Păcatele mărturisite o dată mai trebuie spovedite la o altă spovedanie?

Păcatul a fost definit în diferite feluri, în funcție de înțelegerea relației dintre Dumnezeu și om; în mentalitățile moderne și postmoderne noțiunea de păcat aproape că este exclusă, pentru că relația Dumnezeu-om nu mai prezintă interes și deci nu mai reprezintă o preocupare. Pentru cei ce au înțeles universul ca un dar dumnezeiesc oferit omului și au înțeles și rostul omului în universul în care trăiește, păcatul lui Adam a constituit o catastrofă cosmică ce a atras după ea degradarea și moartea; iar păcatul fiecărei persoane este înțeles ca un refuz, ca o respingere a lui Dumnezeu: omul întoarce spatele lui Dumnezeu prin păcatul care-i devine zid despărțitor de Dumnezeu. Separarea de Dumnezeu nu este însă altceva decât separarea de izvorul vieții, „ruperea” de izvorul vieții, care duce la moarte; „plata păcatului este moartea” (Romani 6, 23), ceea ce înseamnă că omul nu poate trăi în păcat, iar dacă trăiește totuși, nu trăiește deplin, autentic. De ceea, pentru că omul, constituțional sau ontologic, nu poate suporta păcatul, simte nevoia să se elibereze de starea indusă de păcat – păcatul este nefiresc. În această situație posibilitatea de a ieși din această stare, prin mărturisirea și iertarea păcatului, este, pe de o parte, darul lui Dumnezeu și, pe de altă parte, șansa omului.

Pentru ca omul să fie iertat și restaurat a fost necesară Jertfa Fiului lui Dumnezeu întrupat; sigur că pentru înțelesul omului, Jertfa Mântuitorului este nemăsurată și ar fi trebuit să genereze o stare, o atitudine din partea omului în care acesta să refuze categoric păcatul și să ia calea desăvârșirii. Paradoxal însă, omul a continuat și continuă să păcătuiască. Domnul știa. De aceea, după Înviere, la numai trei zile după cumplitul, incomensurabilul chin, prima învestire pe care o face ucenicilor este în raport cu păcatele oamenilorși iertarea lor: „Luați Duh Sfânt; cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține, ținute vor fi” (Ioan 20, 22-23).

Mai multe informații în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente