Părinți ai pustiei și cuvioși monahi prăznuiți în ianuarie

Luna ianuarie adună, în Calendarul Bisericii Ortodoxe, numeroși Părinți de seamă ai pustiei și întemeietori ai monahismului. Pot fi amintiți Sfântul Pavel Tebeul, din secolul al III-lea, primul ascet retras în „cele mai dinăuntru ale pustiei”, Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare, „Începătorul vieții de obște”, dar și Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, considerat întemeietor al monahismului, împreună cu Sfântul Pahomie cel Mare.

Așezarea acestor sfinți de seamă în prima lună a Anului civil, nu a fost întâmplătoare, ținând cont și de contextul primelor secole creștine.

Dacă Părinții pustiei sunt pomeniți pentru faptul că au întemeiat monahismul, personalități precum Sfinții Trei Ierarhi sunt sărbătorite și pentru faptul că, prin scrierile lor, au organizat și au dat o orientare duhovnicească, de continuu urcuș, vieții ascetice.

Monahismul răsăritean, prin părinții pustiei dar și numeroșii monahi îmbunătățiți a stat și la baza întemeierii primelor mănăstiri din Apus.

Comentarii Facebook


Știri recente