Moment aniversar pentru cotidianul Patriarhiei Române: Un an de Lumina în Transilvania

Astăzi se împlinește un an de când primul număr al Ediției de Transilvania a „Ziarului Lumina” a ieșit de sub tipar, un an de trudă, dar și de satisfacții, informează „Ziarul Lumina”. Ediția din centrul țării este cea de-a doua ediție regională înființată, după cea de Moldova.

Colegii de la Ediția de Transilvania sunt în sărbătoare, aniversând un an de muncă în folosul cititorilor din județele transilvane. În urmă cu un an, de sărbătoarea ‘Izvorului Tămăduirii’, apărea primul număr al ‘Ziarului Lumina’ dedicat special transilvănenilor, o ediție care reflectă în prezent activitatea Mitropoliei Transilvaniei și pe cea a Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului.

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului:

‘În publicistica românească, ‘Ziarul Lumina’ este o prezență cu totul specială. Acesta a apărut din inițiativa directă și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, devenind cotidianul Patriarhiei Române, care a reușit să se impună în conștiința credincioșilor ca o publicație competentă și competitivă, dovedind profesionalism și o reală ținută duhovnicească în reflectarea realității bisericești, precum și a celei socio-culturale.

Acum un an, salutam cu bucurie darul pe care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel ni-l făcea nouă, credincioșilor din Transilvania, prin apariția, la 9 aprilie 2010, a ediției regionale a ‘Ziarului Lumina’, Ediția de Transilvania. De atunci, vreme de un an, am resimțit cu toții bucuria posibilității de a ne împărtăși de viața Bisericii și de evenimentele liturgice, de lucrările sacramentale care se săvârșesc în cadrul Bisericii, prezentate la un nivel accesibil tuturor. Acest nou mijloc pastoral al Bisericii noastre, ‘Ziarul Lumina’, pătrunde zilnic până acolo unde preoții noștri, de multe ori, nu reușesc să ajungă, dând o altă dimensiune lucrătoare misiunii în sine a Bisericii, care determină și mai mult la apropierea și setea după Dumnezeu.

Prin prezența Bisericii tot mai pregnantă și în media, prin canalele ei proprii de misiune, considerăm că am câștigat încă o binecuvântare a comuniunii și încă o posibilitate de mărturie a ceea ce face Biserica, la modul real, pentru credincioșii săi și, în genere, pentru neamul românesc. Pentru că de aici, de la ‘altarul’ acesta de mărturisire, care este ‘Ziarul Lumina’, pleacă mereu informația reală, nepervertită, îmbrăcată și transmisă prin prisma învățăturii de credință și a vieții bisericești.

La o vreme în care alte mijloace media și-au făcut o obișnuință în a lansa atacuri nedrepte la adresa Bisericii, Centrul de presă Basilica (Trinitas TV, Radio Trinitas, ‘Ziarul Lumina’, ‘Lumina de Duminică’ și Agenția de Presă) constituie o prezență providențială și un model despre cum se poate face presă echilibrată, neaservită nici unui interes personal, publicitar sau de orice altă natură.

Acum, la un an de muncă și jertfă a redacției Ediției de Transilvania a ‘Ziarului Lumina’, în numele ierarhilor, preoților și credincioșilor ardeleni, exprimăm calde și sincere mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru grija și dragostea părintească cu care ne înconjoară, pentru minunatul dar făcut nouă prin apariția la Sibiu a acestei ediții zonale a cotidianului și pentru tot sprijinul material și spiritual acordat nouă în această lucrare pastoral-misionară a Bisericii.

La acest moment aniversar, se cuvine să exprimăm o deosebită apreciere și mulțumire echipei de redactori de la Sibiu ai ‘Ziarului Lumina’, Oana Rusu și Ștefan Mărculeț. Zi de zi, eveniment cu eveniment, vreme de un an, toate momentele principale ale vieții bisericești din Transilvania au fost reflectate, cu competență și promptitudine, în paginile cotidianului nostru bisericesc, ceea ce ne îndreptățește să felicităm și să mulțumim tuturor corespondenților eparhiali, considerând că această sărbătoare este a întregii noastre Biserici ardelene.

Totodată, binecuvântăm pe mai departe lucrarea de ‘luminare’ a credincioșilor prin intermediul acestui eficient mijloc pastoral, rugând pe Bunul Dumnezeu să dăruiască, în continuare, cuvânt cu putere multă și înțelepciune tuturor celor care au înțeles să își pună în slujba Bisericii talantul lor creator, pentru vestirea și preamărirea lui Dumnezeu, spre mântuirea credincioșilor’.

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului:

‘Lumină lină, lini lumini’ destinate Transilvaniei

Când, cu ani în urmă, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a gândit la un cotidian creștin, a fost inspirat de Sus. Chiar numele pe care-l poartă, ‘Lumina’, este unul sugestiv. Într-o lume în care păcatul provoacă mult întuneric, este nevoie de lumina lui Hristos. Și pe această cale, dacă e să ne exprimăm în grai liturgic, ‘lumina lui Hristos luminează tuturor’.

Dacă la început, Preafericitul fiind Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, de lumina cotidianului se bucurau mai mult moldovenii, când a devenit Patriarh și Întâistătător al Bisericii noastre se bucură toată țara. Și, ca să fie respectate sensibilitățile locale, mai întâi publicația a avut o ediție specială destinată Moldovei, apoi pentru celelalte provincii. Acum, de un an de zile, ‘Lumina’ are o ediție pentru Ardeal, lucru de care ne bucurăm. Realitățile religioase din eparhiile Transilvaniei își au locul lor în acest cotidian creștin-ortodox și sunt redate fără distorsiunile pe care le putem observa în alte publicații, care nu sunt direct sub oblăduirea Bisericii.

Am zis că numele ziarului este unul sugestiv. Imediat ne face să ne gândim la afirmația Mântuitorului: ‘Eu sunt Lumina lumii; cel ce îmi urmează Mie, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții’ (Ioan 8, 12).

Dacă această Lumină, pe care și-a propus să o răspândească ziarul, pătrunde în suflet, îi face pe oameni mai buni. Într-o lume bântuită de egoism și răutăți, adevărații credincioși sunt buni și mărinimoși. Pentru ei, cuvântul Sfântului Apostol Ioan are mare relevanță: ‘Cine zice că este în lumină și pe fratele său îl urăște, acela este în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și sminteală nu este întru el’ (1 Ioan 2, 9-10).

Dorim ca ‘Ziarul Lumina’, cu ediția lui de Transilvania, să aibă înainte mulți ani de misiune, provocându-i la bunătate pe toți cititorii lui, iar celui ce l-a izvodit îi dorim sănătate de la Dumnezeu și ani mulți’.

Mesajul de felicitare al Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei:

Comuniune sfântă, pe calea presei bisericești, între eparhii

Împlinirea unui an de la prima apariție a Ediției de Transilvania a ‘Ziarului Lumina’, 9 aprilie 2011, ne oferă plăcuta ocazie de a felicita întreaga redacție de la Sibiu a cotidianului Patriarhiei Române, dimpreună cu corespondenții locali, pentru binecuvântata și neobosita lucrare misionară pe care o desfășoară pe tărâmul presei bisericești. Bogăția tematică, calitatea și atractivitatea articolelor, reportajelor, știrilor și materialelor ilustrative, actualitatea problematicilor propuse în coloanele publicației cotidiene editată în capitala bisericească a românilor transilvăneni vin în întâmpinarea așteptărilor unor largi categorii de cititori, întărindu-i în credință și în atașamentul față de Biserica strămoșească. De asemenea, prezentarea activităților și manifestărilor bisericești cu caracter regional, precum și contactul cu realitățile vii ale Bisericii noastre dreptmăritoare au darul de a strânge legăturile dintre credincioși și a aduce un plus de informație în satele și orașele din Transilvania, Crișana și Maramureș. Difuzarea largă a ‘Ziarului Lumina’, ediția de Transilvania, în tot acest spațiu de viețuire românească și ortodoxă asigură comuniunea sfântă, pe calea presei bisericești, dintre eparhiile Bisericii Ortodoxe Române din această parte a țării. Fie ca Ediția de Transilvania a ‘Ziarului Lumina’ să aibă multe aniversări frumoase, iar ostenitorii din cadrul redacției să continue, și pe mai departe, cu același spor duhovnicesc și zel misionar, opera de luminare prin cuvântul scris, atât de actuală și de necesară în vremurile de azi’.

Mesajul de felicitare al Preasfințitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului:

‘Repere care dau curaj cititorilor

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, se împlinește un an de la înființarea Ediției de Transilvania a ‘Ziarului Lumina’, fapt care ne dovedește că viața Bisericii este dinamică, aceasta adaptându-se în permanență la nevoile credincioșilor ei, în funcție de vremurile pe care aceștia le trăiesc. Astfel, Biserica îmbină în mod armonios tradiția cu actualitatea, ceea ce o face să nu fie niciodată anacronică, pentru că, așa cum a afirmat Sfântul Apostol Pavel: ‘Iisus Hristos, ieri și azi și în veci, este același’ (Evrei 13, 8). Valorile moștenite din trecut și păstrate cu sfințenie sunt garantul păstrării identității noastre spirituale, la care Biserica nu poate renunța vreodată, pentru că în momentul abandonării acestora ea s-ar abate de la misiunea pe care o are de îndeplinit pe pământ. Astfel, înnoirile din sânul Bisericii nu se referă la învățătura de credință, revelată de Dumnezeu o dată pentru totdeauna, ci la organizarea ei administrativă, la relațiile ei cu societatea și la mijloacele pastoral-misionare care se adaptează în permanență la cerințele momentului.

Într-o societate tot mai secularizată și indiferentă din punct de vedere religios, care se îndepărtează de Dumnezeu și de valorile creștine, acestea fiind de multe ori contestate și chiar atacate cu agresivitate de cei intoleranți, prezența ‘Ziarului Lumina’ printre cotidienele din Transilvania este bine-venită.

Mozaicul etnic și confesional din Ardeal îmbogățește această zonă, însă uneori este greu pentru copiii, adolescenții și tinerii de aici să-și găsească sau definească propria identitate, dacă nu primesc îndrumarea necesară din familie și de la factorii responsabili din societate, de aceea Biserica Ortodoxă și-a sporit misiunea prin ‘Ziarul Lumina’.

În paginile acestui cotidian se publică informație care nu este valabilă doar o singură zi, de vreme ce unii au găsit răspuns la întrebări existențiale care i-au frământat vreme îndelungată.

Credincioșii vârstnici, bolnavi sau cei care din anumite motive nu pot lua parte la slujbele Bisericii își astâmpără dorul de cele sfinte prin citirea ‘Ziarului Lumina’.

Biserica are un rol primordial în formarea de conștiințe, însă există destui creștini, în mod special în mediul urban, care frecventează extrem de rar sfintele ei slujbe. Întrucât în anumite momente și aceștia simt nevoia să se hrănească spiritual, emisiunile religioase de la Radio TRINITAS al Patriarhiei Române sau de la postul de televiziune cu același nume, precum și articolele din ‘Ziarul Lumina’ le umplu golul sufletesc.

Exemplele pozitive prezentate în paginile ‘Ziarului Lumina’ sunt repere foarte importante care dau curaj cititorilor.

Cu prilejul împlinirii unui an de la apariția ‘Ziarului Lumina’ de Transilvania, le urăm tuturor ostenitorilor acestui cotidian multă putere în frumoasa misiune pe care o desfășoară, sănătate și realizări duhovnicești, iar cititorilor să fie creștini buni, sporindu-și râvna în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu.

Bunul Dumnezeu să își reverse lumina Sa asupra noastră’.

Mesajul de felicitare din partea Biroului de presă al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului:

Cuvântul scris aduce liniște și înțelepciune

‘Într-o vreme în care omul zilelor noastre este tot mai agitat și copleșit de griji, care îl fac să uite că adevăratele bogății nu țin nici de bani și nici de bunuri materiale, apariția unui cotidian autentic creștin, așa cum este ‘Ziarul Lumina’, aduce, prin cuvântul scris, multă liniște și înțelepciune, tămăduind suflete sau alinând, uneori, suferințe dintre cele mai grele.

De aceea, acum, la aniversarea unui an de apariție a Ediției de Transilvania, trebuie să mărturisim că vă simțim aproape de noi, fapt pentru care vă mulțumim, rugându-l pe Dumnezeu să vă rânduiască ani mulți și buni!’.

Mesajul de felicitare din partea Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române:

‘Un an de lucrare culturală și misionară

Bucuria împărtășită poartă întotdeauna pecetea darului divin. De aceea, ne alăturăm astăzi colegilor noștri de la Ediția de Transilvania a Ziarului Lumina, la sărbătoarea prilejuită de împlinirea primului an de activitate. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și prin purtarea de grijă a Înalt Preasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, în data de 9 aprilie 2010, la Sibiu, cetate luminoasă a Ortodoxiei românești transilvănene, renumit centru universitar teologic și punct de referință în istoria tiparului și a jurnalismului bisericesc de la noi, vedea lumina tiparului Ediția de Transilvania a cotidianului Patriarhiei Române, Ziarul Lumina.

Noul demers, având ca precedent lansarea Ediției de Moldova a ziarului, în anul 2009, se înscria pe linia dezvoltării în plan jurnalistic a legăturii dintre local și național, odată cu sporirea responsabilității în ceea ce privește mediatizarea bogatelor activități care se desfășoară în eparhiile ortodoxe ardelene.

Astăzi, alături de celelalte ediții regionale ale Ziarului Lumina, cea de Moldova, cea de Oltenia și cea de Banat, Ediția de Transilvania este o expresie probată a ceea ce trebuie să însemne răspunsul la dorința eparhiilor din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române de a avea acces direct și imediat la un mijloc de informare mai eficient și mai prompt.

Aniversarea unui an de lucrare culturală și misionară a Ediției de Transilvania a Ziarului Lumina este, în primul rând, sărbătoarea susținătorilor permanenți din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, în frunte cu Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu, a echipei redacționale de la Sibiu, Oana Rusu și Ștefan Mărculeț, a colaboratorilor diferitelor eparhii din cuprinsul Mitropoliei Ardealului și, prin extensie, a tuturor cititorilor, clerici și credincioși. Ei sunt beneficiarii direcți ai unei publicații care s-a născut în Vinerea Izvorului Tămăduirii, evidențiind faptul că ‘Ziarul Lumina este o publicație care dorește să vindece prin cuvânt rănile sufletului produse de o societate secularizată, cu orizont spiritual limitat la cele pământești și cu o atitudine adesea ostilă credinței și valorilor ei perene’, după cum sublinia Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mesajul de felicitare prilejuit de apariția primului număr al Ediției de Transilvania, la 9 aprilie 2010.

Dorim multă sănătate, inspirație și putere de muncă tuturor ostenitorilor și cititorilor Ediției de Transilvania a Ziarului Lumina, împreună cu tradiționala urare: La mulți ani!’

La rândul lor, ostenitorii Ediției de Transilvania sunt mulțumiți că pot veni în sprijinul cititorilor, oferindu-le informații utile și reflectând în același timp viața Bisericii din această zonă a țării. ‘Ediția de Transilvania a ‘Ziarului Lumina’ al Patriarhiei Române a văzut lumina tiparului la Sibiu pe 9 aprilie 2010, în Săptămâna Luminată. Acum, din punct de vedere calendaristic, împlinim un an, însă din perspectiva momentului celebrat la lansare, încercăm să rămânem, prin activitate și articolele publicate în ziar, într-o continuă Săptămână Luminată. Ne dorim ca cititorii ziarului nostru să găsească aici cuvinte de suflet și alinare, precum și relatări ale unor evenimente luminoase’, spune colega noastră Oana Rusu.

Ediția de Transilvania a ‘Ziarului Lumina’ a cunoscut o dezvoltare rapidă, evenimentele religioase fiind reflectate în paginile ziarului cu ajutorul colegilor corespondenți din toată Transilvania. Ediția de Transilvania vine în întâmpinarea dorinței credincioșilor din această zonă a României de a avea un mijloc de informare mai eficient și mai prompt, o publicație în care ei să se regăsească.

Comentarii Facebook


Știri recente