O nouă biserică închinată Sfintei Varvara în București

Locuitorii cartierului bucureștean Progresul au, începând de ieri, 4 decembrie 2011, un nou spital duhovnicesc. Lăcașul de cult cu hramurile ‘Sfinții Apostoli Petru și Pavel’ și ‘Sfânta Mare Muceniță Varvara’, al nou-înființatei Parohii Progresul II, Protoieria III Capitală, a fost târnosit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Această biserică se află în incinta Cimitirului Progresul și s-a construit în zece ani, cu ajutorul autorităților locale și al credincioșilor, care au devenit mâinile iubirii lui Hristos. Înainte de reconsolidare și restaurare, acest lăcaș de cult a îndeplinit rolul de capelă. După slujba de sfințire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit și Sfânta Liturghie. Pe seama nou-înființatei parohii a fost hirotonit întru preot diaconul Mihai Ovidiu Cățoi. În cuvântul de învățătură, Părintele Patriarh Daniel a reliefat semnificațiile duhovnicești ale pericopei evanghelice, în care Mântuitorul Iisus Hristos nu ține cont de ziua sâmbetei și vindecă, fără să-L fi rugat cineva, o femeie gârbovă, care timp de 18 ani nu s-a putut bucura de vederea cerului, ci doar a pământului. Preafericirea Sa a subliniat că această femeie numită de Mântuitorul Iisus Hristos ‘fiică a lui Avraam’ nu a judecat și nu s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, ci a dat dovadă de o credință puternică, smerenie și îndelungă răbdare. ‘Sunt oameni care se răzvrătesc când Dumnezeu nu le împlinește imediat cererea lor. Însă vedem că această femeie nu s-a răzvrătit, dar nici Dumnezeu nu a uitat-o și, pe când ea nu se mai aștepta, a primit vindecarea acolo unde ea mergea cu cea mai mare credință, smerenie, sfială și cu dorință de mântuire a sufletului. Vedem că dacă dorim mai întâi doar mântuirea sufletului, mai târziu vine și vindecarea trupului. Foarte adesea, când oamenii sunt bolnavi, cer vindecarea trupului, iar după ce au fost vindecați uită să mai mulțumească lui Dumnezeu sau nu se mai îngrijesc și de vindecarea sufletului, de ridicarea lui din păcat. De aceea, Mântuitorul ne lasă să stăm mai mult timp într-o boală a trupului, pentru ca să ne îndemne să ne preocupăm mai întâi de vindecarea sufletului nostru din boala păcatului’, a explicat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Nu orice boală este o pedeapsă a lui Dumnezeu

Potrivit judecății umane, orice boală care vine peste om este pedeapsa lui Dumnezeu, însă nu este așa. ‘În cazul vindecării femeii gârbove ni se descoperă ceva neobișnuit. Mântuitorul spune că această femeie a fost legată de un duh al neputinței care venea de la satana. Ea nu este o femeie demonizată, ci una care suferă o boală din invidia diavolului. Foarte adesea, demonii când văd că omul este credincios, că este evlavios, caută să-l răzvrătească pe om împotriva lui Dumnezeu, ca să-l slăbească în credință. E posibil ca un duh al neputinței venind de la satana să se fi atins de această femeie tocmai din invidie, pentru că era foarte credincioasă. Mai vedem în Evanghelia de astăzi că Mântuitorul Iisus Hristos nu cunoaște boala ca urmare a unui păcat. Nu spune că această femeie a suferit 18 ani ca urmare a unui păcat greu, ci spune că dintr-o încercare de la satana ea suferă mult. Prin aceasta vedem că Mântuitorul nu judecă pe omul bolnav și nu spune că orice boală care vine peste om este pedeapsa lui Dumnezeu, cum în general se întâmplă când noi judecăm pripit. Mântuitorul, cunoscător al sufletelor, vieții, suferințelor și răbdării fiecăruia, nu judecă, ci doar vindecă, nu apasă, ci ridică și ne descoperă un mare adevăr: că unele suferințe pot fi pricinuite de duhurile rele pentru ca omul să se îndepărteze prin suferință de Dumnezeu. Femeia aceasta în fața Mântuitorului Iisus Hristos era gârbovă la trup, dar era foarte dreaptă la suflet. Trupul ei era înclinat spre pământ, dar sufletul ei era întotdeauna drept în rugăciune în fața lui Dumnezeu. Pentru sufletul ei drept, a îndreptat și trupul ei, de aceea femeia gârbovă devine pentru noi un mare învățător, că nu atât frumusețea și sănătatea trupului contează, ci în primul rând dreptatea sufletului’, a subliniat Preafericirea Sa.

La final, Părintele Patriarh a îndemnat credincioșii ca în această perioadă a Postului Nașterii Domnului să se spovedească și împărtășească mai des pentru a se putea vindeca de înclinarea sufletului spre cele pământești, limitate și trecătoare și să se îndrepte înaintea lui Dumnezeu prin participarea la sfintele slujbe ale bisericii, casa vindecării noastre.

Răsplătirea vredniciei ostenitorilor

După cum ne informează Ziarul Lumina, după Sfânta Liturghie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat Ordinul ‘Sanctus Stephanus Magnus’ pentru clerici părintelui paroh Dumitru Cățoi, al bisericii Parohiei ‘Sfântul Gheorghe’ – Progresul, rangul de iconom stavrofor părintelui Zancu Aurel, diploma ‘Sfinții Împărați Constantin și Elena’ părintelui Teoder Grigoraș și distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Dimitrie cel Nou epitropului Viorel Tecșa. De asemenea, a dăruit bisericii cu hramurile ‘Sfinții Apostoli Petru și Pavel’ și ‘Sfânta Muceniță Varvara’ noua ediție a Evangheliei cu icoane pictate, crucea de binecuvântare și mai multe cărți duhovnicești. În semn de mulțumire, părinții Dumitru și Ovidiu Mihai Cățoi au oferit Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române un epitrahil, un omofor și o icoană cu chipul Sfântului Apostol Andrei.

Comentarii Facebook


Știri recente