Moment festiv în Mitropolia Olteniei

Mitropolia Olteniei își sărbătorește astăzi întâistătătorul, la împlinirea a 55 de ani de viețuire. Cu acest prilej, clericii, credincioșii, monahii și monahiile din biserici și mănăstiri se roagă laolaltă pentru sănătatea, îndelunga petrecere și buna sporire în slujirea arhierească și învățătorească a Înalt Preasfințitului Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, informează „Ziarul Lumina”.

Astăzi întreaga suflare creștinească din Oltenia înalță rugăciuni către Dumnezeu pentru sănătatea IPS Irineu, la împlinirea vârstei de 55 de ani. Rânduit de Dumnezeu în scaunul de Mitropolit al Olteniei, arhiereul nostru s-a dovedit de fiecare dată, prin autoritatea și buna sa judecată, providențial în „pelerinajul” oltenilor către Patria Cerească. În întreaga sa slujire arhierească s-a făcut „tuturor toate”, păstrând permanent în inimă cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea, căci, făcând aceasta, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă” (I Timotei IV, 16).

IPS Irineu s-a născut la data de 16 noiembrie 1957, în localitatea vâlceană Peștișani. A primit la botez numele Ion. În anul 1974 a fost primit ca frate la Mănăstirea Frăsinei, din județul Vâlcea. În anul 1975 s-a înscris la cursurile Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova. În perioada 1981-1985 a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar de la București, pe care le-a încheiat prin susținerea tezei de licență cu titlul „Cunoașterea lui Dumnezeu și ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa”. După finalizarea studiilor universitare, a îmbrăcat haina monahală, fiind hirotonit ierodiacon (1985) și ieromonah (1986).

În anul 1985 a fost admis la Școala doctorală a Institutului Teologic din București, optând pentru disciplina Patrologie. Tema lucrării a fost „Politica religioasă a împăratului Iustinian”, sub coordonarea pr. prof. dr. Ștefan Alexe. După ce timp de un an de zile (1986-1987) a urmat cursuri de limbă și literatură franceză în cadrul Facultății de Litere a Universității din Grenoble, și-a continuat studiile doctorale pe specialitatea Teologie dogmatică la Institutul Teologic Ortodox „Saint Serge” din Paris (1987-1990). În urma susținerii tezei cu titlul „La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand”, elaborată sub coordonarea științifică a cunoscutului profesor Boris Bobrinskoy, a fost învestit de comisia doctorală cu titlul de doctor în teologie, obținând calificativul „magna cum laude”. În paralel, a urmat și cursuri de limba engleză la Londra (1989-1990), precum și de arheologie biblică la Institutul de Arheologie Biblică din Tantur – Ierusalim (1990-1991). Între anii 1990 și 1991, a predat istoria Bisericii Universale la Institutul Teologic „Saint Serge” din Paris.

La 6 septembrie 1991, a fost rânduit, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca Arhiereu-vicar al Episcopiei Râmnicului, primind titulatura de „Slătineanul”. A fost învestit ca Episcop prin Decretul nr. 77 din 6 septembrie 1991 al președintelui României, fiind hirotonit la 6 octombrie 1991. Din anul 2000, a fost ales ca referent pentru manuale de religie din cadrul Comisiei teologice și liturgice a Sfântului Sinod, iar din 2003 îndeplinește funcția de secretar al Comisiei speciale pentru canonizarea sfinților români. Din anul 1991, a predat la Facultatea de Teologie a Universității din Craiova, mai întâi ca profesor suplinitor la Catedra de istoria culturii și civilizației bizantine (1991-1994), venit prin transfer de la Institutul Teologic „Sfântul Serghie” din Paris. În 1994 a devenit titularul Catedrei de teologie dogmatică și morală (1994-1997), apoi conducătorul acesteia (1997) și al Catedrei Sistematico-practice (2004-2008). Din anul 2008, IPS Irineu este decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul aceleiași instituții (din 24 ianuarie 2008). În perioada 1999-2001, a activat pe postul de profesor de teologie morală la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu. În perioada 2002-2005, IPS Irineu a urmat cursurile doctorale din cadrul Facultății de Drept „Nicolae Titulescu” din Craiova, obținând în anul 2005 titlul de doctor în drept civil, cu teza „Raportul dintre preceptele morale creștine și normele juridice”, elaborată sub coordonarea științifică a acad. prof. dr. Ion Dogaru, cu calificativul „magna cum laude”. Pe tot parcursul activității universitare de până acum, a scris numeroase cărți, studii, articole și traduceri. La data de 8 iulie 2008 a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în scaunul de Mitropolit al Olteniei, iar la data de 27 iulie 2008 a fost instalat în această demnitate.

La 22 noiembrie 2010, IPS Părinte Mitropolit Irineu a fost ales membru de onoare al Academiei Române.

În numele credincioșilor, clericilor, monahilor și monahiilor din Oltenia, urăm mulți și fericiți ani arhipăstorului nostru, cu roade bogate în ogorul Bisericii lui Hristos!

Comentarii Facebook


Știri recente