NOUTĂȚI EDITORIALE: Studia Basiliana 3 – Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1.630 de ani

La Editura Basilica a Patriarhiei Române a fost publicat al treilea volum din seria Studia Basiliana. Publicat din inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, volumul cuprinde actele Symposionului Comisiei Române de Istorie Eclesiastică din 2-3 octombrie 2008.

„Cuvântul înainte” al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel lămurește asupra aspectelor inedite din viața și opera Sfântului Vasile cel Mare surprinse în studiile volumului:

„Cele două volume, I și II, ale colecției Studia Basiliana, apărute de curând (2009) au reunit studii ale teologilor și istoricilor români publicate în cursul timpului și dedicate cercetării vieții și operei Sfântului Vasile cel Mare. Volumul de față, al III-lea, cuprinde, însă, studii inedite, prezentate sub formă de comunicări la Symposionul Comisiei Române de Istorie Eclesiastică din 2-3 octombrie 2008, care a avut loc la Centrul Cultural-Social „Sfântul Ierarh Calinic” de la Cernica, închinat tot cinstirii Sfântului Vasile cel Mare la 1630 de ani de la trecerea sa la cele veșnice.

Comunicările publicate acum abordează aspecte diverse din viața și activitatea marelui Părinte al Bisericii, scoțând în evidență elemente mai puțin cunoscute ale biografiei sale ori ale familiei. Rezultă din cercetarea scrisorilor sale, că Sfântul Vasile nu s-a născut în orașul Cezareea Capadociei, cum se susține de obicei, ci în regiunea Pontului, poate acolo unde se afla casa părintească și moșia, adică în satul Annisa, de pe malurile râului Iris, aproape de orășelul Ibora. Cezareea i-a devenit o a doua patrie, abia după vârsta de 12 ani, când se mută aici pentru studii și rămâne să-și exercite misiunea de preot și apoi de arhiepiscop și mitropolit al întregii provincii.

Totodată, ele scot în evidență învățături ale Sfântului Vasile cel Mare neabordate până acum în literatura românească, așa cum, de pildă, sunt cele despre teologia icoanei, care au contribuit la formularea doctrinei ortodoxe devenită oficială și folosită ca armă de luptă împotriva iconoclaștilor. Impresionante sunt și amănuntele pe care Sfântul Vasile ni le dă asupra cultului creștin în primele veacuri și a muzicii folosite în biserici. Ca și în alte împrejurări, când el a subliniat puterea tradiției pentru a justifica folosirea semnului Sfintei Cruci de către creștini, din cele mai vechi timpuri, ori a îndreptării lor către Răsărit la momentul rugăciunii, tot așa el arată modul intonării psalmilor în Biserică și al altor cântări. Una dintre cele mai vechi cântări este Lumină Lină transmisă din generație în generație și care are un conținut dogmatic de cea mai mare importanță, fiindcă atestă cinstirea Sfântului Duh ca Dumnezeu împreună cu Tatăl șu cu Fiul. Sfântul Vasile a adus-o în discuție și în disputa pnevmatomahă a vremii sale, indicând modul cum se cântau psalmii, în Capadocia.

Ca și în volumele precedente, cititorul va găsi, în cel de față, studii privind legăturile Sfântului Vasile cel Mare cu teritoriul românesc, completându-se sau clarificându-se, după caz, ceea ce s-a scris până acum. Nici legăturile Marelui Părinte capadocian cu lumea occidentală și influențele directe asupra monahismului benedictin nu lipsesc în aria preocupărilor colaboratorilor acestui volum. De asemenea, unele studii continuă să-l redescopere pe Sfântul Vasile cel Mare ca exemplu în ceea ce a însemnat filantropia și milostenia creștină, pedagogul și umanistul care a avut ca model pe Mântuitorul Iisus Hristos. În felul acesta s-au pus bazele liniilor directoare în societatea în care aceste virtuți au putut deveni caracteristici ale civilizației bizantine.

Nădăjduim că volumul acesta va contribui la îmbogățirea cunoștințelor noastre despre complexitatea creației doctrinare și practice a Sfântului Vasile cel Mare, care și-a meritat denumirile de Mare și Sfânt, acordate încă din timpul vieții de contemporani celebri. Atât el cât și familia sa, care a dat Bisericii mulți sfinți, rămân exemple de admirat și urmat de oameni din toate timpurile”.

Comentarii Facebook


Știri recente