Moment de binecuvântare la Biserica Sfânta Parascheva din Iași

Credincioșii din mai multe parohii ieșene au participat ieri la slujba Sfintei Liturghii oficiată de Înalt Preasfințitul Teofan în Biserica ‘Sfânta Parascheva’ din Iași, informează „Ziarul Lumina”, Ediția de Moldova. Parohia ‘Sfânta Parascheva’ desfășoară o activitate pastoral-misionară și social-filantropică intensă, având sprijinul enoriașilor și al binefăcătorilor.

În Duminica a 30-a după Rusalii, Înalt Preasfințitul Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica ‘Sfânta Cuvioasă Parascheva’, aflată lângă Biblioteca Centrală Universitară din Iași. Din soborul de preoți a făcut parte și pr. Toma Gradinaciuc, protopop al Protopopiatului Iași 1. În cadrul slujbei, diaconul Ioan Ababei a fost hirotonit preot pe seama parohiei Verșești – Girov, Protopopiatul Piatra Neamț. Răspunsurile la strană au fost date de Corul ‘Camerata’ și de grupul psaltic al parohiei, format din tineri de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox ‘Sfântul Vasile cel Mare’ și de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ‘Dumitru Stăniloae’ din Iași. Peste 150 de persoane de toate vârstele s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos. După citirea Sfintei Evanghelii, IPS Părinte Mitropolit Teofan a adresat un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre semnificațiile pericopei evanghelice din Duminica a 30-a după Rusalii. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a amintit că viața de veci se moștenește, după cum spune Evanghelia citită, prin respectarea poruncilor. ‘Viața de veci, spun Sfinții Părinți, începe chiar din această lume, ca o pregustare a împărăției cerurilor. Răspunsul Mântuitorului Hristos oferit dregătorului – ‘Să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta’ (Luca 18, 20) – a fost preluat de-a lungul istoriei creștine de genii ale sfințeniei în Biserica lui Hristos. Mântuitorul Hristos știa că dacă cele mai multe dintre poruncile date de Dumnezeu lui Moise pot fi împlinite, în fața poruncii iubirii – ‘Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți’ (Luca 10, 27) – există o piedică. Această piedică reprezintă atașamentul omului față de puterea pe care o deține în societate și față de bunurile materiale pe care le-a dobândit. La răspunsul dat de Mântuitorul Hristos întrebării ‘Cum să moștenesc viața de veci?’, Sfântul Apostol Pavel adaugă în Epistola către Coloseni, citită astăzi (n.r. ieri), că omul poate dobândi viața veșnică dacă se îmbracă în ‘milostivirile îndurării cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă-răbdare’. Sfântul Apostol Pavel adaugă că, pentru dobândirea vieții veșnice, oamenii trebuie să se îngăduiască unii pe alții și să se ierte unii pe alții’, a explicat IPS Teofan.

Prima slujbă arhierească

Părintele paroh Ion Vicovan a remarcat la finalul slujbei că, prin slujirea Sfintei Liturghii în Biserica ‘Sfânta Cuvioasă Parascheva’ din Iași, Înalt Preasfințitul Teofan s-a rugat ca Duhul Sfânt să se pogoare peste cei prezenți, astfel încât să se facă noi pași în urcușul duhovnicesc. ‘În ultimii ani m-am ocupat de monografia bisericii noastre. Din toate însemnările păstrate n-am întâlnit ca vreun arhiereu să oficieze Sfânta Liturghie. Pentru aceasta mulțumim cu aleasă recunoștință Înalt Preasfințitului Teofan. Deși această biserică este relativ modestă, ne străduim ca, pe cât posibil, activitatea noastră să fie la înălțime. În această biserică s-au rugat de-a lungul sutelor de ani mulțimi nenumărate de credincioși. Moldova a cunoscut timpuri foarte grele de războaie nenumărate, de secetă, de foamete. Biserica, în general, ca și acest sfânt lăcaș, a trecut peste toate acestea, pentru că ea nu ține de noi, preoții slujitori, ci de Mântuitorul Hristos’, a afirmat pr. paroh Ion Vicovan. La Biserica ‘Sfânta Parascheva’ s-au realizat în ultimii 17 ani mai multe lucrări. Sfântul lăcaș a fost reconsolidat și s-a refăcut pictura. În apropierea bisericii s-a ridicat o casă socială și un lumânărar. De asemenea, s-au realizat lucrări parțiale la casa parohială. Întrucât lăcașul de închinăciune ocrotit de Sfânta Parascheva se află în apropierea Universității ‘Al. I. Cuza’, mulți studenți vin să se închine aici și să participe la sfintele slujbe. În fiecare duminică, de la ora 16:00, la Biserica ‘Sfânta Parascheva’ se organizează cateheză pentru copii, iar activitățile social-filantropice din parohie sunt îndreptate spre persoanele vârstnice și cu mulți copii. ‘Vizita Înalt Preasfințitului Teofan este un moment de bucurie și de binecuvântare a activităților desfășurate până acum’, a mărturisit pr. paroh Ion Vicovan.

Lucrări de renovare și înfrumusețare la biserica-monument

Biserica ‘Sfânta Parascheva’ din Iași a fost construită între anii 1853-1858, prin stăruința preotului Constantin Pavelescu, cu ajutorul familiilor Alexandru Hulubei și Tăutu, precum și al credincioșilor, pe locul unei biserici din lemn ridicată pe la 1730. În dreapta sfântului altar, în exterior, se poate vedea o cruce din piatră pe un postament, care indică locul sfintei mese a bisericii anterioare, cu inscripția 1730. Cu prilejul săpăturilor arheologice efectuate în vederea proiectului de expertiză și consolidare, au fost descoperite oseminte umane, monede, precum și ruinele altei biserici mai vechi care i-au făcut pe specialiști să avanseze ipoteza potrivit căreia cea dintâi biserică în acest loc datează din prima jumătate a secolului al XVII-lea. În 1932 biserica a fost renovată, fiind extins și sfântul altar. În timpul celui de al Doilea Război Mondial, biserica a suferit grave deteriorări din cauza unei bombe căzute pe treptele lăcașului de cult, necesitând efectuarea unor ample lucrări ce s-au executat în vara anului 1945. Lucrări de reparație au mai fost întreprinse și în anul 1955, apoi între anii 1957-1962, când a fost executată și pictura. În 1993 au fost consolidate cupola bisericii și turla, afectate de cutremurul din 1977, iar în 1998 s-a lucrat la tencuirea bisericii după care s-a restaurat pictura.

Comentarii Facebook


Știri recente