Omul are o valoare infinită în fața lui Dumnezeu

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cuvântul de învățătură rostit pe 8 iulie 2012 la paraclisul de vară al Reședinței Patriarhale, a explicat semnificațiile pericopei evanghelice a Duminicii a V-a după Rusalii, de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul al VIII-lea, versetele de la 28 la 34 și capitolul al IX-lea, versetul 1, care face referire la Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei.

Îndepărtarea de Dumnezeu dezumanizează firea omului asemenea celor doi demonizați din ținutul Gadarenilor, a arătat Preafericirea Sa, după cum ne informează Radio TRINITAS.

„Demonii, când pun stăpânire pe om, îi folosesc facultățile mintale și simțirile, voința și toată forța fizică în așa mod încât oamenii demonizați nu mai sunt ei înșiși, ci sunt înstrăinați, sunt folosiți de demoni. Iar Mântuitorul Iisus Hristos vrea prin prezența Sa vindecătoare, milostivă, să readucă omul la starea lui de ființă liberă care își folosește propriile facultăți mintale și simțiri și propria voință spre a realiza comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii. Această iubire milostivă și smerită a lui Hristos chinuiește într-un fel răutatea, violența și mândria demonilor, pentru că în general demonii sunt răi și mândri”, a mai arătat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Patriarhul României a mai subliniat că omul are o valoare infinită în fața lui Dumnezeu.

„De ce le-a permis Iisus acestor demoni să se mute din cei doi oameni chinuiți în turma de porci? În primul rând pentru a arăta că ființa umană este mai de preț decât toate bogățiile animale, vegetale și minerale ale lumii acesteia, că un om are o valoare infinită în fața lui Dumnezeu și paguba cea mai mare nu este pierderea unei turme de porci, ci pierderea unui suflet de om pentru că sufletul omului este făcut sau creat după chipul lui Dumnezeu cel veșnic Viu. Vedem că în raport cu turma mare de porci, Sfântul Marcu ne spune ca la două mii de porci, cei doi oameni valorează mult mai mult și anume, ei au un preț pe care nimeni nu-l poate prețui sau echivala. Paguba materială prin înecarea a două mii de porci este una infinit mai mică decât paguba suferinței acestor doi oameni chinuiți de demoni în ținutul Gadarei. În al doilea rând, vedem însă că Mântuitorul Iisus Hristos vrea să arate că puterea aceasta răutăcioasă, violentă a demonilor totuși are limite și anume, ea nu poate să facă orice dacă nu i se îngăduie de Dumnezeu și însuși faptul că acești demoni cer de la Iisus permisiunea să intre în turma de porci ne arată că ei Îl recunosc în Iisus Hristos pe Stăpânul Universului, pe Dumnezeu Creatorul, izvorul vieții și pe Cel Care este Judecătorul lumii”.

Prin minunea săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos se văd deja semnele venirii în lume a Împărăției lui Dumnezeu, a mai precizat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Evanghelia scoate în evidență grija Mântuitorului Iisus Hristos față de oameni și anume, El cunoaște suferința fiecărui om. Știe care este limita răbdării, știe care este puterea demonilor și vrea să arate că niciodată demonii nu au putere mai mare decât Dumnezeu și că ei vor fi judecați și pedepsiți pentru toată răutatea pe care o săvârșesc chinuind pe oameni, învrăjbind pe oameni. Deci, Evanghelia este deodată o Evanghelie a milostivirii lui Dumnezeu față de oameni, dar și o Evanghelie a judecății demonilor rău-făcători, o judecată înainte de Judecata de Apoi. Prin minunea săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos de vindecare a demonizaților din ținutul Gadarei se văd deja semnele venirii în lume a Împărăției lui Dumnezeu, ca semne de vindecare de boli și de eliberare a oamenilor de sub stăpânirea diavolului. Această lucrare a Mântuitorului de propovăduire a Evangheliei iubirii Sale veșnice pentru oameni este nu doar o predică, ci și o lucrare cu fapta care ne îndeamnă să unim la cuvântul nostru bun și fapta noastră cea bună. Să unim la cuvântul nostru duhovnicesc și fapta milosteniei, fapta ajutorării oamenilor chinuiți, suferinzi, însingurați, rătăciți, dezumanizați”.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a mai arătat că în viața noastră ceea ce contează cel mai mult este legătura noastră cu Dumnezeu.

„Sfinții Părinți recomandă ca să avem pururi în minte numele lui Iisus, să ne rugăm neîncetat și, așa cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, să nu ne temem de demoni dacă ne unim permanent prin rugăciune, prin fapte bune, prin împărtășirea cu Sfintele Taine cu Hristos, Judecătorul viilor și al morților, Biruitorul iadului și Biruitorul tuturor duhurilor celor rele. Oamenii din ținutul Gadarei au ajuns în starea aceasta de a fi demonizați pentru că viața duhovnicească din cetate a scăzut foarte mult. Oamenii au devenit cu totul trupești, materiali, obsedați de câștigul material și lipsa vieții lor spirituale, răcirea lor spirituală a îngăduit ca unii dintre ei să fie stăpâniți de demoni. Vedem cum în viața noastră ceea ce contează în modul cel mai urgent și mai important este legătura noastră cu Dumnezeu. Dacă omul este unit cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt el devine biruitor asupra duhurilor rele. Duhurile rele nu se tem de cuvinte frumoase, ci numai de prezența Duhului Sfânt în viața omului. De aceea, fiecare rugăciune, fiecare slujbă a noastră începe cu rugăciunea Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul Adevărului Care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește Bunule sufletele noastre. Sălășluirea Duhului Sfânt care ne curățește de toată întinăciunea și ne aduce bunătatea lui Dumnezeu în suflet este esențială pentru viața creștină”.

Comentarii Facebook


Știri recente