O săptămână de binecuvântare pe Colina Bucuriei

Bucureștiul a fost înveșmântat pentru o săptămână în binecuvântarea Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Capitalei, și a Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României. Cu ocazia hramului Catedralei patriarhale, importanți ierarhi din lumea ortodoxă au binecuvântat pelerinii și s-au rugat împreună cu cei veniți la sărbătoare.

Hramul Catedralei patriarhale s-a desfășurat și anul acesta pe parcursul mai multor zile, credincioșii care au participat la evenimente având posibilitatea de a se închina atât Sfântului Dimitrie cel Nou și Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale căror sfinte moaște se află la București, cât și Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat de Mântuitorul la propovăduire.

După cum informează „Ziarul Lumina”, în perioada 24-30 octombrie, zeci de mii de credincioși din București, dar și alte zeci de mii de pelerini din întreaga țară au venit pe Colina Bucuriei pentru a aduce prinos de rugăciune sfinților ocrotitori și pentru a cere milostivire lui Dumnezeu sau pentru a-I mulțumi pentru binefacerile Sale.

Evenimentele oficiale dedicate hramului au început luni, 24 octombrie, când o delegație a Mitropoliei de Patras, condusă de Înalt Preasfințitul Hrisostom, a venit la București cu Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei. Racla cu sfintele moaște a fost dusă la Catedrala Mântuirii Neamului, unde a fost întâmpinată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Cinstitul cap al Sfântului Andrei, precum și icoana Maicii Domnului – Prodromița și icoana Sfântului Andrei au fost purtate în jurul viitorului lăcaș de închinăciune – emblemă a Ortodoxiei românești, iar Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a citit o rugăciune de binecuvântare a lucrărilor în dreptul viitorului altar, iar apoi procesiunea s-a îndreptat spre paraclisul viitoarei catedrale, care a fost sfințit de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și de către Înalt Preasfințitul Hrisostom.

În același timp, raclele cu Sfântul Dimitrie cel Nou și Sfinții Împărați Constantin și Elena au fost purtate în procesiune de la Catedrala patriarhală spre baza Colinei Bucuriei, soborul de preoți, condus de Preasfințitul Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, așteptând racla cu Cinstitul cap al Sfântului Andrei, purtat în procesiune de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi de la Catedrala Mântuirii spre baza Colinei Bucuriei. Procesiunile, care au format împreună ‘Calea Sfinților’, au luat sfârșit după ce cinstitele moaște au fost așezate în baldachinul de pe esplanada Palatului Patriarhiei pentru închinarea credincioșilor, iar Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Înalt Preasfințitul Hrisostom au rostit cuvinte de salut și binecuvântare către credincioși.

‘Inima ni se umple de bucurie primind în mijlocul nostru Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei, cel care a propovăduit strămoșilor noștri geto-daco-romani Sfânta Evanghelie, întemeind Biserica lui Hristos pe teritoriul țării noastre. Poporul român dreptcredincios întâmpină astăzi pe cel care a început creștinarea sa și sărută cu bucurie Cinstitul său cap, din care izvorăsc sfințenie și mult har tuturor creștinilor. Cel care a aprins făclia iubirii de Hristos în inimile strămoșilor noștri, începătorul evanghelizării și al botezului nostru ca popor, a venit iarăși în România, unde pe Hristos Domnul L-a propovăduit. Apostolul poporului nostru, fiind ‘dumnezeiesc folositor și izbăvitor din toate nevoile și păzitor’, ne binecuvântează iarăși și ne cheamă să păstrăm și să transmitem credința apostolică primită de la el’, arăta cu acest prilej Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

La rândul său, Mitropolitul Hrisostom de Patras a mulțumit Patriarhului României pentru invitația de a veni pe pământul unde în urmă cu două milenii propovăduia Sfântul Apostol Andrei.

‘Emoția noastră este mare, deoarece Sfântul Apostol Andrei vizitează încă o dată, cu trupul, locurile pe unde a trecut și a predicat Evanghelia mântuirii. Împreună cu el, ne întărim și noi, în unitatea Duhului, cu Preafericirea Voastră, cu iubiții clerici și credincioși mireni, frați în Hristos, care se străduiesc să dobândească har sfințitor și mântuire în Sfânta Biserică a lui Hristos. Vă mulțumim, Preafericirea Voastră, pentru prilejul strălucit pe care ni l-ați oferit, invitându-ne să venim în frumoasa țară a Preafericirii Voastre, să ne închinăm la locurile sfinte ale acesteia, să ne rugăm în sfintele biserici de aici’, a spus Înalt Preasfințitul Hrisostom la aducerea cinstitelor moaște.

Începând de luni, moaștele celor patru sfinți au rămas afară, în baldachinul din apropierea Catedralei patriarhale, pelerini din toată țara și din străinătate având posibilitatea să se închine lor. De asemenea, câte un ierarh înconjurat de un sobor de preoți și diaconi a săvârșit slujba Privegherii sau a Sfintei Liturghii în fiecare zi pentru binecuvântarea credincioșilor. Tot cu prilejul hramului, marți, 25 octombrie, în Sala ‘Europa Christiana’ a avut loc lansarea cărții ‘Catedrala Mântuirii Neamului – istoria unui ideal’, având ca autor pe Nicolae Șt. Noica.

Patriarhul Alexandriei și al întregii Africi a venit la București

Miercuri, 26 octombrie, la București a sosit o delegație de la Patriarhia Alexandriei și a întregii Africi, condusă de Preafericitul Teodor al II-lea, Papă și Patriarh, care a fost întâmpinată de Patriarhul României la prânz, după ce IPS Hrisostom de Patras a săvârșit slujba Sfintei Liturghii pe scena de pe esplanada Palatului Patriarhiei cu ocazia sărbătorii Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. La întâmpinarea Preafericitului Teodor s-a săvârșit slujba de Te Deum, Întâistătătorul Bisericii noastre reliefând personalitatea Patriarhului Alexandriei, care desfășoară o impresionantă activitate de promovare a Ortodoxiei în Africa prin înființarea de centre misionare și culturale în Camerun, Zimbabwe, Mozambic, Botswana și Angola.

‘Acest pelerinaj al nostru constituie expresia dragostei frățești autentice și a comuniunii sincere în duhul iubirii și susținerii reciproce între preasfintele noastre Biserici, fapt care se petrece de multe veacuri. Venim lângă Preafericirea Voastră ca frate în Hristos ca să dăm expresie împreună unității noastre de credință în legătura dragostei și să împărtășim tuturor din inimă binecuvântarea apostolică a Sfântului Evanghelist Marcu’, a precizat Patriarhul Teodor al II-lea.

În seara aceleiași zile de miercuri, cei doi patriarhi, însoțiți de ierarhi români și greci, precum și de numeroși preoți, au binecuvântat noile sedii ale ostenitorilor din Administrația Patriarhală și Eparhială, respectiv noul sediu al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei (Arhiepiscopia Bucureștilor), noua locație a Cancelariei Sfântului Sinod și a noului studio al Televiziunii Trinitas, noile birouri ale Serviciului economic-financiar al Administrației Patriarhale și ale redacției publicațiilor ‘Lumina’.

Ziua marii bucurii

Joi, 27 octombrie, de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Preafericirea Sa Teodor al II-lea, Papă și Patriarh al Alexandriei și al întregii Africi, au oficiat Sfânta Liturghie înconjurați de un sobor de ierarhi ortodocși români, greci, bulgari și ucraineni, preoți și diaconi, pe podiumul special amenajat lângă Catedrala patriarhală.

După citirea Sfintei Evanghelii, Patriarhul Alexandriei a rostit un cuvânt de învățătură în care a prezentat relațiile de comuniune duhovnicească și de ajutorare reciprocă care au existat în istorie între păstorii scaunului apostolic întemeiat de Apostolul Marcu în Alexandria Egiptului și domnitorii și păstorii duhovnicești ai poporului român. Preafericirea Sa a arătat că lumina învățăturilor ortodoxe a strălucit pe pământul țării noastre în multele vizite pe care patriarhii Alexandriei le-au făcut aici, lumină care a întărit și apărat Ortodoxia. Preafericitul Patriarh Daniel a mulțumit Întâistătătorului Patriarhiei Alexandriei, al doilea în dipticele Bisericii Ortodoxe, pentru bucuria pe care a făcut-o credincioșilor români de a fi în mijlocul lor și a-i binecuvânta cu ocazia cinstirii unui sfânt atât de iubit, cum este Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor.

‘Dorim să exprimăm recunoștința noastră față de Preafericitul Părinte Teodor al II-lea al Alexandriei și al întregii Africi pentru marea bucurie pe care ne-a făcut-o în aceste zile, fiind prezent aici, la București, și slujind împreună cu noi, astăzi, la marea sărbătoare a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Este o bucurie mare pentru că Preafericirea Sa este un prieten al Bisericii noastre’, a arătat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

La finalul slujbei, Înalt Preasfințitul Hrisostom, Mitropolitul de Patras, a citit mesajul Preafericitului Ieronim al II-lea, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Grecii, iar Preasfințitul Naum, secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare, a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Maxim al Bulgariei. Între ierarhii care au slujit la hramul Catedralei patriarhale anul acesta s-a aflat și Înalt Preasfințitul Antonie, Arhiepiscopul Borispolului și rectorul Academiei Teologice ‘Sfântul Petru Movilă’ din Kiev.

Semnul dragostei reciproce dintre Biserici

La finalul Sfintei Liturghii, arhipăstorii celor două Biserici Ortodoxe au oferit unul altuia daruri simbolice, ca semne de prețuire și mărturii comune ale cooperării misionare. Preafericitul Patriarh Teodor al II-lea a primit din partea Părintelui Patriarh Daniel un set de însemne arhierești – o cruce patriarhală și două engolpioane – în culorile roșu și galben care simbolizează Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, după cum a explicat Preafericitul Daniel. De asemenea, Patriarhul Alexandriei a primit o icoană a Maicii Domnului – Prodromița, copie după originalul care se află în Schitul românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos, precum și două icoane: a Sfântului Dimitrie cel Nou și a Sfântului Apostol Andrei. Patriarhului României i-a fost dăruit un engolpion arhieresc cu chipul Sfântului Apostol Marcu, întemeietorul Scaunului apostolic al Alexandriei, și un set de vase liturgice. Cu acest prilej, Întâistătătorul Alexandriei și al întregii Africi i-a adresat Preafericitului Părinte Patriarh Daniel invitația de a efectua o vizită frățească în Africa, la sfințirea bisericii parohiei românești și a celei grecești din Johannesburg, Africa de Sud. Înalt Preasfințitul Hrisostom de Patras a primit din partea Patriarhului Daniel un engolpion și o cruce arhierească, icoana Maicii Domnului – Prodromița și două icoane cu Sfântul Mucenic Dimitrie cel Nou și cu Sfântul Apostol Andrei. Ierarhul grec i-a dăruit, la rândul său, Preafericirii Sale o cârjă arhierească, ca simbol al responsabilității pastorale pe care ierarhul o are pentru Biserică.

Seara, în Aula Magna ‘Teoctist Patriarhul’ s-a desfășurat etapa finală a concursului național de muzică eclesială corală, intitulat ‘Lăudați pe Domnul’, ediția a IV-a, câștigător fiind corul vâlcean ‘Carmina Coziae’.

Tot joi dimineață, în Catedrala patriarhală, Înalt Preasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, împreună cu Preasfințitul Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, și Preasfințitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, au săvârșit Sfânta Liturghie special pentru credincioșii care au vrut să se împărtășească.

Ședință solemnă a Sfântului Sinod

Vineri dimineață, în Catedrala patriarhală a avut loc Sfânta Liturghie, săvârșită de către Preasfințitul Sofronie, Episcopul Oradiei, unde a fost pomenit Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești.

După Sfânta Liturghie a fost inaugurată expoziția ‘Sfântul Botez și Sfânta Cununie în arta bisericească ortodoxă’, organizată de Sectorul Patrimoniu cultural bisericesc al Patriarhiei Române, în colaborare cu Sectorul cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Muzeul Național al Satului și Muzeul Țăranului Român.

Tot vineri, în Aula Magna ‘Teoctist Patriarhul’ a avut loc ședința solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desfășurat sub președinția Părintelui Patriarh Daniel și în prezența PF Teodor al II-lea, Patriarhul Alexandriei și al întregii Africi, a IPS Hrisostom, Mitropolitul de Patras, și a IPS Giorgios, Mitropolitul de Akkra. Tema centrală a ședinței a fost ‘Anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii’.

În cadrul acestei ședințe, Patriarhul Alexandriei a acordat Patriarhului României cea mai mare distincție din cadrul Patriarhiei Alexandriei, Ordinul ‘Sfântul Apostol Marcu’ în grad de Mare Cruce.

În ultima parte a ședinței, au fost lansate două volume tipărite recent la editurile Patriarhiei Române, ‘Teologia Ortodoxă în secolul XX și începutul secolului XXI’, și ‘Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României și începătorul Botezului în poporul român’.

Vineri, Cinstitul cap al Sfântului Andrei a fost dus la Sibiu, unde sâmbătă a avut loc proclamarea canonizării Sfântului Andrei Șaguna, și apoi la Alba Iulia, unde duminică a avut loc proclamarea canonizării Sfântului Simion Ștefan.

Sfintele moaște ale Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, precum și părticica din moaștele Sfântului Apostol Andrei, ce a fost adus de la Mănăstirea ‘Duminica Sfinților Români’ din localitatea Popești-Leordeni, au fost aduse duminică noaptea în Catedrala patriarhală.

Comentarii Facebook


Știri recente