Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale a fost resfințit de Patriarhul României

Patriarhul României, împreună cu un sobor de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod, a resfințit astăzi, 22 iulie 2011, pictura și catapeteasma, recent restaurate, din paraclisul istoric cu hramurile Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Sfântul Proroc Daniil și Cuvioasa Parascheva al Reședinței Patriarhale.

La finalul slujbei de resfințire, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a hirotesit protosinghel pe ieromonahul Lucian Bujor, a acordat Ordinul Sanctus Stephanus Magnus părintelui protoiereu Vasile Dumitru de la Protoieria I Capitală și a acordat distincții echipei pictorilor care s-au ocupat de lucrările de restaurare.

După cum informează Radio TRINITAS, în cuvântul de învățătură, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a felicitat pe toți cei care s-au implicat în restaurarea și înfrumusețarea paraclisului: „Mulțumim celor care ne-au ajutat ca acest paraclis să fie restaurat în ceea ce privește pictura și catapeteasma. A fost o lucrare foarte migăloasă, dar pictura se apropie acum de forma de origine când a fost pictat paraclisul. Acest paraclis din Reședința Patriarhală a fost construit în același timp cu Catedrala Patriarhală, în 1656-1658 și restaurat mai târziu și îmbunătățit prin lucrarea binecuvântată de Mitropolitul Daniil al Ungrovlahiei”.

La slujba de resfințire au mai participat Înaltpreasfințitul Pavlos, Mitropolit de Drama și Exarh al Macedoniei, precum și Înaltpreasfințitul Varnavas de Neapolis.

Cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh Daniel, în anul 2009, în luna noiembrie, o echipă alcătuită din nouă pictori restauratori, condusă de pictorul Cătălin Palamariu, a început restaurarea picturii murale, lucrări ce au ținut până în luna iulie 2010, după cum ne informează „Ziarul Lumina”.

Restaurarea catapetesmei a început în 2010, de o echipă condusă de Dan Mihai Ivanovici, și s-a terminat pe 1 iulie 2011. Au fost restaurate elementele din lemn și refăcute piesele care lipseau și s-a aplicat pe toată suprafața foiță de aur. De asemenea, s-a intervenit și pentru reintegrarea cromatică a icoanelor. Tot acum s-au achiziționat candele noi de argint, confecționate la Atelierele Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române de la Popești-Leordeni. S-a restaurat mobilierul și s-au achiziționat noi obiecte pentru buna desfășurare a cultului. Totodată, s-a refăcut instalația termică și electrică, s-a dotat spațiul cu aer condiționat. Practic, s-a încercat înnoirea întregului paraclis. În aceeași perioadă cu catapeteasma s-a restaurat și holul paraclisului.

Paraclisul cu hramurile Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Cuvioasa Parascheva reprezintă partea cea mai veche a reședinței. Ridicat odată cu vechea stăreție, ctitorită de Constantin Vodă Șerban (1654-1658), transformat apoi în Reședință mitropolitană, paraclisul a fost consolidat pe vremea mitropolitului Teodosie (1668-1672 și 1679-1708), cu contribuția domnitorului Gheorghe Duca (1673-1678), când se presupune că i s-a dat și hramul ‘Sfântul Mare Mucenic Gheorghe’. Paraclisul va fi desăvârșit mai târziu, în anul 1723, de către Nicolae Vodă Mavrocordat și de mitropolitul Daniil (1719-1731), când s-au realizat unele reînnoiri și pictura murală interioară. Tot atunci paraclisul a primit al doilea hram, al Sfântului Prooroc Daniil.

Deasupra intrării, pe peretele nordic, în pisania paraclisului, versificatorul grecesc Dumitru Nottara consemnează: ‘Nicolae, mlădiță a stăpânitorilor din vechime, ai vestitelor domnii ale Moldovei și Țării Românești, în câmpiile mănoase ale Țării Românești, de cai hrănitoare, spre mărirea lui Dumnezeu celui mare și a sufletului său credincios, a ridicat în cuget drept în gând dumnezeiesc această biserică de pomenire. Fiindcă această sfințită mitropolie se roagă pentru învierea trupului înghițit de pământ al celor făcuți din lut. Iar pentru bisericile pe care le-a ridicat din nou între cele cu temelii adânci, întreabă-mă fățiș doar pe mine, prea smeritul. Și lucrările acestea s-au învrednicit de sfințita supraveghere a lui Daniil arhiereul cel ce deplin păzește ce e bine. În anul de la nașterea Domnului 1723. Dimitrie Gh. Notara a proslăvit’.

Comentarii Facebook


Știri recente