Moment aniversar în parohia Șoldănești, Prot.Fălticeni

Înalt Preasfințitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit ieri, 6 decembrie 2011, Sfânta Liturghie în parohia Șoldănești, Protopopiatul Fălticeni. Localitatea Șoldănești a aniversat 600 de ani de existență.

La inițiativa părintelui paroh Constantin Amariei, credincioșii din parohia Șoldănești au aniversat ieri 600 de ani de existență a localității. IPS Pimen, alături de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie. Din soborul de preoți a făcut parte și pr. Constantin Patrolea, protopop al Protopopiatului Fălticeni. Pr. protopop Constantin Patrolea ne-a relatat că Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a vorbit despre viața și modelul de sfințenie al Sfântului Nicolae. La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba Parastasului pentru ctitori. La 8 august 1780, pe o parte din moșia lui Ioniță Bașotă, prin hrisovul domnitorului Constantin Moruzi, ia ființă Târgul Șoldănești. La puțină vreme după acest eveniment este construită de către Andrei Bașotă, amintită într-o însemnare pe o Sfântă Evanghelie de la 1845, biserica actuală, cu hramul ‘Sfântul Ierarh Nicolae’, în locul unde tradiția istorică și documentară susține existența a încă două biserici. O inscripție de pe policandru de alamă din actuala biserică are următorul conținut: ‘Acest policandru de peste 200 de ani din biserica veche ce a fost înaintea curții s-a reparat după cum se vede în 1907. Sfânta masă de la acest sfânt lăcaș, ce se afla în curtea conacului boieresc, s-a păstrat, fiind adusă și așezată în curtea bisericii actuale în anul 1938, iar între 2006-2008 a fost amenajat un Agheazmatar în jurul acesteia’. Biserica actuală, în formă de cruce, cu absidele naosului ca și absida altarului în forma semicirculară, având compartimentarea clasică, pronaos, naos și altar, păstrează un foarte frumos iconostas, important atât din punct de vedere artistic, cât și istoric. Inscripția 25 noiembrie 1802 ce se poate descifra pe icoana împărătească a Mântuitorului Iisus Hristos se pare că ar indica anul în care a fost pictat acest iconostas. În documentele parohiei sunt pomeniți pe la 1845 preoții Luca Sechelar, preotul Gavril, ierodiaconul Toader, ca apoi pe la 1863 să fie amintiți iconomul Vasile Luca, iconomul Teodor Stupcaru, diaconul Gheorghe Filipescu și preotul Ioan. Este probabil ca unii dintre aceștia mai sus pomeniți să fi ajutat la înființarea școlii din Șoldănești în anul 1865, la recomandarea lui Narcis Crețulescu, fost stareț al Mănăstirii Neamț, apoi arhiereu titular al Mitropoliei Moldovei și Sucevei între 1881-1886. Lucrările de reparații ale bisericii efectuate în decursul vremii de preoții Grigore Zaharescu (1896), Pavel Todicescu (1936), Nicolae Iordăchescu sunt continuate în zilele noastre de preotul paroh Constantin Amariei, care cu sprijinul enoriașilor a împodobit biserica cu un frumos veșmânt pictural atribuit zugravului bisericesc al cărui nume dovedește legătura sa cu biserica și satul, Ioan Șoldănescu, apoi a construit noul turn clopotniță din zidărie de piatră în stilul arhitectural al zonei

Comentarii Facebook


Știri recente