Nu câștig de imagine, ci de spiritualitate ortodoxă: Comunicat de presă privind contribuțiile benevole pentru serviciile religioase (botezuri, cununii și înmormântări) din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor

Actuala campanie din presa centrală, privind contribuțiile benevole pentru serviciile religioase (botezuri, cununii și înmormântări), numite de către ziariști „taxe” sau „tarife”, este una tendențioasă și malițioasă, întrucât nu contribuțiile credincioșilor pentru aceste evenimente unice din viața lor sunt exagerate, ci facturile pe care parohiile și credincioșii din ele trebuie să le achite pentru utilități (electricitate, apă, gaze naturale, telefonie, etc.), majorate de la o lună la alta, informează Secretariatul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Oricum, sumele cheltuite de o familie pentru oficierea unui botez sau a unei cununii religioase sunt mult mai mici decât finanțarea articolelor denigratoare la adresa slujitorilor Bisericii, pe care le publică unele ziare anticlericale. Acestea pretind că Biserica trebuie doar sa ajute pe alții, fără ca ea să fie ajutată.

Ținând seama de criza economică și financiară actuală, Arhiepiscopia Bucureștilor a luat măsuri concrete în ședința Permanenței Consiliului eparhial din data de 13 aprilie 2010, privind cuantumul contribuțiilor benevole pentru serviciile religioase oficiate în bisericile din cadrul Arhiepiscopiei, în spiritul legislației bisericești în vigoare, art. 55, lit. g din Statutul BOR și al Legii Cultelor nr. 486/2006, art. 10, al. 2.

Aceste măsuri sunt: fiecare Consiliu parohial va propune Adunării eparhiale cuantumul contribuțiilor benevole minime și maxime, pentru botezuri, cununii și slujbe de înmormântare, ținând seama de mediul rural sau urban în care se află parohia și de situația economică a credincioșilor (pensionari, șomeri, salariați sau oameni cu posibilități financiare mai mari).

Hotărârile Adunării parohiale vor fi trimise prin protoierii (protopopiate) la Centrul eparhial pentru confirmare și apoi se vor aplica în mod corect și transparent. Adică preotul paroh va elibera chitanță pentru suma totală primită, din care 50 % va fi considerată venit pentru parohie, iar 50 % retribuție pentru personalul clerical și neclerical (corul) care a contribuit la oficierea slujbei respective, întrucât clerul și cântăreții nu primesc salariu de la stat, ci un sprijin financiar, care trebuie însă completat din contribuțiile benevole ale credincioșilor. Preoții parohi care nu eliberează chitanță pentru suma totală primită vor pierde oficiul de paroh.

Cât privește botezurile și cununiile, acestea în mod normal din punct de vedere liturgic, pastoral și administrativ bisericesc trebuie oficiate în biserica parohiei în care locuiește familia solicitantă. Dar întrucât unele familii doresc ca slujbele respective să fie celebrate cu mare solemnitate, în biserici mari și frumoase se îndreaptă, mai ales în București, spre bisericile Sf. Spiridon Nou, Domnița Bălașa, Parcul Domeniilor – Cașin, Sf. Elefterie, Icoanei, Sf. Anton – Curtea Veche. Astfel, se produce o aglomerare de cununii și botezuri în aceste biserici, încât slujbele sunt săvârșite cu fast, dar adesea în grabă (20 – 30 minute, în loc de o oră), cu un câștig de imagine, dar cu pierdere de spiritualitate ortodoxă.

De aceea, Permanența Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor propune pentru botezuri și cununii și alte biserici din București, după cum urmează:

Protoieria I Capitală

1. Bazilescu – Bucureștii Noi nr. 116, sector 1, Pr. Paroh Barbu Gheorghe – 021/335.17.48

2. Belvedere – Zona Crângași, Str. Cărvunari nr 2, sector 6, Pr. paroh Popa Silviu – 021/425.41.94

3. Kretzulescu – Sala Palatului, Calea Victoriei nr. 47, Sector 1, Pr. Paroh Răducă Vasile – 0721 853987

4. Mihai Vodă – Casa Poporului, Str. Sapienției nr 12, sector 5 – Pr. Paroh Beldianu Adrian – 0213403474

5. Sf. Apostoli – Centru, Str. Sf. Apostoli nr. 35, sector 5, Pc. Pr. Paroh Iordăchescu Nicolae – 021/336.07.84

6. Sf. Elefterie – Centru, Str. Sf. Elefterie nr. 6, sector 5 – Pc. Pr. Paroh Ulican Valer – 021/410.80.95

7. Sf. Ilie Ghencea – Drumul Taberei, Str. Floare de Gheață nr. 1, sector 5, Pc. Pr. Paroh Vasile Dumitru – 021/413.91.79

8. Nașterea Maicii Domnului – Drumul Taberei, Str. Târgu Neamț nr. 8, sector 6, Pc. Pr. Paroh Tincu Cristian – 0744 587961

9. Sf. llie Gorgani – Izvor, Str. Silfidelor nr. 5, sector 5, Pc. Pr. Paroh Silviu Tudose – 0721444172

10. Sf. Grigorie Palama – Grozăvești, Splaiul Independenței, sector 6, Pr. Paroh Mihai Marian – 021/434.22.32

11. Parc Ghencea 1 – Ghencea, Bd. Ghencea nr. 41, sector 5, Pr. Paroh Stanciu Ștefan – 021/413.41.65

12. Sf. Nicolae Dintr-o Zi – Universitate, Str. Acadamiei nr 35, sector 1, Pr. Paroh Ioana Vasile – 0744 482310

13. Sf. Vasile – Cotroceni – Str. Drumul Sării nr. 119, sector 6 – Pr. Paroh Sibianu Enache – 021/317.52.63

14. Sf. Andrei Chitila – Str. Chitila nr. 138, sector 1, Pr. Paroh Bondar Simion – 021/667.41.15

15. Sf. Treime Ghencea – Calea 13 Septembrie nr. 211, sector 5, Pr. Paroh Grădincea Ion – 021/317.30.75

16. Pogorârea Sf. Duh – Militari, Str.Politehnicii Nr. 7, sector 6, Pr. Paroh Hușcă Gheorghe – 021/420.64.32

17. Sf. Vineri Drumul Taberei – Str.Brasov nr.21C, Sector 6, Pr. Paroh Burlan Nicolae – 021/746.44.44

18. Sf. Voievozi – Zona Grivița, Calea Grivitei Nr. 58, sector 1, Pr. Paroh Vraciu Daniel – 021/310.73.10

19. Sf. Gheorghe Grivița – Zona Grivița, Calea Griviței nr. 220, sector 1, Pr. Paroh Găină Dumitru – 021/665.63.05

Protoieria 2 Capitală

1. Sf. Ioan Botezătorul – Pantelimon, Pr. Paroh Nistor Vasile – 021/255.33.33

2. Sf. Dumitru Colentina – Pr. Paroh Crângașu Ion – 021/639.57.98

3. Popa Soare – Centru, Pr. Paroh Vladu Nicolae – 021/323.72.08

4. Popa Nan – Centru, Pr.Dumitrescu Alexandru – 021/630.46.31

5. Boteanu Ienii – Centru, Pr. Paroh Hăbelea Costel – 021/313.39.32

6. Parc Plumbuita Colentina – Pr. Paroh Cormos Ilie Sorin – 0723150575

7. Sf. Silvestru – Moșilor, Pr. Paroh Bordașiu Nicolae – 021/610.50.27

8. Icoanei – Grădina Icoanei, Pr. Paroh Popescu Ion – 021/211.77.40

9. Alba – Centru, Pr. Paroh Săsăujan Mihail – 021/211.44.93

10. Parcul Domeniilor – Pr. Paroh Cazacu Gabriel – 021/3193248

11. Teiul Doamnei Ghica – Colentina, Pr. Paroh Țiganea Mircea – 021/242.36.69

12. Sf. Treime Tei – Tei, Pr. Paroh Moțoc Alexandru – 021/337.01.40

13. Sf. Gheorghe Andronache – Andronache, Pr. Paroh Ioan Rădulescu – 021/240.28.88

14. Sf. Vasile Victoria – Centru, Pr. Paroh Trandafir Cristinel – 021/312.75.73

15. Precupeții Vechi – Eminescu, Pr. Paroh Tudor Gheorghe – 021./211.76.25

16. Popa Chițu, Pr. Paroh Ormenișan Iacob – 021./211.59.78

Protoieria 3 Capitală

1. Apărătorii Patriei I – Pr. Paroh Iulian Scoipan – 021./634.26.08

2. Acoperământul Maicii Domnului – Titan, Pr. Paroh Stavără Mihai – 021/348.23.80

3. Sf. Mercurie – Pr. Paroh Lepădatu Paul – 0744271511

4. Așezământul Bălașa – Pr. Paroh Ababei Ștefan – 021/335.47.89

5. Buna Vestire – Belu, Pr. Paroh Bărîcă Aurel – 021/336.30.90

6. Colțea – Pr. Paroh Moțoc Dorel – 021/314.28.31

7. Delea Nouă – Pr. Paroh Fătu Valentin – 021/221.83.34

8. Eroii Revoluției – Pr. Paroh Lăcătușu Marius – 021/644.54.68

9. Mihai Bravu – Pr. Paroh Popa Critian – 021/326.42.03

10. Mântuleasa – Pr. Paroh Bănuță Nicolae – 021/313.85.71

11. Sf. Anton Curtea Veche – Pr. Paroh Zaharia Gheorghe – 021/313.23.27

12. Sf. Dumitru Poștă – Pr. Paroh Gojgar Mihai – 021/314.50.61

13. Sf. Ilie Hanul-Colței – Pr. Paroh Grigorescu Gabriel – 0721287351

14. Sf. Mina Vergu – Pr. Paroh Ispas Gheorghe – 021/316.66.83

15. Sf. Ilie Rahova – Pr. Paroh Hau Mihai – 021/615.88.42

16. Sf. Ioan Piață – Scurtu Anatoli – 021/315.59.52

17. Sf. Gheorghe Nou – Pr. Paroh Cărămizaru Nedelea – 021/314.73.35

18. Sf. Gheorghe Vechi – Pr. Paroh Durlea Ionel – 021/.313.59.72

19. Sf. Nicolae Broșteni – Pr. Paroh Mihalache Florin – 021/331.07.11

20. Parcul Călărași – Pr. Paroh Giolu Nicolae – 021/324.77.45

21. Sf. Spiridon Vechi – Pr. Paroh Iordache Ion – 021/321.56.16

Protoieria Ploiești

1. Adormirea Maicii Domnului, Pr. Paroh Stan Duțu – 0244/576549

2. Buna Vestire, Pr. Paroh Nicolae Ioan – 0788273331

3. Înălțarea Domnului, Pr. Paroh Băzăvan Marian – 0244/528235

4. Sf. Vasile, Pr. Paroh Șerban Marian – 0244/563839

5. Maica Precista, Pr. Paroh Săvulescu Ștefan – 0244/577341

6. Nașterea Maicii Domnului, Pr. Paroh Chilan Ioan – 0244/524136

7. Schimbarea la față, Pr. Paroh Frunză Gabriel – 0244/583453

8. Sfinții Apostoli, Pr. Paroh Pârlea Ion – 0745828595

9. Atanasie și Chiril, Pr. Paroh Bica Nicolae – 0244/597970

10. Sf. Gheorghe Vechi, Pr. Paroh Gugu Gheorghe – 0244/518976

11. Sf. Haralambie, Pr. Paroh Dobre Ion – 0244/542228

12. Sfinții Împărați, Pr. Paroh Anghel Marin – 0244/596549

13. Sf. Nicolae Nou, Pr. Paroh Mușat Gheorghe – 0244/594474

14. Sf. Pantelimon, Pr. Paroh Buldan Petre – 0244/576542

15. Sf. Spiridon, Pr. Paroh Tătulescu Dionis – 0244/513585

16. Sf. Vineri, Pr. Paroh Mihai Petre – 0244/513079

17. Sfinții Voievozi, Pr. Paroh Gheorghe Lazăr – 0722404664

Comentarii Facebook


Știri recente