Moment festiv pentru Facultatea de Teologie din Craiova

Facultatea de Teologie din Craiova a serbat zilele acestea două decenii de activitate. Momentul a fost marcat prin mai multe evenimente festive la care au participat oaspeți aleși, din țară și din străinătate, informează „Ziarul Lumina”.

Zilele de 6 și 7 octombrie au fost trecute cu litere de aur în istoria învățământului teologic de nivel academic din Oltenia. Două decenii de muncă asiduă pentru promovarea calității la cel mai înalt nivel de învățământ. Ani plini de încercări, dar mai ales de împliniri care au propulsat peste timp un ideal care, încetul cu încetul, s-a transformat în certitudine și realitate. Pe lângă dimensiunea festivă, pe care negreșit a îmbrăcat-o de la început, evenimentul a avut și un profund caracter evaluativ, de bilanț. Astfel, pe parcursul celor două zile comemorative, au fost rostite evocări somptuoase, s-au depănat amintiri și au fost înălțate rugăciuni pentru toți ostenitorii și binefăcătorii teologiei oltenești care, din rânduiala lui Dumnezeu, au fost ridicați la Patria cerească.

Oaspeți de seamă

Maratonul evenimentelor aniversare a început sâmbătă, 6 octombrie, prin inaugurarea Centrului de restaurare, conservare patrimoniu și vizualizare al Facultății de Teologie din Craiova. Manifestarea a fost cinstită prin prezența a numeroși oaspeți de seamă din țară și străinătate. Înalt Preasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei, Mitropolitul Olteniei și decanul Facultății de Teologie din Craiova, a întâmpinat acest deosebit moment cu multă bucurie, primindu-i pe invitați în incinta centrului la tăierea inaugurală a panglicii tricolore. Între cei care au dat curs invitației, s-au numărat: Înalt Preasfințitul Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, Înalt Preasfințitul Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, Preasfințitul Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, Preasfințitul Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Emilian Lovișteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, profesori universitari din țară și străinătate, reprezentanți ai autorităților de stat și locale.

‘Necesitatea înființării unei facultăți de teologie la Craiova’

Slujba de sfințire a locației a fost oficiată de IPS Irineu, împreună cu doi profesori de la Facultatea de Teologie. După ceremonialul religios, cei prezenți au fost invitați în sala de festivități a centrului. În deschiderea luărilor de cuvânt, pr. lect. univ. dr. Adrian Ivan, director de departament în cadrul Facultății de Teologie din Craiova, a citit istoricul instituției. A urmat prelegerea IPS Mitropolit Irineu, care a elogiat osteneala celor care, în urmă cu două decenii, au pus piatra de temelie a învățământului teologic oltenesc de grad universitar. ‘Facultatea de Teologie din Craiova a luat ființă prin grija unor oameni inimoși, cu iubire de Biserică și de țară. Dintre ei, unii sunt astăzi de față, alții au trecut în Patria cerească. Cei care ne privesc astăzi de acolo, din ceruri, sunt mitropolitul Nestor și episcopul Damaschin, primul decan al acestei prestigioase instituții. Ar fi de prisos să vorbesc despre aura teologică, istorică și bisericească a marelui mitropolit. Alături de el a fost în acea vreme Damaschin Severineanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Craiovei. El a reușit prin tenacitate și stăruință să schimbe opiniile multor oameni de aici și de pretutindeni. Pe aceștia i-a făcut să înțeleagă necesitatea înființării unei facultăți de teologie la Craiova, întrucât pe aici au intrat de fapt marii teologi Niceta de Remesiana, Paulin de Nolla, părinți din epoca post-patristică. Tot pe aici s-a revărsat duhul Sfântului Nicodim de la Athos și a reînnoit șirul monahismului românesc, ducând mai departe icoana isihasmului în întreaga țară. Așadar, acest bărbat ilustru a vrut ca Facultatea de Teologie din Craiova să dăinuiască și și-a însoțit ca oameni de virtute, colaboratori, cum au fost domnul Ivănescu, fostul rector al Universității noastre, și academicianul Ion Dogaru, aici de față. Fiecare a ostenit la ridicarea acestui edificiu de înaltă cultură teologică, oferindu-ne bucuria și împlinirea sărbătorii de astăzi’. La finalul cuvântului său, mitropolitul a mulțumit membrelor Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române (SONFR), filiala Craiova, care au donat clădirea centrului de restaurare în folosul Facultății de Teologie din Craiova.

Discursuri de apreciere

Prezent în prezidiu, IPS Laurențiu al Ardealului a apreciat activitatea și valoarea academică a învățământului teologic universitar din Oltenia, felicitând totodată și inițiativa înființării unei secții de artă sacră. Au mai luat cuvântul: IPS Mitropolit Andrei, prof. univ. dr. Ion Vladimirescu, președintele Senatului Universității din Craiova, prof. acad. univ. dr. Ion Dogaru și prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor, rectorul Universității din Craiova. La final, arhiereii au primit câte o icoană în mozaic cu Sfinții Trei Ierarhi, hramul facultății, din partea chiriarhului locului. Ceilalți invitați au primit plachete comemorative, hrisoave, cărți și o mapă cu programul evenimentului, lucrate la Editura ‘Mitropolia Olteniei’.

Sâmbătă seara, oaspeții au fost invitați la sfințirea Centrului social ‘Best life!’. Ceremonialul liturgic a fost oficiat de PS Episcop Sebastian. Ziua s-a încheiat prin vizitarea Mănăstirii Coșuna și a Seminarului Teologic din Craiova.

Ieri, 7 octombrie, soborul arhiereilor participanți la evenimente au oficiat slujba de resfințire a Bisericii ‘Sfinții Împărați Constantin și Elena’ din localitatea Smadovicioara, comuna Secu, Protoieria Craiova Nord.

Emoții și opinii la moment aniversar

‘Așteptam cu nerăbdare acest eveniment. Pentru noi, cei de astăzi, este o datorie și în același timp un privilegiu de a duce mai departe și de a înmulți realizările înaintașilor noștri. Sperăm să împlinim cu bine acest mandat, spre folosul studenților noștri și al celor care vor păși în această instituție’, a precizat pr. lect. dr. Sergiu Popescu, de la Facultatea de Teologie din Craiova. Este un eveniment cu totul deosebit ca astăzi, la douăzeci de ani de la înființarea acestei facultăți, să se inaugureze un asemenea sediu, cu toate dotările necesare realizării unui studiu de calitate în domeniul restaurării. Cred de asemenea că secția nou-înființată, de Artă sacră, va fi de real folos Bisericii din Oltenia’, a spus Octaviana Marinca, restaurator. ‘Pentru mine ca student este o adevărată onoare să pot învăța în această clădire. Totul este în noi și de aceea entuziasmul nostru este mare. Cu siguranță că într-o zi, când vom ieși pe aceste porți, o să fim demni de un asemenea dar’, a mărturisit Andreea Pilea, studentă în anul I la Secția de Artă sacră din Craiova.

Comentarii Facebook


Știri recente