Ortodocșii români se roagă la Torino de peste trei decenii

Comunitatea din Torino a început să se organizeze din punct de vedere spiritual în urmă cu peste 30 de ani, când a fost înființată prima parohie ortodoxă română așezată sub ocrotirea Sfintei Parascheva și a fost încredințată spre păstorire părintelui Gheorghe Vasilescu.

În anul 1978, un grup de români ortodocși, stabiliți încă de pe atunci în nordul Italiei, au adresat Patriarhiei Române o cerere prin care solicitau constituirea unei parohii românești pentru românii ortodocși din Torino, mare centru industrial al Italiei, după ce cu ceva vreme înainte fusese creată o parohie la Milano. Totodată, credincioșii au profitat de faptul că pe atunci se afla ca bursier la Universitatea din Milano, Sacro Cuore, Departamentul de științe religioase, părintele diacon pe atunci Gheorghe Vasilescu, pe care l-au propus ca preot pentru nou-înființata parohie. În zi de mare praznic, la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, 29 august 1979, Patriarhia Română a emis Decizia 8493 prin care era înființată Parohia ortodoxă română din Torino și Piemonte, a cărei păstorire era încredințată părintelui Vasilescu. Acesta a fost hirotonit preot în mijlocul credincioșilor din nou-constituita parohie, la data de 9 iunie 1979, de către Episcopul Lucian Florea de la Paris, activitatea sa continuând până în zilele noastre cu aceeași râvnă și devotament.

O atenție deosebită este acordată tinerilor

Serviciile religioase sunt oficiate într-un lăcaș ce a aparținut comunității catolice și care a fost cedat prin comodat și decret diocezan comunității românilor ortodocși, fiind în proprietatea Operei Pia Barolo în via Cottolengo 26. Încă de la constituirea sa, slujbele din parohie au fost oficiate cu regularitate duminica și de sărbători, pentru ca treptat serviciile divine să fie săvârșite și în timpul săptămânii, în cursul serilor de luni, miercuri și vineri, slujba Acatistului sfinților prăznuiți în săptămâna respectivă, urmate de cateheză. Preotul paroh și ceilalți preoți slujitori răspund și solicitărilor credincioșilor de a săvârși anumite taine și ierurgii și la casele creștinilor ortodocși români care le cer. În timpul Postului Păresimilor, au fost săvârșite toate slujbele prevăzute de tipicul Bisericii, uneori cu o regularitate asemănătoare mănăstirilor ortodoxe din țară.

Dacă până la înregistrarea unei mișcări masive a populației spre Italia aria teritorială a parohiei din Torino cuprindea Piemonte, Liguria și Valle dâAosta, dată fiind creșterea numărului de români prezenți în zona Torino și regiunea Piemonte, începând cu anul 2001 s-a înființat a doua parohie ortodoxă română la Biserica ‘Sfânta Cruce’, o biserică de referință din Torino, construită la sfârșitul secolului al XVIII-lea, donată spre folosință de către Arhidioceza din Torino. Biserica ‘Sfânta Cruce’ a fost sfințită pe data de 13 octombrie 2001, paroh fiind numit preotul Lucian Roșu.

La parohia ocrotită de Sfânta Cuvioasă Parascheva, o grijă deosebită este acordată tinerelor vlăstare ale românilor ce au decis să trăiască pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp pe aceste meleaguri. Copiii și tinerii se întâlnesc la biserică, unde sunt organizate lecții de cateheză și de cultură românească. Prin intermediul filmelor, poveștilor și dansurilor populare românești, li se fac cunoscute tradițiile și obiceiurile țării din care provin părinții lor. Astfel, în fiecare sâmbătă după-amiază, în cadrul bisericii se desfășoară cu regularitate orele de cateheză, muzică, istorie și geografie ale României, jocuri, dans, desen și teatru, ore ce sunt frecventate de aproape 100 de copii înscriși.

În fiecare luni seară se citește din Scriptură

O persoană deja cunoscută credincioșilor stabiliți în Torino, părintele protopop Gheorghe Vasilescu, cu o figură patriarhală, liniștitoare, dar plin de vitalitate, ne spune că în cursul activității sale s-a ghidat după cuvintele Mântuitorului, Care ne îndeamnă pe toți de a ne face tuturor toate, și toate acestea spre a menține făclia credinței aprinsă în sufletele celor ce-au adus cu ei și valorile spirituale ce nu trebuie pierdute. Și în acest sens, parohia editează de mai bine de 25 de ani o revistă săptămânală numită ‘Duminica’, prin care contactul cu credincioșii este menținut și întărit, în vremea din urmă fiind lansat și un blog al parohiei prin intermediul căruia se dorește anunțarea din timp a tuturor evenimentelor ce au loc sub egida parohiei românești din Torino. De altfel, preotul paroh este permanent la dispoziția credincioșilor, răspunzând solicitărilor, pentru săvârșirea serviciilor religioase în biserică sau la casele lor.

În fiecare luni seară, după rugăciunea de seară sau după acatist are loc lectura unui capitol din Sfânta Scriptură, care este apoi explicat pe înțelesul credincioșilor prezenți.

Având în vedere această existență îndelungată într-o țară preponderent catolică, relația cu Biserica Romano-Catolică se concretizează la Torino prin respectul reciproc manifestat, prin ajutorul oferit românilor prin găzduirea în spațiul liturgic al bisericii catolice de peste trei decenii, dar și prin participări comune la mese rotunde și expuneri pe teme de interes comun, în cadrul cărora este prezentată și poziția ortodoxă față de tema abordată. Toate acestea și datorită faptului că parohia are în componența ei credincioși convertiți la Ortodoxie, dar și pentru că întotdeauna a fost cultivată buna vecinătate și conviețuirea pașnică, pentru integrarea cât mai bună în societatea italiană a românilor așezați pe acele meleaguri, chiar dacă nu au lipsit dificultățile și evenimentele triste.

Dezideratul și provocarea parohiei istorice de la Torino au fost și sunt ridicarea unui lăcaș de cult propriu, aceasta și pentru a arăta statornicia lor pe acele meleaguri, care reprezintă pentru majoritatea românilor patria adoptivă, dar și pentru a-i determina pe credincioși să nu uite niciodată că sunt români, oriunde și oricând.(Articol publicat în ziarul ‘Lumina de Duminică’ din data de 10 iulie 2011)

Comentarii Facebook


Știri recente