Nouă apariție editorială la Editura BASILICA a Patriarhiei Române

Astăzi, 30 septembrie, Editura BASILICA a Patriarhiei Române scoate de sub tipar studiul academicianului Emilian Popescu, Titulatura și distincțiile onorifice acordate de Patriarhia Constantinopolului mitropoliților Țării Românești (secolele XIV-XVIII), fiind un omagiu adus Preafericitului Părinte Daniel la împlinirea a 20 de ani de jertfelnică arhierie ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei (1990-2007) și Patriarh al României (începând din 2007), informează „Ziarul Lumina”.

Tema acestui studiu a mai fost tratată de pr. prof. dr. Niculae Șerbănescu în anii 1959 și 1970, ale cărui cercetări au rămas puncte de referință până în zilele noastre. Totuși, așa cum afirmă eruditul autor în prologul acestui studiu, ‘astăzi baza documentară este mult mai bogată decât cea a pr. Șerbănescu, atât în ceea ce privește izvoarele bizantine, cât și posibilitatea interpretării lor prin literatura de specialitate apărută între timp’.

Pe lângă această realitate, un alt motiv care a contribuit la apariția studiului l-a constituit împlinirea în anul 2009 a 650 de ani de la întemeierea Mitropoliei Țării Românești, precum și a 1.630 de ani de la trecerea la cele veșnice a Sfântului Vasile cel Mare. Acest Sfânt Părinte a sprijinit misiunea creștină de pe teritoriul României, iar din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea eparhia pe care a condus-o face parte și acum din titulatura oficială a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, în calitatea sa de ‘locțiitor al Scaunului Cezareei Capadociei’.

Autorul urmărește evoluția titlurilor și distincțiilor mitropoliților Țării Românești în secolele XIV-XVIII; acordă o atenție aparte atribuirii locotenenței Scaunului de Ancyra, al patrulea în scara ierarhică bizantină, acesta fiind cel mai înalt grad atins de Mitropolia Țării Românești în Evul Mediu. Toate aceste distincții au culminat cu acordarea titlului de locțiitor al Cezareei Capadociei mitropolitului Grigorie II. Această eparhie a fost dată spre suplinire, pe o durată nedeterminată, Mitropoliei Țării Românești, al cărei titular actual este Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. În acest context, se remarcă o preocupare deosebită studierii Scrisorii patriarhului Sofronie al Constantinopolului către mitropolitul Grigorie II, scrisoare care consfințește acest titlu și al cărei conținut este redat în cuprinsul lucrării, în text bilingv (grec-român), fiind pusă și o fotografie a originalului acesteia.

Noua apariție mai cuprinde un rezumat în limba franceză, un portret al voievodului Alexandru Ipsilanti, precum și o hartă cu principalele toponime menționate în lucrare, fiind realizată în condiții grafice deosebite.

Comentarii Facebook


Știri recente