NOUTĂȚI EDITORIALE: Studia Basiliana 2 – Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1.630 de ani

În anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare și al tuturor Părinților Capadocieni, la împlinirea a 1.630 de ani de la trecerea la cele veșnice a marelui arhiepiscop al Cezareii Capadociei, din inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Editura Basilica a Patriarhiei Române, a fost publicat al doilea volum din seria Studia Basiliana.

Despre multiple valențe ale studiilor cuprinse în acest volum, din care reiese valoarea personalității și operei Sfântului Vasile cel Mare vorbește Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în „Cuvântul înainte”:

„Bunul Dumnezeu ne-a ajutat ca, la scurtă vreme după apariția primului volum din seria Studia Basiliana, publicată în anul 2009 la Editura Basilica a Patriarhiei Române, să dăm luminii tiparului și cel de-al doilea volum, care completează în mod fericit contribuțiile teologice și istorice românești aduse de-a lungul timpului cunoașterii vieții și activității Sfântului Vasile, Mare Ierarh și Dascăl al Ortodoxiei.

În volumul de față, studiile au fost grupate tematic, oarecum după modelul primului volum, în patru Secțiuni, și anume: I. Sf. Vasile cel Mare și teritoriul României, II. Scriptură, Spritualitate, Cultură, III. Sf. Vasile cel Mare și monahismul și IV. Sf. Vasile, Grigorie și loan – mari dascăli și ierarhi. Și din aceste studii reiese măreția personalității și operei sale, care a lăsat omenirii o moștenire prețioasă și a devenit nu numai un izvor nesecat de învățături și experiențe, ci și un model de viață pentru toate timpurile.

Ne dăm seama din aceste studii de varietatea preocupărilor Sfântului Vasile în domeniul teologiei, al spiritualității și al vieții practice, devenind un model de preot, ierarh și teolog. Cu toate că viața lui a fost scurtă (49 de ani) și plină de suferință – din cauza șubredei sănătăți, dar și a mediului social-politic, total ostil Bisericii Ortodoxe, pe care marele ierarh o reprezenta -, realizările lui atât de mari ne impresionează profund și astăzi, înzestrat de Dumnezeu cu daruri native, dezvoltate și perfecționate în familie, apoi la renumite școli și universități ale timpului, Sfântul Vasile a devenit nu numai un intelectual și teolog desăvârșit în cunoștințe, care a putut interpreta Sfânta Scriptură și a dat soluții valabile unor probleme teologice dificile ale vremii, adoptate de Sinodul al II-lea Ecumenic și alte sinoade, ca norme de conduită în viața Bisericii Ortodoxe, ci și un dârz apărător al dreptei credințe și al unității eclesiale. Totodată, el a alcătuit norme de trăire morală și a creat instituții de manifestare filantropică a Bisericii.

În volumul de față sunt și studii care arată implicarea Sf. Vasile cel Mare în misiunea creștină desfășurată pe teritoriul țării noastre. În acest cadru, aflăm de legături directe ale sale cu personalități religioase și politice, cum au fost Sf. Bretanion, episcop de Tomis, și guvernatorul militar al Dobrogei de atunci, Junius Soranus, compatrioți ai săi. Prin mijlocirea acestora, Sfântul Vasile află de soarta misionarilor creștini de pe pământul românesc încheiată cu martiriul lor, cum au fost Sf. Sava Gotul și alții, și solicită aducerea moaștelor lor «în patrie». Comuniunea dintre Sfântul Vasile și personalitățile dobrogene era bazată și pe Ortodoxia pe care împreună o mărturiseau cu bărbăție în fața stăpânitorilor arieni. Popularitatea Sf. Vasile cel Mare la români a fost puternică în cursul timpului, fapt dovedit și de numeroasele manuscrise care au fost copiate și sunt păstrate astăzi în mari biblioteci bisericești și academice. Nu putem uita că această legătură cu Sfântul Vasile este explicabilă și pentru faptul că organizarea monahală la români s-a făcut dintru început pe baza normelor sale și a rămas până astăzi la fel, iar Liturghia lui face parte din cultul ortodox în Postul Mare, când ea se săvârșește preponderent. În mănăstiri, învățăturile sale sunt citite în mod obișnuit la mesele comune, în trapeză, dar și în chilia fiecărui monah.

Sf. Vasile cel Mare rămâne un model pentru monahi și pentru orice credincios creștin, viața și opera lui devenind un izvor nesecat de apă vie pentru toți cei care doresc să dobândească mântuirea veșnică. Românii îl cinstesc pe Sfântul Vasile purtându-i numele, cântându-l în colinde sau luându-l ca patron al multor biserici.

Studiile din acest volum ne prezintă astfel aspecte din toată această gamă de spiritualitate. Binecuvântăm pe toți cititorii care se vor împărtăși din roadele acestui tezaur prețios de viață creștină”.

Comentarii Facebook


Știri recente