Parohia Remetea din Episcopia Oradiei, în haine de sărbătoare

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a fost prezent marți, 30 noiembrie, de prăznuirea Sfântului Apostol Andrei, cel Întâichemat, Ocrotitorul României, în mijlocul credincioșilor din Parohia Remetea, Protopopiatul Beiuș, pentru a binecuvânta lucrările de înnoire a bisericii parohiale cu hramul ‘Adormirea Maicii Domnului’, informează „Ziarul Lumina”, Ediția de Transilvania.

Satul Remetea este situat în sud-estul județului Bihor, în Depresiunea Beiușului, la confluența dintre Valea Roșiei și Valea Meziadului, fiind o străveche vatră românească, atestată documentar încă din 1213. În secolele XIV-XV, Remetea era un puternic centru voievodal, alături de cele de la Urviș, Dumbrăvița de Codru, Vintere, Șoimuș și Beiuș. Odată cu răspândirea catolicismului și ulterior a calvinismului în părțile Beiușului, voievodul de la Remetea, pentru a-și păstra titlurile și privilegiile nobiliare de la stăpânii Transilvaniei, împreună cu biserica pe care o deținea au adoptat, rând pe rând, religia noii stăpâniri.

Că această biserică, astăzi reformată, a fost ortodoxă la început, o demonstrează pictura din interior, de o valoare inestimabilă, din partea turnului clopotniță, a naosului și a absidei altarului, de influență bizantină venită pe filieră sud-carpatică, iar inscripțiile cu caractere chirilice din dreptul personajelor indică prezența unor preoți ortodocși, la fel ca și ctitorii lăcașului. Absida semicirculară la interior și poligonală la exterior, ceea ce trădează o influență bizantină, precum și cercetări arheologice recente, din 2007, au relevat că, la temelia ei, avea o altă biserică de dimensiuni mai reduse, mult mai veche.

Lucrări ample pentru lăcașul de cult

Actuala biserică ortodoxă din Remetea a fost construită în 1840 pe fundațiile uneia mai vechi, din 1788. De-a lungul timpului, biserica a fost reparată de mai multe ori. În 1904 a fost acoperită cu șindrilă, iar în 1917, cu tablă zincată. În 1960 a fost electrificată, iar în 1963 a fost reparată în interior și în exterior, an în care a fost târnosită de episcopul Valerian Zaharia al Oradiei. Lucrările ce au fost binecuvântate marți, 30 noiembrie, de Preasfințitul Sofronie, au fost realizate între anii 2000 și 2010, când a fost schimbată, în ansamblu, înfățișarea lăcașului de cult prin supraînălțarea pereților cu 1,5 metri și a turnului cu 2 metri, care se termină în octogon; tencuirea exteriorului în tehnica terasit, pictarea interiorului în tehnica tempera de către zugravul Florin Buie din Arad, între anii 2007-2008, înlocuirea iconostasului vechi cu unul nou din lemn de paltin sculptat.

Toate aceste lucrări au fost realizate de vrednicul preot Toma Vlaș, paroh la Remetea din 1992, ajutat îndeaproape de membrii Consiliului și Comitetului parohial și de cele 95 de familii care alcătuiesc Parohia Remetea. Tot aici se află în construcție o casă parohială nouă, care este ridicată până la primul nivel. Preotul Toma Vlaș a avut o activitate deosebită și în Parohia Fânațe, unde a activat până în 1992, reușind să ridice o impresionantă biserică până la acoperiș.

‘Suntem urmași ai apostolilor’

După îndătinata întâmpinare a Preasfințitului Sofronie, acesta a binecuvântat biserica din Remetea prin stropire cu apă sfințită și ungere cu undelemn sfințit, după care a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de 13 preoți și doi diaconi.

În cadrul cuvântului de învățătură rostit după citirea pericopei evanghelice, ierarhul Oradiei a subliniat importanța prăznuirii Sfântului Apostol Andrei, cel Întâichemat, atât pentru poporul român, cât și pentru Patriarhia Ecumenică, al căror ocrotitor este, și în cadrul cărora se bucură de o cinstire deosebită: ‘Patriarhia Ecumenică îl cinstește pentru că îl socotește ca întemeietor al scaunului episcopal de la Bizanț, colonie grecească de pe malurile Bosforului, care avea să fie reîntemeiată, ca mare oraș, în timpul Sfântului Împărat Constantin cel Mare, la anul 330, și avea să devină Noua Romă, capitala Imperiului Roman de Răsărit și, totodată, scaun al celei dintâi patriarhii din Răsărit și, mai apoi, scaunul cel dintâi în ordinea canonică a Sfintei Ortodoxii, scaunul patriarhal de la Constantinopol, al Patriarhului Ecumenic’.

Poporul român îi acordă o cinste deosebită ca urmare a evanghelizării strămoșilor noștri din Scytia Mică, ‘motiv pentru care Biserica Ortodoxă Română l-a proclamat pe ‘cel Întâichemat’, pe Sfântul Apostol Andrei, ca ocrotitorul României’. Preasfinția Sa a evidențiat, apoi, parcursul duhovnicesc al Sfântului Apostol Andrei care, mai înainte de a fi Apostol al Domnului, a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, alături de Sfântul Apostol Ioan. Andrei este primul chemat de Mântuitorul și, totodată, cel care îi vestește fratelui său, lui Simon-Petru: ‘Am aflat pe Mesia’. Prin aceasta își anunță fratele ‘că s-a întâlnit cu Marele Profet așteptat de popor, cu Unsul lui Dumnezeu, cu Hristosul, cu Mesia, Cel Care este numit Mielul lui Dumnezeu, Care ridică păcatele lumii’. Același lucru îl vestește și lui Filip ‘concetățeanul său’, iar acesta îi vestește lui Natanael. ‘Astfel îi vedem pe primii Apostoli adunați în jurul Mântuitorului, dintre care Sfântul Andrei cel dintâi chemat’.

Prezența Apostolului Andrei în Scytia Mică este susținută de toponime: peștera Sfântului Andrei, pârâul Sfântului Andrei, valea Sfântului Andrei, ‘dintre care cea mai importantă este peștera, unde Apostolul se retrăgea pentru rugăciune și unde se află o frumoasă mănăstire’, a arătat PS Sofronie, care a concluzionat: ‘Suntem chemați și astăzi să aducem, ca fii și fiice ai Sfântului Apostol Andrei, mărturie creștină, jertfelnicie apostolică și vrednicie martirică în timpurile în care trăim, arătând cu toții că suntem urmași ai apostolilor și vrednici fii ai Sfântului Apostol Andrei, cel Întâichemat, Ocrotitorul României’.

Felicitări pentru credincioși și autorități

În încheiere, Preasfințitul Sofronie i-a felicitat pe credincioșii din Remetea pentru dărnicia lor față de Biserică și pentru conviețuirea pașnică cu locuitorii de etnie maghiară. Pentru activitatea deosebit de rodnică desfășurată în parohie, Preasfințitul Sofronie l-a hirotesit pe părintele Toma Vlaș, în cadrul Sfintei Liturghii, întru iconom-stavrofor. Părintele paroh Toma Vlaș a mulțumit chiriarhului Oradiei pentru împărtășirea harului sfințitor cu ocazia binecuvântării lucrărilor ce s-au efectuat la biserica din Remetea, credincioșilor săi, autorităților locale, precum și unor firme și persoane care au sprijinit aceste lucrări.

După săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, Preasfințitul Sofronie a vizitat biserica reformată din Remetea, monument istoric, unde a fost deosebit de impresionat și încântat de frumusețea și de valoarea inestimabilă a frescelor bizantine existente, care mărturisesc în modul cel mai grăitor vechimea și autenticitatea credinței ortodoxe în acest colț de țară și că numai vitregiile istoriei au făcut ca acest lăcaș să aibă astăzi altă destinație decât cea creștin-ortodoxă.

Comentarii Facebook


Știri recente