NOUTĂȚI EDITORIALE: DOMNITORII ȘI IERARHII ȚĂRII ROMÂNEȘTI. CTITORIILE ȘI MORMINTELE LOR, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, 2009

La Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a apărut cartea-album DOMNITORII ȘI IERARHII ȚĂRII ROMNEȘTI. CTITORIILE ȘI MORMINTELE LOR. Lansarea volumului a avut loc în cadrul ședinței solemne a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desfășurată miercuri, 28 octombrie, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Iachint de Vicina, primul mitropolit al Țării Românești, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, prilej cu care a fost evocată aniversarea în acest an a „650 de ani de existență a Mitropoliei Țării Românești” (1359-2009).

În cuvântul înainte, intitulat „Istorie binecuvântată”, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a inițiat și a binecuvântat această lucrare complexă, a menționat că: „Lucrarea aceasta cu un caracter enciclopedic și ilustrativ are valoare de simbol aniversar fiind totodată o carte de vizită a bisericilor prezentate, prin istoricul și descrierea monumentului, cuprinse în cadrul fiecărui medalion. Ea reprezintă acum și cea mai mare colecție de pisanii din Țara Românească. […] Inițiativa noastră înscrie volumul acesta în rândul preocupărilor ierarhilor Bisericii de a face cunoscute cât mai bine date concrete despre sfintele locașuri ale evlaviei românești, lucrarea fiind asemănătoare catagrafiilor din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea (prima în 1773-1774) și, mai ales, de a preciza când și de cine este ctitorită fiecare biserică. Acest interes s-a manifestat îndeosebi de-alungul aceluiași secol al XIX-lea, când o seamă de ierarhi, precum mitropoliții Țării Românești Neofit al II-lea (1840-1849), Nifon al II-lea (1850-1875) sau episcopul de Râmnic Ghenadie Enăceanu (1886-1898), ultimul cu o frumoasă lucrare dedicată Inscripțiilor din bisericile Țării Românești, aflată în manuscris la Biblioteca Academiei Române, au încercat să păstreze și să prezinte celor interesați identitatea și particularitățile sfintelor locașuri în care se slujește, spre slava lui Dumnezeu, mântuirea credincioșilor și pomenirea ctitorilor”.

Comentarii Facebook


Știri recente