Moment solemn și sfânt în cetatea credinței creștine de la Arad

Sâmbătă, 28 noiembrie 2009, în Catedrala cu hramurile „Sfânta Treime” și „Sfântul Nicolae” din municipiul Arad a avut loc festivitatea de ridicare a Episcopiei Aradului la rang de arhiepiscopie, conform Hotărârii Sfântului Sinod, informează „Ziarul Lumina”. Sărbătoarea a început cu Sfânta Liturghie, oficiată de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii noastre, înconjurat de un sobor de 13 ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al BOR, și de PS Luchian, Episcopul sârbilor ortodocși din Budapesta și Timișoara. Sfânta Liturghie a fost urmată de festivitatea solemnă a ridicării în rang a Episcopiei Aradului. La eveniment au participat reprezentanți ai Bisericii Romano-Catolice și reprezentanți ai celorlalte culte, autorități centrale și locale, invitați din țară și din străinătate și câteva sute de credincioși.

Evenimentele prilejuite de ridicarea în rang de arhiepiscopie a Eparhiei Aradului au început vineri seara, când PF Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost întâmpinat de Episcopul locului, împreună cu preoții și credincioșii de pe plaiurile arădene, la Reședința episcopală din Arad.

Sâmbătă, 28 noiembrie, sărbătoarea a început cu slujba Sfintei Liturghii săvârșită de Patriarhul Bisericii noastre, înconjurat de un sobor de 13 ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, și de PS Luchian, Episcopul sârbilor ortodocși din Ungaria și Timișoara.

„Peste 300 de ani de smerită, statornică și bogată activitate de mărturisire a credinței”

La finalul Sfintei Liturghii, Patriarhul nostru a rostit un cuvânt prin care a evidențiat că acest moment sărbătoresc de la Arad este un moment marcant pentru viața Bisericii. „Ne-am adunat aici pentru a serba un moment deosebit de semnificativ, de solemn și sfânt pentru viața Bisericii noastre. Și anume ridicarea în rang a Episcopiei Aradului la rang de arhiepiscopie după o perioadă de peste 300 de ani de smerită, statornică și bogată activitate de mărturisire a credinței în mod neîntrerupt, de apărare a credinței dreptmăritoare și de cultivare a vieții roditoare de cultură, educație și de spiritualitate creștină românească. Vrednicia acestei eparhii este mare. Aici, la Arad, ne aflăm într-o cetate a credinței creștine, care are începuturi mult mai vechi decât eparhia ca atare. În părțile acestea au existat sfinți daco-romani, au existat episcopi în secolul al VIII-lea, au existat mărturisitori ai credinței, care, împreună, se roagă în ceruri ca Hristos Domnul, Capul Bisericii, să ajute pe slujitorii Lui și pe toți credincioșii Lui să se pregătească pentru a intra în împărăția cerurilor”, a spus Patriarhul României.

Tomos patriarhal de vestire a noii demnități

În continuare, PS Iustin Sigheteanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a citit Tomosul patriarhal prin care s-a vestit Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și s-au făcut cunoscute tuturor clericilor și credincioșilor înălțarea Episcopiei Aradului la rangul de arhiepiscopie, cu titulatura Arhiepiscopia Aradului, precum și ridicarea Preasfințitului Părinte Timotei în demnitatea de arhiepiscop al Aradului, care va purta titulatura Înalt Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. S-au evidențiat, de asemenea, motivele acestei hotărâri canonice și statutare.

„În lumina rânduielilor canonice și pe temeiul statornicirilor bisericești înscrise în art. 7 alin. (3) din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, care prevăd că: «episcopiile vechi pot deveni arhiepiscopii, pe baza unei motivații temeinice», în consultare cu Sinodul Permanent, în calitate de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, am propus Sfântului Sinod ridicarea la rangul de arhiepiscopie a șase episcopii cu continuitate istorică seculară, între care și Episcopia Aradului.

Privind cu îndreptățire la temeinicia propunerii Noastre făcute în consultare cu Sinodul Permanent, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea nr. 3621 din 19 iunie 2009, a aprobat înălțarea Episcopiei Aradului la rangul de arhiepiscopie și înscrierea acesteia în Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române cu titulatura Arhiepiscopia Aradului.

În temeiul prevederilor Can. 12 al Sinodului IV Ecumenic și ale art. 7 alin. (2) din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române potrivit cărora «Titulatura mitropoliților, arhiepiscopilor și episcopilor este cea a eparhiei pe care o păstoresc», prin aceeași hotărâre, Sfântul Sinod a aprobat conferirea rangului de arhiepiscop Preasfințitului Părinte Dr. Timotei, care va purta titulatura Înalt Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului”, s-a arătat în Tomosul patriarhal făcut public sâmbătă în Catedrala din Arad.

„Episcopatul arădean a fost totdeauna alături de popor”

La finalul citirii Tomosului, Patriarhul Daniel a oferit Chiriarhului arădean însemnele arhiepiscopale (mantia, crucea, engolpionul și cârja arhierească). Noul arhiepiscop a binecuvântat poporul drept-credincios, în noua demnitate, și a rostit un cuvânt de răspuns și de mulțumire pentru darul pe care Sfântul Sinod l-a făcut pentru vrednicia eparhiei și a păstorului ei.

Noul arhiepiscop a subliniat în cuvântul său că Aradul a fost de timpuriu un centru cultural și economic de seamă și totodată o fortăreață a vieții bisericești ortodoxe și foarte recent a apărut pe aceste meleaguri misionarismul ortodox concretizat în ridicare de biserici, mănăstiri, în general, a unei vieți creștine înfloritoare. De asemenea, noul arhiepiscop a arătat că acest moment sărbătoresc și istoric, în același timp, este „o recunoaștere a vredniciei înaintașilor. Episcopatul arădean a fost totdeauna alături de popor, căutând a răspunde întocmai exigențelor misiunii ce-i revenea. Parte din titularii scaunului vlădicesc arădean au fost promovați tocmai datorită acestui fapt la mai înalte slujiri, cel mai adesea ca mitropoliți în acentrele Patriarhiei Române – Iași, Sibiu, Craiova, Timișoara – și chiar la demnitatea patriarhală, atât la București, cât și la Belgrad. S-au numărat, de asemenea, între fruntașii participanților la marile evenimente ale patriei, ca de exemplu la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Au fost membri ai Academiei Române și laureații altor instituții fundamentale ale țării. Rămân înscriși ca și ctitori de sfinte lăcașuri, edificii sau instituții de pe întreg cuprinsul eparhiei”, a spus IPS Timotei.

În finalul cuvântului, Înalt Preasfinția Sa a mulțumit Întâistătătorului Bisericii noastre. „Vă rog Preafericite Părinte Patriarh să-mi îngăduiți a Vă exprima întreaga gratitudine pentru tot ceea ce ați făcut spre cinstirea și folosul Eparhiei Aradului, de mai multă vreme, iar acum, prin înălțarea în rangul eclesiastic, după ce cu un an înainte ați binecuvântat altarul la care s-a slujit Sfânta Liturghie. Însoțim mulțumirea întregului cler și popor cu asigurarea ascultării fiești și cu cele mai alese doriri de sănătate, viață îndelungată și mărețe făptuiri spre propășirea Bisericii strămoșești și Patriei dragi”, a mai spus Arhipăstorul Aradului.

În încheiere, IPS Timotei al Aradului a oferit în dar Părintelui Patriarh Daniel o icoană a Maicii Domnului, iar Preafericirea Sa a mulțumit și a felicitat pe noul arhiepiscop pentru demnitatea la care a fost chemat.

Comentarii Facebook


Știri recente