Parohia Sfântul Andrei – Chitila își sărbătorește ocrotitorul

Parohia „Sfântul Andrei” din Protopopiatul I Capitală își va sărbători vineri, 30 noiembrie 2012, ocrotitorul: pe Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României.

După cum a precizat Părintele Simion Bondar, parohul bisericii, programul din ziua hramului va fi următorul: dimineața, de la orele 8:30, se va oficia slujba Utreniei, iar de la orele 9:45 Sfânta Liturghie. De la orele 12:00 va fi săvârșită o slujbă de pomenire a eroilor și ctitorilor. La final, vor fi împărțite daruri și va fi organizată o agapă frățească.

Părintele Simion Bondar ne-a oferit și câteva date legate de istoricul bisericii:

După primul război mondial, în nord-vestul Bucureștiului, au fost înființate noi așezări. Acestea aveau ca principali locuitori familii de meseriași și muncitori angajați în serviciul de căi ferate și întreprinderii de tramvaie. Viața lor era modestă, pentru că nu aveau posibilități materiale, iar familiile lor erau numeroase. S-au afirmat însă, de la început și în mod permanent, ca oameni pătrunși de nădejdea în Dumnezeu, prin păstrarea și cultivarea tradițiilor și datinilor strămoșești, legate de credința creștină.

Acești locuitori și-au manifestat dorința de a avea o viață religioasă organizată, cu biserica și preotul lor, care să le îndeplinească nevoile religioase.

În anul 1935, preotul Gheorghe Bărbulescu, slujitor la biserica familiei Bazilescu, a luat inițiativa de a construi o biserică. La 29 septembrie 1935 a fost pusă temelia noii biserici, dându-i-se și hramul: Sfântul Apostol Andrei – Cel Întâi Chemat la Apostolat de Mântuitorul Iisus Hristos. La înființarea acestei parohii, în anul 1935, preotul și credincioșii au așezat hramul bisericii Sfântul Apostol Andrei, deoarece și aici s-a întemeiat o comunitate nouă, creștină, după modelul pe care Sfântul Andrei (din grecește se traduce „cel viteaz, bărbătesc”) le întemeiase la începutul creștinismului și în Dobrogea de azi.

Lucrările de construire, pictură și înzestrare a bisericii Sfântul Apostol Andrei au fost terminate în anul 1939. Biserica are formă de cruce iar aspectul arhitectural este în stil brâncovenesc având un împrumut ornamental de influență bizantină. Specificul deosebit al bisericii este pridvorul deschis, încadrat de opt stâlpi de beton. Pictura bisericii a fost executată, între anii 1937-1939, de către pictorii Dumitru și Gheorghe Belizarie, în ulei, tehnica pompeiană, stilul neobizantin. Pictura a fost restaurată în anul 1969 și apoi în 1995.

În complexul de încadrare a bisericii este construită casa parohială, între anii 1945-1946, întrucât prima casă parohială a fost dărâmată în bombardamentele aeriene din 1944.

Au slujit la această biserică părinții: Gheorghe Bărbulescu, Ioan Ieremia, Galaction Buruiană. În prezent aici slujesc Pr. Simion Bondar, numit paroh în anul 1999 în locul părintelui Galaction Buruiană ce a trecut la cele veșnice la 26 august 1999, Pr. Constantin Popescu și Pr. Dragoș Iordachi (din 2003).

Cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în anul 2002 s-a ridicat o cantină socială, cu o capacitate de 60 de locuri, în care servesc masa credincioșii cu posibilități materiale modeste.

– agapa creștină după Sfântă Liturghie;

– pregătirea de mese calde, complete, pentru 20 de persoane/2 zile/săptămână;

– acordarea de ajutoare bănești pentru medicamente;

– procurarea și oferirea de obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru cei nevoiași;

– oferirea de rechizite pentru copiii cu nevoi sociale

– împărțirea de pachete către toți credincioșii din biserică, cu ocazia marilor sărbători și a hramului bisericii

– oferirea gratuită a spațiului cantinei pentru așezarea meselor de parastas la care să fie invitate persoanele nevoiașe

Cu ajutorul bunilor enoriași și al unor oameni de bine, închinători ai bisericii Sfântul Andrei, începând cu anul 2000 în curtea bisericii a fost ridicat un lumânărar din zid, cu arhitectură religioasă, a fost consolidată în totalitate cancelaria și casa parohială pentru a putea fi folosite. Vechiul mobilier al bisericii fost înlocuit cu străni noi, din stejar, cu motive religioase și a fost înlocuită vechea instalație de încălzire centrală. Sfântul Altar a fost împodobit cu icoane praznicale și a mai multor sfinți, precum și cu marmură. Tâmplăria și geamurile așezate la ridicarea bisericii au fost înlocuite cu tâmplărie nouă, iar vitraliile au fost conservate în geamuri termopan. A fost ridicat un diaconicon mobilat cu cele necesare. S-au mai realizat:

– Biserica parohială este într-un amplu proces de restaurare. Proiectul este finanțat de Primăria Sectorului I împreună cu Parohia „Sfântul Andrei” (consolidare, înlocuirea acoperișului, tencuieli și finisaje exterioare, înlocuirea sistemului de electricitate, alei și trotuare noi)

– Construirea unei noi clopotnițe

– Înlocuirea clopotelor existente cu unele noi

– Crearea unei pagini de internet care va găzdui viața și activitatea parohiei

– Un nou gard împrejmuitor

Cea mai mare bucurie a slujitorilor și închinătorilor acestei sfinte biserici este faptul că în biserica noastră, a rânduit Dumnezeu să fie așezate miride din moaștele Sfântului Apostol Andrei și a Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina, pentru care credincioșii orașului și împrejurimilor au mare evlavie. Mulți dintre ei aduc permanent rugăciuni de mulțumire pentru tămăduirea de boli și pentru toate binefacerile ce le primesc de la Dumnezeu, prin rugăciunile Sfântului Apostol Andrei și a Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina.

Biserica noastră este permanent deschisă. Programul slujbelor se desfășoară astfel: luni se săvârșește sfințirea apei și acatistul Sfântului Apostol Andrei, vineri Sfântul Maslu, sâmbătă și duminică Sfânta Liturghie. Sâmbătă seara și în ajunul sărbătorilor se săvârșește Vecernia. Toate celelalte servicii religioase sunt săvârșite în biserică de cei trei slujitori ai parohiei.

Comentarii Facebook


Știri recente