școală și în biserică. Pe cei abandonați de familiile lor să-i primim în propriile noastre familii și să îi înconjurăm cu dragoste și respect în mijlocul comunității parohiale. Greutățile multiple cu care se confruntă societatea românească de azi, în general, și familia, în special, nu pot fi depășite decât prin ajutorare frățească spirituală și materială.

În acest sens, vă îndemnăm părintește să oferiți, cu inimă bună, ajutorul frățiilor voastre, mai ales familiilor sărace și care au copii mulți sau bolnavi, copiilor și tinerilor ai căror părinți au murit sau au emigrat, precum și familiilor recent întemeiate care au nevoie de sprijin spiritual și material.

Astfel, în această perioadă a Postului Nașterii Domnului, se vor organiza la parohii, mănăstiri, protopopiate și la centrele eparhiale colecte de bani, alimente și haine pentru a fi distribuite familiilor sărace, copiilor orfani, bătrânilor bolnavi și altor persoane care au nevoie de ajutor. Totodată, se vor organiza în fiecare parohie întâlniri privind problemele cu care se confruntă familia creștină astăzi, mijloacele și metodele de ajutorare a familiilor aflate în dificultate.

De asemenea, îndemnăm pe toți copiii și tinerii din Biserica noastră să viziteze și să ajute oamenii singuri, bolnavi și săraci, atât acasă, cât și în așezămintele sociale, exprimând respectul lor față de cei vârstnici, prin cântări duhovnicești și acțiuni caritabile.

Părinții protopopi vor raporta centrului eparhial, iar centrele eparhiale vor raporta Patriarhiei Române modul în care au fost organizate la nivel local activitățile în favoarea familiei creștine, precum și modul de colaborare între comunitățile parohiale, mai ales ajutorarea frățească între parohiile care au o situație materială mai bună și cele din zone sărace, îmbătrânite sau cu mulți copii.

Cu nădejdea că îndemnul nostru pastoral va fi o întărire în credință și o chemare la fapta cea bună în folosul familiei, ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să vă binecuvinteze cu darurile Sale cele bogate, să trăiți vremea Postului Crăciunului în rugăciune și în fapte de milostenie, spre a vă pregăti duhovnicește pentru slăvitul Praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți! (II Corinteni 13, 13)

PREȘEDINTELE SFNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMNE,

†D A N I E L

Arhiepiscopul Bucureștilor,

Mitropolitul Munteniei și Dobrogei,

Locțiitor al tronului Cezareei Capadociei

și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

†Teofan

Arhiepiscopul Iașilor

și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

†Laurențiu

Arhiepiscopul Sibiului

și Mitropolitul Ardealului

†Andrei

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului

și Clujului și Mitropolitul Clujului,

Albei, Crișanei și Maramureșului

†Irineu

Arhiepiscopul Craiovei

și Mitropolitul Olteniei

†Nicolae

Arhiepiscopul Timișoarei

și Mitropolitul Banatului

†Petru

Arhiepiscopul Chișinăului,

Mitropolitul Basarabiei

și Exarh al Plaiurilor

†Iosif

Arhiepiscopul Ortodox Român

al Europei Occidentale

și Mitropolitul Ortodox Român al

Europei Occidentale și Meridionale

†Serafim

Arhiepiscopul Ortodox Român

al Germaniei, Austriei

și Luxemburgului și

Mitropolitul Ortodox Român

al Germaniei, Europei Centrale

și de Nord

†Nifon

Mitropolit onorific,

Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh Patriarhal

†Teodosie

Arhiepiscopul Tomisului

†Pimen

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților

†Irineu

Arhiepiscopul Alba Iuliei

†Gherasim

Arhiepiscopul Râmnicului

†Eftimie

Arhiepiscopul Romanului

și Bacăului

†Epifanie

Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei

†Calinic

Arhiepiscopul Argeșului

și Muscelului

†Casian

Arhiepiscopul Dunării de Jos

†Timotei

Arhiepiscopul Aradului

†Nicolae

Arhiepiscopul Ortodox Român

al celor două Americi

†Justinian

Arhiepiscop onorific,

Episcopul Ortodox Român

al Maramureșului și Sătmarului

†Ioan

Arhiepiscop onorific,

Episcopul Covasnei și Harghitei

†Corneliu

Episcopul Hușilor

†Lucian

Episcopul Caransebeșului

†Sofronie

Episcopul Ortodox Român

al Oradiei

†Nicodim

Episcopul Severinului și Strehaiei

†Vincențiu

Episcopul Sloboziei și Călărașilor

†Galaction

Episcopul Alexandriei

și Teleormanului

†Ambrozie

Episcopul Giurgiului

†Sebastian

Episcopul Slatinei și Romanaților

†Visarion

Episcopul Tulcii

†Petroniu

Episcopul Sălajului

†Gurie

Episcopul Devei și Hunedoarei

†Daniil

Episcop-locțiitor (administrator)

al Episcopiei Daciei Felix

†Siluan

Episcopul Ortodox Român

al Ungariei

†Siluan

Episcopul Ortodox Român al Italiei

†Timotei

Episcopul Ortodox Român

al Spaniei și Portugaliei

†Macarie

Episcopul Ortodox Român

al Europei de Nord

†Mihail

Episcopul Ortodox Român

al Australiei și Noii Zeelande

†Ciprian Câmpineanul

Episcop-vicar patriarhal

†Varlaam Ploieșteanul

Episcop-vicar patriarhal

†Varsanufie Prahoveanul

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor

†Calinic Botoșăneanul

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor

†Andrei Făgărășeanul

Episcop-vicar

al Arhiepiscopiei Sibiului

†Vasile Someșeanul

Episcop-vicar

al Arhiepiscopiei Vadului,

Feleacului și Clujului

†Paisie Lugojeanul

Episcop-vicar

al Arhiepiscopiei Timișoarei

†Marc Nemțeanul

Episcop-vicar

al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române

a Europei Occidentale

†Sofian Brașoveanul

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei

Ortodoxe Române a Germaniei,

Austriei și Luxemburgului

†Emilian Lovișteanul

Episcop-vicar

al Arhiepiscopiei Râmnicului

†Ioachim Băcăuanul

Episcop-vicar

al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului

†Ioan Casian de Vicina

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei

Ortodoxe Române

a celor două Americi

†Iustin Sigheteanul

Arhiereu-vicar al

Episcopiei Ortodoxe Române

a Maramureșului și Sătmarului

Comentarii Facebook


Știri recente