Obiceiul sfințirii caselor la Praznicul Botezului Domnului în Episcopia Caransebeșului

În Episcopia Caransebeșului, preoții din toate parohiile sfințesc casele credincioșilor cu prilejul praznicului Bobotezei. În acest an, în duminica dinaintea Bobotezei, preoții au săvârșit de dimineață Sf. Liturghie, după care au plecat spre casele credincioșilor spre a le sfinții și a le aduce binecuvântarea lui Dumnezeu.

Prin rânduiala sfințirii caselor, le încredințăm pe acestea purtării de grijă a lui Dumnezeu. Casa nesfințită este, ca și omul nebotezat, vulnerabilă lucrării diavolului. În casa sfințită, creștinul este protejat de acțiunile celui rău, cu condiția să nu aducă el însuși răul în casa sa printr-o viață lipsită de Dumnezeu.

Încă din primele zile ale anului, slujitorii Sfintelor Altare merg la casele credincioșilor si vestesc minunea Botezului Mantuitorului nostru Iisus Hristos.

Pe lângă vestirea acestui act al Botezului Domnului, preoții bincuvintează și sfințesc casele credincioșilor prin stropirea cu apa sfințită. Nu este întâmplătoare folosirea apei în actul de binecuvântare și sfințire a caselor, apa, ca element fundamental al creatiei, este asociată, pe lângă curățirea corpului uman și a diferitelor lucruri materiale si lucrarii de curățire spirituală, de spălare a păcatelor și de renaștere la o nouă viață în Biserică întru Hristos. Apa sfințită poartă în ea puterea curățitoare și sfințitoare a harului dumnezeiesc. La slujba de sfințire a apei, preoții se roagă ca: ‘apa aceasta să se sfințească cu puterea, cu lucrarea și cu pogorârea Sfântului Duh, ‘pentru ca să se pogoare peste ea lucrarea cea curațitoare a Treimii celei mai presus de fire’, pentru ca apa să fie ‘izvor de nestricăciune, dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor pieire, îndepărtare puterilor celor potrivnice, plină de putere îngerească’.Preoții se roagă de asemenea, ca ‘să se dea celor ce se vor atinge de dânsa și se vor stropi și o vor gusta: sfințire, sănătate, curățire și binecuvântare’.

Obiceiul sfințirii caselor în Ajunul Bobotezei de către preoți este o înnoire a sfințeniei care trebuie să pătrundă în casele și în sufletele noastre, fiind o pregustare a marelui praznic al Bobotezei.

Vizita slujitorior Bisericii la casele credincioșilor are și un scop pastoral-misionar. Sărbătoarea Bobotezei reprezinta un prilej aparte, deosebit, am putea spune, pentru ca fiecare dintre preoți să-și viziteze credincioșii, pe lângă alte vizite pe care le fac în cursul anului bisericesc. Această vizită este de fapt sfințirea caselor, a familiilor , a locurilor în care fiecare dintre credincioșii noștri își petrec mare parte din viață. Este un moment pe care credincioșii îl așteaptă cu o mare bucurie, având în sufletul lor credința că prin această primire a preotului se primește de fapt Biserica lui Hristos. Fiecare casă devine un Iordan

al Botezului și al Epifaniei Domnului.

Biserica are în rânduiala sa două slujbe distincte pentru sfințirea caselor credincioșilor, care nu se exclud una pe alta, ci se completează reciproc. Prima rânduială este stropirea caselor cu Aghiasma Mare în ajunul Bobotezei. La fel de importantă este cea de a doua rânduială și anume slujba sfeștaniei sau a aghiasmei mici care se săvârșește la mutarea în casa nouă și apoi se repetă în fiecare an sau chiar mai des atunci când lucrarea răului se face simțită în vreun fel in casă.

La Bobotează se sfințește apa Iordanului și toate apele și izvoarele pământului. La Bobotează se sfințește Aghiasma Mare prin semnul Crucii și prin pogorîrea darului Sfintului Duh. Deci să mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns cu bucurie la praznicul acesta mare al Bobotezei și să ducem cu evlavie Aghiasma în casele noastre. Prin ea ne sfințim cu toții, se sfințesc casele și fântânile noastre și se izgonesc duhurile rele cu puterea Duhului Sfint.

www.episcopiacaransebesului.ro

Comentarii Facebook


Știri recente