O nouă traducere din scrierile Sfântului Grigorie Teologul

La Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române a apărut o nouă traducere din scrierile Sfântului Grigorie Teologul, informează TRINITAS TV. Tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, transpusă din limba elină și adnotată de un colectiv de traducători, lucrarea cuprinde trei opere importante ale învățatului arhipăstor al Nazianzului: Cuvântul la Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, Cuvântul la Sfintele Paști și cunoscutul Panegiric la Sfântul Vasile cel Mare.

„Cuvântările, spune Preafericirea Sa în Cuvântul înainte, ne fac cunoscută o învățătură patristică profundă despre cele două mari taine și evenimente ale iconomiei mântuirii noastre, Întruparea și Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, într-o rostire expresivă și cizelată cu artă. Panegiricul dedicat Sfântului Vasile cel Mare, cuprins și el în acest volum, reprezintă un luminos și fidel portret spiritual făcut marelui Părinte Capadocian, o evocare impresionantă, în care putem distinge însă și frumosul chip lăuntric al scriitorului sfânt”.

Lucrarea, apărută în condiții grafice excepționale, poate fi achiziționată de la pangarele bisericilor și mănăstirilor din Patriarhia Română.

Comentarii Facebook


Știri recente