NOUTĂȚI EDITORIALE: Sfântul Vasile cel Mare, Despre lăcomie. Către bogați. Omilie rostită în timp de foamete și secetă, București, 2009

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a Patriarhiei Române a apărut lucrarea „Despre lăcomie. Către bogați. Omilie rostită în timp de foamete și secetă” a Sfântului Vasile cel Mare.

Împlinitor plin de râvnă, încă din anii tinereții, al îndemnului Mântuitorului Hristos: „Vindeți averile voastre și dați milostenie” (Luca 12, 33), Sfântul Vasile cel Mare a fost deopotrivă și un energic propovăduitor al faptelor iubirii și împreună-pătimirii creștine, al atitudinii fraterne în fața sărăciei și a durerii aproapelui. De aceea, cuvântul său se îndreaptă necruțător împotriva celor avuți și avari, în mare măsură răspunzători, prin neomenia arătată, de nefericirea semenilor lor lipsiți și de puținul necesar traiului. Lăcomia de bunuri perisabile a celor bogați trădează de fapt funciara și pierzătoarea lor sărăcie: „Ești sărac în iubirea de oameni, îi spune Sfântul Vasile bogatului din toate timpurile, sărac în credința în Dumnezeu, sărac în nădejdea vieții veșnice” (Despre lăcomie, 6). Patima înavuțirii întunecând, ca orice înrobire spirituală, cugetul celui stăpânit de ea, Sfântul Vasile o asimilează unei „beții” ( Către bogați, 6). Antidotul acestei jalnice stări este doar dreapta înțelegere a rostului celui bogat în această lume, să fie milostiv: „Ești slujitorul bunului Dumnezeu, îi spune acestuia Marele Vasile, iconomul semenilor tăi” (Despre lăcomie, 2). Doar ridicarea gândului la Dumnezeu – Dăruitorul și adevăratul Stăpân al bunurilor acestei lumi, recunoașterea în cei nevoiași a fraților preamici (cf. Matei 25, 40) ai Domnului care trebuie sprijiniți și aducerea aminte de moarte și de dreapta Judecată viitoare pot, după învățătura Sfântului Vasile, să stingă patima înrobitoare și pustiitoare a lăcomiei de lucruri vremelnice.

(din Cuvântul înainte al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel)

Comentarii Facebook


Știri recente