O EDUCAȚIE SOLIDĂ ÎNVINGE CRIZA ECONOMICĂ

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, adresat elevilor, părinților și profesorilor, la începutul anului școlar 2011-2012

În timp de criză oamenii se schimbă: unii devin mai responsabili și se maturizează, iar alții se tulbură și se destabilizează. De aceea, educația în timp de criză trebuie să fie întărire spirituală a copiilor și părinților pentru a nu pierde echilibrul și speranța. De fapt, educația adevărată modelează și cultivă pe om nu numai profesional, ci și spiritual. Din păcate, în concepția lumii secularizate de astăzi, unii părinți așteaptă ca școala să ofere copiilor lor o educație care să le permită să câștige cât mai mult, într-o perspectivă strict materialistă. Astfel apare individul „emancipat” care vrea să fie cineva prin ceea ce acumulează material, dar care nu acordă multă importanță valorilor spirituale și morale. În această perspectivă, omul educat numai științific poate ajunge să fie în același timp „savant și sălbatec”.

Din acest motiv, Biserica este mereu preocupată ca educația integrală (științifică și spirituală) a copiilor și a tinerilor să fie cu prioritate în centrul atenției familiei, a școlii și a societății, întrucât este cea mai importantă investiție spirituală, care nu poate fi niciodată evaluată în bani sau valori materiale.

Omul fiind persoană se deosebește de animale și de roboți, deoarece are sădită în firea sa chemarea de-a căuta valori spirituale perene și eterne. Toate momentele vieții omului pot avea semnificații spirituale și deveni creatoare de valori perene. Aceste semnificații se transformă în artă, religie, știință sau cultură și se transmit de-a lungul secolelor ca fiind un dor de nemurire sau o dorință de comuniune și iubire eternă. De aceea, numai în relația cu Dumnezeu omul descoperă taina profundă a existenței sale, adică sensul ultim al vieții, al morții și al învierii sale pentru a dobândi viața eternă.

Majoritatea ideologiilor seculariste din ultimele două secole au transformat expresia paulină omul cel nou (cf. Efeseni 4, 23-24), reducând idealul educației la formarea intelectuală și pragmatică materialistă, care limitează omul la nevoile elementare biologice și culturale ale supraviețuirii sau ale fericirii bazate pe valori materiale, abandonând dimensiunea formării spirituale a omului prin care se cultivă smerenia ori modestia, sinceritatea, blândețea, iubirea dezinteresată și sfințenia.

Ca urmare, învățământul, cultura și relațiile de familie sunt în prezent amenințate de această orientare materialistă secularizantă, întrucât individul își definește identitatea prin adoptarea unui „fel de viață” (life style) bazat pe materialismul excesiv al societății de consum. Însă consumul material excesiv de hrană, haine și confort material este semnul unui vid spiritual în viața omului care trăiește mai mult la nivel corporal decât spiritual, căutând cu patimă infinitul spiritual în lucrurile materiale limitate, sau înlociund iubirea eternă cu idoli trecători.

Într-un asemenea tip de societate obsesiv materialistă, sistemul de învățământ trece și el printr-o serioasă criză, astfel că violența și drogurile sunt prezente în școli, iar copiii mici nu sunt suficient protejați de efectele nocive ale „industriei” pornografice. Tinerii sunt tentați și chiar ajutați să gândească numai în termeni de succes material, să fie „buni la învățătură”, ca să poată „pleca afară”, adică în străinătate. Mulți învață „să se descurce individual”, pentru că nu mai sunt antrenați spre un ideal național. Astfel, pragmatismul individualist excesiv subminează patriotismul sănătos și simțul coresponsabilității comunitare.

Încercând să răspundă acestor probleme ale societății noastre românești, Patriarhia Română a hotărât ca anul 2011 să fie declarat Anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii în Patriarhia Română, având ca teme prioritare pastorația familiei creștine și educația spirituală a copiilor și tinerilor.

În acest sens, pe lângă orele de religie din învățământul de stat, prin proiectele sale educaționale „Hristos împărtășit copiilor” și „Alege Școala!”, Biserica Ortodoxă Română face eforturi multiple să-i educe pe copii în spiritul iubirii de Dumnezeu și de oameni, prin promovarea rugăciunii, a prieteniei și a întrajutorării, și să prevină abandonul școlar cauzat de sărăcie sau de absența părinților plecați la muncă în străinătate. Prin birourile ei de cateheză parohială, prin taberele de copii (4800 de copii în vara acestui an) pe care le organizează în cadrul acestor proiecte, Biserica se străduiește să suplinească, în viața multor copii, lipsa de afecțiune părintească și a atmosferei de familie, dar și să descopere copii talentați pe care îi încurajează să-și cultive talantul în folosul Bisericii și al societății românești de azi.

Acum, la începutul noului an școlar, cu sentimente de multă prețuire pentru cei care practică știința și arta educației, ne rugăm Milostivului Dumnezeu, Izvorul înțelepciunii și al bunătății, să binecuvânteze pe toți elevii, învățătorii, profesorii și părinții, pentru a putea trăi împreună bucuria creșterii spirituale și a formării intelectuale a copiilor și tinerilor spre binele familiei, Bisericii și poporului român.

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente