Născătoarea Luminii veșnice a fost cinstită la Mănăstirea Techirghiol

Mănăstirea Techirghiol, din județul Constanța, și-a serbat pe 15 august, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, hramul. Cu acest prilej, Patriarhul României, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat slujba de sfințire a paraclisului cu hramurile „Sfântul Pantelimon” și „Sfântul Prooroc Moise”, de la demisolul bisericii mari care se construiește în incinta mănăstirii. La Sfânta Liturghie, oficiată în continuare, au participat sute de credincioși, care au înfruntat căldura puternică a zilei de sâmbătă pentru a o cinsti pe Maica Vieții.

Evlavia credincioșilor pentru Maica Domnului s-a văzut și anul acesta la Mănăstirea Techirghiol, unde sute de pelerini din toată țara au participat la Sfânta Liturghie din ziua de 15 august, când Biserica noastră prăznuiește Adormirea Maicii Domnului, hramul acestei mănăstiri. Toți au venit să se roage alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit slujba Sfintei Liturghii pe o scenă special amenajată în curtea mănăstirii, și pentru a-i mulțumi Maicii Sfinte pentru ajutorul necontenit.

Părintele Patriarh a vorbit credincioșilor în cuvântul de învățătură de după Sfânta Evanghelie despre faptul că cea care ne este folositoare și păzitoare prea tare vieții este și rugătoare pentru noi atunci când trecem din viața aceasta la viața veșnică, pentru a dobândi mântuirea. Preafericirea Sa a subliniat că această sărbătoare de la jumătatea lunii august descoperă taina Bisericii, care ne trece și pe noi, ca o mamă duhovnicească, de la viața trecătoare, pământească, la viața veșnică, cerească. „Maica Domnului este cea dintâi care se mută de la viața trecătoare la cea netrecătoare, lângă Fiul ei, Iisus Hristos cel răstignit, mort și înviat din morți și înălțat la ceruri întru slavă”.

După cum a spus Preafericitul Părinte Patriarh, Biserica noastră Ortodoxă nu desparte niciodată cântările adresate Fiului ei de evlavia, de cinstirea adresată mamei Sale. „Vedem că Biserica, după ce cinstește Sfânta Treime, zicând „Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh”, și cântă o cântare adresată Sfintei Treimi, îndată adaugă zicând „și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”, și adaugă o cântare închinată Maicii Domnului. De ce? Pentru că Maica Domnului este ființa umană cea mai aproape de Sfânta Treime, pentru că Unul din Sfânta Treime, Dumnezeu Fiul cel veșnic, cel nevăzut, necuprins, S-a făcut văzut, atins, cuprins, născându-Se ca om din Fecioara Maria, prin lucrarea Duhului Sfânt. Maica Domnului este și icoana Bisericii care se închină Preasfintei Treimi și arată lumii pe Hristos, pe Dumnezeu Cuvântul. Maica Domnului nu are predică paralelă și o lucrare paralelă cu cea a lui Hristos, ci ea ne îndeamnă să facem tot ceea ce ne spune Mântuitorul, ea este icoana Bisericii rugătoare în fața Preasfintei Treimi și este icoana Bisericii purtătoare de Hristos. După cum ea a născut pe Fiul lui Dumnezeu făcut om în lume și L-a purtat pe brațe, așa, și noi trebuie să naștem în sufletul nostru pe Hristos prin virtuți”.

Tot sâmbătă, Întâistătătorul Bisericii noastre a explicat de ce se face prăznuirea Adormirii Maicii Domnului la data de 15 august: „Sărbătoarea a fost rânduită în ultima lună a anului bisericesc, în august – anul bisericesc începând la 1 septembrie -, ca să ne arate nouă înțelesul duhovnicesc adânc al sfârșitului lumii. La a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos, El, Hristos Domnul, va veni cu slavă și putere multă. De aceea, în ziua a șasea a lunii august a fost rânduită sărbătoarea Schimbării la Față a Mântuitorului Iisus Hristos, ca să ne arate slava celei de a doua veniri, care este slava Învierii Sale, dar și slava împărăției cerurilor, în care vor intra cei ce în lumea aceasta au căutat slava Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, mântuirea sufletului și viața veșnică. Sărbătoarea Schimbării la Față a fost rânduită în ziua a șasea a lunii august, căci în ziua a șasea a fost creat omul și așa trebuia să strălucească fața lui Adam, dacă nu ar fi păcătuit, cum strălucește fața lui Hristos în momentul Schimbării la Față în Muntele Taborului. Din 6 august, dacă numărăm, până în 15 august avem nouă zile, care simbolizează cele nouă cete îngerești. Și, apoi, Maica Domnului este prăznuită prin sărbătoarea Adormirii sau Mutării sale la viața veșnică, întrucât este mai presus decât cetele îngerești. În 29 august avem sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, care este dascălul pocăinței, și prin aceasta avem un triptic de sărbători care formează icoana Judecății de apoi, Deisis: Mântuitorul plin de slavă și putere, ca judecător al viilor și al morților, în mijloc, în dreapta Sa, Maica Domnului, care mijlocește, cu rugăciunile sale, și, în stânga Sa, Sfântul Ioan Botezătorul, dascălul pocăinței, care mijlocește pentru acei oameni care s-au pocăit pentru păcate, dar nu au mai avut timpul să facă și fapte bune”. După cum a spus Părintele Patriarh, Maica Domnului este ocrotitoarea tuturor creștinilor. „În mod deosebit, Maica Domnului este rugătoare pentru mame, pentru copii. Ea se roagă pentru fiecare mamă care dă naștere copiilor și pentru fiecare copil care se naște, pentru că un copil născut în lumea aceasta și, apoi, crescut în credință va trăi veșnic în împărăția cerurilor”. De asemenea, Maica Domnului este rugătoare pentru monahi și monahii și ocrotitoare a clerului, deoarece Fiul său este Arhiereul veșnic.

La finalul Sfintei Liturghii, după ce mai bine de jumătate dintre credincioșii prezenți s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Domnului, a avut loc un moment festiv, în cadrul căruia acei generoși care au sprijinit până acum construcția bisericii mari a mănăstirii au primit diplome de onoare din partea Patriarhului, iar Preafericirea Sa a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Techirghiol, din partea primarului Adrian Stan.

Patriarhul Daniel a oferit diploma de onoare „Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României” domnului Adrian Lemeni, secretar de stat pentru culte, „pentru activitatea sa rodnică, folositoare Bisericii și societății”, dar și maicii proinstarețe, stavrofora Semfora Gafton, domnului Adrian Stan, primarul orașului Techirghiol, doamnei Fotini Teodorescu, doamnei Elena Corniciuc, domnului Ion Țonoiu, domnului Sorin Alpetrei, precum și familiei Mihălțan, Tiberiu și Ulker.

Actuala stareță a mănăstirii, monahia Lucia Roșu, a oferit Patriarhului, din partea obștii de maici, o icoană reprezentând Adormirea Maicii Domnului.

Paraclisul cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” și „Sfântul Prooroc Moise” de la demisolul bisericii mari al noii biserici care se construiește la Mănăstirea Techirghiol, stavropighie patriarhală, a fost sfințit sâmbătă, înainte de Sfânta Liturghie, de Patriarhul Daniel. La finalul slujbei de sfințire, Preafericirea Sa a menționat că spațiul sfințit este destinat săvârșirii Sfintei Liturghii și a celorlalte slujbe până la finalizarea lucrărilor de construire și pictare a noii bisericii de la Mănăstirea Techirghiol. Lucrările la lăcașul de cult al mănăstirii dobrogene continuă, atunci când vor fi finalizate urmând să se facă târnosirea bisericii cu Sfântul și Marele Mir. Ridicarea bisericii mari a mănăstirii dobrogene a început la inițiativa maicii proinstarețe Semfora, piatra de temelie fiind pusă în anul 2003.

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente