NOUTĂȚI EDITORIALE: Sfântul Grigorie Teologul – Cuvântări la Nașterea Domnului, la Sfintele Paști și la Sfântul Vasile cel Mare

La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române a apărut un nou volum care redă trei cuvântări ale Sfântului Grigorie Teologul: Cuvânt la Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, Cuvânt la Sfintele Paști și Panegiric (cuvânt de laudă) la Sfântul Vasile cel Mare. Cartea este publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, figurând în colecția consacrată Sfinților Capadocieni.

În „Cuvântul înainte” al cărții, Preafericitul Părinte Daniel observă: „Cuvântările publicate în acest volum ne fac cunoscută o învățătură patristică profundă despre cele două mari taine și evenimentele ale iconomiei mântuirii noastre, Întruparea și Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, într-o rostire expresivă, cizelată cu artă și vibrând de efuziuni înălțătoare. Cât despre Panegiricul dedicat Sfântului Vasile cel Mare, cuprins și el în acest volum, acesta reprezintă un luminos și fidel portret spiritual făcut marelui Părinte Capadocian, o evocare impresionantă, în care putem distinge însă și frumosul chip lăuntric al scriitorului sfânt”.

Comentarii Facebook


Știri recente