O nouă specializare la Liceul Ortodox ‘Cuvioasa Parascheva’ Agapia

Liceul Teologic Ortodox ‘Cuvioasa Parascheva’ Agapia organizează concurs de admitere pentru absolvenții de gimnaziu, în acest an fiind disponibile 30 de locuri la specializarea ‘ghid turism religios’, informează ‘Ziarul Lumina’, Ediția de Moldova.

‘Prin noua calificare ne-am propus să trezim interesul elevilor în alegerea acestei oferte, în vederea profesionalizării tinerilor absolvenți care să fie capabili să susțină segmentul de turism religios românesc, deficitar din acest punct de vedere’, a susținut monahia prof. Eustochia Volmer, directorul Liceului Teologic Ortodox ‘Cuvioasa Parascheva’. În perioada 27-31 mai au loc înscrierile pentru probele de aptitudini, urmând ca, în intervalul 1-3 iunie, candidaților să le fie evaluate cunoștințele religioase și cele de dicție.

În țara noastră există numeroase locuri și edificii, adevărate minuni care așteaptă să fie descoperite nu doar cu ochiul, ci și cu sufletul. Un loc aparte îl ocupă monumentele care ne dezvăluie legătura înaintașilor noștri cu Dumnezeu, tradiția creștină și locurile sfinte unde s-au nevoit mari duhovnici ai Ortodoxiei românești.

Dorința călătorului nu este doar să vadă din punct de vedere pur estetic aceste ‘frânturi de rai’, ci și să-i fie dezvăluite adevărata cunoaștere a lui Hristos pentru bucuria sufletului.

‘Omul poate fi numai prin Dumnezeu, iar această căutare a lui e manifestată și prin nevoia sau dorința de a călători, de a cerceta locuri sfinte și de a trăi frânturi de rai alături de ‘icoanele vii’ descoperite în drumul său. Liceul Teologic de la Agapia vine în ajutorul tinerilor formându-i ca adevărați ghizi pentru pelerinii însetați de cunoașterea lui Hristos. Școala noastră are în prezent o nouă specializare, ‘ghid turism religios’, ce a fost finalizată după mai mulți ani de eforturi susținute’, ne-a declarat monahia prof. Eustochia Volmer, directorul Liceului Teologic Ortodox ‘Cuvioasa Parascheva’.

Potrivit planului de învățământ, absolvenții acestui profil vor fi pregătiți în a susține cele mai exigente solicitări venite din partea grupurilor de turiști români și străini interesați de descoperirea obiectivelor cultural-religioase din țara noastră.

‘Rolul ghidului pregătit și din punct de vedere teologic este foarte important, întrucât arhitectura și pictura religioasă nu trebuie să ofere doar satisfacție estetică, ci și un câștig deosebit în plan spiritual. De asemenea, el poate realiza o bună promovare și prezentare a tradițiilor și obiectivelor religioase din punct de vedere istoric și geografic’, a mai spus maica Eustochia.

La finalizarea cursurilor Liceului Teologic Ortodox ‘Cuvioasa Parascheva’, elevele vor obține atât diploma de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu care se vor putea înscrie la orice facultate, cât și un certificat de atestare a competențelor profesionale în specializarea ‘ghid turism religios’.

Informații aprofundate de religie, istorie, geografie și cultură românească și universală

La specializarea ‘ghid turism religios’ se va pune accent pe disciplinele care contribuie la aprofundarea informațiilor din domeniul religios, istoric, geografic, cultural etc. Printre acestea, vor fi studiate Teoria și practica istoriei obiectivelor turistice religioase, Teoria și practica în geografia turismului religios, Proiectarea de trasee turistice religioase, care vor conduce la formarea unor competențe precum: comunicarea în limbaj de specialitate prin utilizarea corectă a conceptelor teologice specifice spiritualității artei bisericești, interiorizarea prin contact vizual a valorilor naționale și universale ca premisă a dezvoltării intelectuale, afective și morale, utilizarea corectă a surselor istorice și plasarea în timp și spațiu a obiectivelor religioase, conștientizarea importanței acestora ca parte integrantă a patrimoniului cultural național și universal.

‘Se observă că o pondere din ce în ce mai mare, circa 40% din totalul vizitelor, revine turismului cultural, iar ca o călătorie să fie inclusă în sfera turismului cultural, ea trebuie să îndeplinească trei condiții: să fie determinată de dorința de cunoaștere, de cultivare, să aibă loc consumul unui produs turistic cu semnificație culturală (monument, operă de artă, spectacol, schimb de idei) și să presupună intervenția unui ghid, care să pună în valoare și să realizeze produsul cultural. Turismul religios și pelerinajele sunt incluse în această mare categorie a turismului cultural’, a subliniat monahia Eustochia Volmer, directorul Liceului Teologic de la Agapia.

În 27 mai încep înscrierile

La admiterea în clasa a IX-a, anul școlar 2011-2012, la Liceul Teologic ‘Cuvioasa Parascheva’ de la Mănăstirea Agapia sunt disponibile 30 de locuri la profilul ‘ghid turism religios’. În perioada 27-31 mai are loc înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini, urmând ca în intervalul 1-3 iunie să se desfășoare evaluarea orală și scrisă în cadrul probelor considerate eliminatorii. Potrivit conducerii instituției de învățământ, candidații vor participa la un mini-interviu de prezentare în fața comisiei de evaluare și le va fi verificată dicția prin rostirea unei rugăciuni. De asemenea, vor susține o lucrare scrisă la Religie, subiectul pentru această probă, care trebuie rezolvat în două ore, fiind elaborat din programa școlară de Religie pentru clasele a VII-a și a VIII-a, elevii având la dispoziție pentru documentare ‘Caiet pentru elevi, cadre didactice și părinți – Religie creștin-ortodoxă – clasele a VII-a și a VIII-a’, Editura ‘Sf. Mina’, Iași, 2009. Mai multe informații referitoare la conținuturile de învățare de la proba scrisă pot fi obținute consultând pagina de internet http://seminarulagapia.ro/admitere.htm.

Candidații care vor fi declarați respinși vor primi dosarele înapoi și vor fi îndrumați să se înscrie la alte licee.

Istoricul Seminarului de la Agapia

Amplasat într-un spațiu pitoresc, pe un drum de munte ‘troienit de codri’, Seminarul Teologic Agapia prezintă o fericită îmbinare a frumosului arhitectural și peisagistic în tradiția spirituală românească.

Seminarul a fost înființat în 1949, la început având specific monahal, recrutându-și cei dintâi discipoli dintre viețuitoarele mănăstirilor Moldovei și dintre fetele de preoți. Profesoarele erau, de asemenea, numai monahii cu studii universitare.

În 1959, în plină perioadă de ateism comunist, seminarul monahal este desființat, urmând să fie redeschis în noiembrie 1990, din inițiativa maicii starețe Eustochia Ciucanu, absolventă a acestei școli, iar din decembrie 2006 i se schimbă denumirea în Liceul Teologic Ortodox ‘Cuvioasa Parascheva’ Agapia.

Corpul profesoral este format nu doar din monahii cu studii universitare, ci și din preoți ai parohiilor învecinate și profesori laici. Cadrele didactice sunt bine pregătite profesional (majoritatea având gradul I didactic), au experiență didactică, efortul lor și al elevelor oglindindu-se în numeroasele premii și distincții obținute la olimpiadele școlare.

Școala dispune de săli de clasă dotate corespunzător, un cabinet de informatică cu calculatoare legate în rețea, iar în perspectivă se va construi un teren și o sală de sport necesare desfășurării orelor de educație fizică.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

1) certificat de botez (ortodox) – copie legalizată;

2) certificat de naștere – copie legalizată;

3) fișa de înscriere – în original – eliberată de unitatea de învățământ gimnazial;

4) recomandarea Consiliului parohial;

5) binecuvântarea chiriarhului locului;

Vizita medicală este obligatorie și eliminatorie.

Comentarii Facebook


Știri recente