NOUTĂȚI EDITORIALE: Sfântul Vasile cel Mare, închinare la 1.630 de ani

În anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare și al tuturor Părinților Capadocieni, la împlinirea a 1.630 de ani de la trecerea la cele veșnice a marelui arhiepiscop al Cezareii Capadociei, din inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în cadrul Editurii Basilica a Patriarhiei Române, a fost republicat, într-o formă revizuită, completată și cu o ținută grafică deosebită, volumul de studii academice dedicat Sfântului Vasile cel Mare în anul 1979. Ediția actuală, intitulată Sfântul Vasile cel Mare, închinare la 1.630 de ani, deschide seria Studia Basiliana a publicațiilor ce vor fi dedicate anul acesta celui care a fost supranumit în unele scrieri bisericești „împăratul cuvintelor duhovnicești”, „lauda Bisericii” sau „gura de foc a Duhului Sfânt”. Bucurându-se de Cuvântul înainte al Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care subliniază importanța volumului „în contextul societății contemporane secularizate” și arată că Sfântul Vasile „rămâne până astăzi un apărător al dreptei credințe în Sfânta Treime, un dascăl al vieții liturgice, al vieții de familie, al vieții monahale și al lucrării filantropice a Bisericii, precum și un teolog al înțelepciunii divine exprimată în Scripturi și făpturi”, cartea conține și prefața patriarhului Iustin Moisescu (patriarhul Bisericii Ortodoxe Române la momentul apariției primei ediții în 1979), iar seria studiilor academice debutează cu un articol al patriarhului Teoctist Arăpașu, pe atunci Mitropolit al Moldovei, despre Opera Sfântului Vasile cel Mare în evlavia credincioșilor ortodocși români. Alți doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române au contribuit cu studii la volumul omagial, IPS Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului (Ideile sociale în opera Sfântului Vasile cel Mare) și PS Timotei Seviciu (Spiritualitatea Sfântului Vasile cel Mare). Sub coordonarea domnului academician prof. univ. dr. Emilian Popescu, căruia i s-a alăturat și domnul lect. dr. Adrian Marinescu, secretar științific al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, ediției de față i s-au adus unele modificări importante și necesare, precum includerea unor noi studii, reactualizarea bibliografiei, adăugarea unui indice sau uniformizarea sistemului de citare și abreviere. Ordinea în care au fost aranjate studiile în această a doua ediție este schimbată esențial, în sensul că s-a ținut seama de conținutul lor tematic. Tomul este structurat în patru secțiuni: partea introductivă, în care se reliefează personalitatea și opera Sfântului, secțiunea dedicată învățăturii sale despre Sfânta Treime, creație, om și mântuire, studiile privind relația dintre Sfânta Scriptură, Biserică și Cultură și secțiunea a patra – care privește legăturile Sfântului Vasile cu teritoriul României. Semnatarii studiilor și ai articolelor științifice cuprinse în volumul vasilian încă de la prima ediție constituie pleiada marilor profesori ai teologiei românești, precum Dumitru Stăniloae (Ființa și ipostasurile în Sfânta Treime, după Sfântul Vasile cel Mare), Ioan G. Coman (Personalitatea Sfântului Vasile cel Mare, profil istoric și spiritual), Ioan Rămureanu (Sf. Vasile cel Mare și creștinii din Scythia Minor și Dacia nord-dunăreană), Ene Braniște (Sfântul Vasile cel Mare în cultul creștin), Teodor Bodogae (Corespondența Sfântului Vasile cel Mare și strădania sa pentru unitatea Bisericii creștine), Dumitru Belu (Activitatea omiletică a Sfântului Vasile cel Mare) sau Ioan N. Floca (Sfântul Vasile cel Mare, reorganizator al vieții monastice).

Studiile și articolele înmănuncheate în volumul omagial dedicat Sfântului Vasile cel Mare întăresc actualitatea și reverberațiile constante ale mesajului pe care viața, învățăturile și fapta celui mai mare dintre Sfinții Capadocieni le au asupra dimensiunilor și aspectelor complexe ale contemporaneității noastre, așa cum reliefa în Cuvântul înainte Preafericitul Părinte Patriarh Daniel: „El este contemporanul nostru prin mesajul profund și actual, privind valoarea infinită a persoanei umane, lumea ca dar și limbaj al înțelepciunii lui Dumnezeu, valoarea sacră a familiei credincioase și virtuoase, lumina sfințitoare a vieții monahale, datoria permanentă a fiecărui creștin de a lucra pentru unitatea Bisericii, responsabilitatea creștinului în viața socială pentru a promova dreptatea și într-ajutorarea, pacea și cooperarea spre binele comun”.

Comentarii Facebook


Știri recente