Participarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Nifon al Târgoviștei la Ședința Comitetului Executiv al Comisiei de Dialog între Biserica Romano-Catolică și Consiliul Mondial al Bisericilor

În perioada 21-24 mai 2009, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon al Târgoviștei a participat la Ședința Comitetului Executiv al Comisiei de Dialog între Biserica Romano-Catolică și Consiliul Mondial al Bisericilor, care a avut loc la Dublin, în Irlanda, la invitația Excelenței Sale Martin, Arhiepiscop catolic de Dublin și Primat al Irlandei.

Grupul mixt de dialog (J.W.G.) este instrumentul ales în urma Adunării Generale a Consiliului Mondial al Bisericilor (Porto Alegre 2007), menit să monitorizeze și să promoveze colaborarea dintre Biserica Romano-Catolică (B.R.C.) și Consiliul Mondial al Bisericilor (C.M.B.), din care fac parte și Bisericile Ortodoxe. Moderatorii acestei Comisii au fost Excelența Sa Arhiepiscopul Martin de Dublin, în numele Bisericii Romano-Catolice și Înaltpreasfințitul Mitropolit Nifon al Târgoviștei, din partea Consiliului Mondial al Bisericilor.

Scopul acestei reuniunii a fost acela de a pregăti sesiunea plenară a Comisiei de Dialog, formată din 50 de persoane, reprezentând Bisericile membre ale C.M.B., precum și Biserica Romano-Catolică, cu delegați veniți de pe toate continentele lumii. Această Comisie se va reuni în Spania, la Cordoba, în octombrie a.c. și va dezbate patru teme importante pentru misiunea Bisericii în vremea noastră:

1.Procesul de receptare, în Biserici, a documentelor teologice bilaterale și multilaterale;

2.Problema spiritualității și a ecumenismului;

3.Problema migrației și consecințele ei misionare;

4.Tineretul și misiunea creștină astăzi.

La reuniunea plenară se vor prezenta referate asupra acestor patru teme, întocmite de către cele patru grupe de studiu, alcătuite special, în scopul adâncirii lor sub aspect teologic și ecumenic.

Comisia de lucru va pregăti cel de al nouălea raport al Comisiei de Dialog între Consiliul Mondial al Bisericilor (C.M.B.) și Biserica Romano-Catolică (B.R.C.), care va fi finalizat înainte de următoarea Adunare Generală a C.M.B.

Menționăm că mandatul Comisiei mixte de lucru se acordă pentru o perioadă de 7 ani, cu aprobarea Adunării Generale a Consiliului Mondial al Bisericilor (C.M.B.) și a Vaticanului.

Comentarii Facebook


Știri recente