O nouă întrunire a cercului misionar-pastoral la Arad

Preoții din Arad s-au întâlnit în cerc pastoral-misionar la 20 septembrie 2012, sub coordonarea pr. prof. dr. Ioan Tulcan, la Parohia Arad-Centru. Dezbaterile au pornit de la referatul intitulat ‘Îngrijirea bolnavilor – considerații teologice și pastorale’, prezentat de pr. Flavius Petcuț, slujitor la parohia amintită, informează Ziarul Lumina, Ediția de Banat.

Din cele expuse de referent s-au creionat direcțiile, cu valoare de principiu, după care trebuie aplicată pastorația bolnavilor: cel revelațional, cel hristocentric și cel eclesiologic-eshatologic, tocmai pentru a înțelege boala și de a ne raporta la ea în chip mântuitor. Aplicațiile practice din finalul expunerii au avut darul de a circumscrie granițele în care sunt cerute, de situațiile concrete, așa-numitele ‘dezlegări’ ale Sfântului Vasile sau ale Sfântului Ioan. Următoarea întrunire a fost stabilită pentru data de 11 octombrie, la Parohia Arad-Șega I, prin invitația lansată de pr. Aurel Bonchiș.

Comentarii Facebook


Știri recente