Moment aniversar în Eparhia Tulcii

Astăzi, 19 octombrie a.c. cler și popor din Eparhia Tulcii au adus calde urări de sănătate, rodnică și îndelungată slujire Preasfințitului Părinte Visarion, Episcopul Tulcii care a împlinit vârsta de 53 de ani.

În dimineața zilei P.S. Sa a săvârșit, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi Sfânta Liturghie arhierească în Biserica Buna Vestire – paraclis episcopal din Tulcea, după cum ne-a precizat Alexandru Chituță.

La orele amiezii în Catedrala Episcopală „Sf. Nicolae” s-a săvârșit, de un sobor de preoți și diaconi, în prezența Preasfințitului Părinte Visarion, a preoților și credincioșilor, slujba de Te-Deum, mulțumind lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra Preasfinției Sale și asupra eparhiei pe care o păstorește.

Apoi în sala festivă a avut loc lansarea noului volum al P.S. Sale „Învățătura mariologică la Sfântul Nicolae Cabasila în spiritualitatea ortodoxă a secolului al XIV-lea” iar apoi P.S. Sa a oferit o recepție la care au participat stareți, preoți și credincioși din Eparhia Tulcii.

În cuvântul adresat, P.C. Pr. cons. Ion Nicolae Sorin a spus: „Este al 5 – lea an de arhipăstorire în pământul acesta nord-dobrogean al Tulcii și al 3 – lea an când vă serbați ziua de naștere prin oficierea unui Te-Deum de mulțumire în Catedrala Episcopală Sfântul Nicolae din Tulcea.

După 4 ani și jumătate de activitate la Episcopia Tulcii, putem să afirmăm cu certitudine că avem un ierarh de o excepțională valoare, care își pune toată energia creatoare în slujba Bisericii și a Patriei, un om înzestrat cu o inteligență vie, cu o bunătate nemărginită, care își privește viața ca pe o datorie sfântă, ca o chemare a Părintelui Ceresc, un om al dragostei, al rugăciunii neîncetate, al smereniei în purtare, al bunei și dreptei chivernisiri, al trezviei, al postului, al privegherii, al păstrării bunelor rânduieli și nu în ultimul rând al cărții.

Și ca să nu pară prea tălmăcite cuvintele noastre o să vă amintim Preasfinția Voastră că într-o Eparhie ca a Tulcii care are numai 125 de parohii și 14 mănăstiri și schituri ați săvârșit până acum 607 Sfinte Liturghii Arhierești, 31 de hirotonii, 36 de sfințiri de biserici, 70 de preoți au primit distincții iar pe credincioșii eparhiei și nu numai, i-ați sfătuit în cele 7452 de audiențe.

De aceea, Preasfințite Stăpâne, dați-ne voie să vă aducem felicitările noastre și urările de bine cu ocazia zilei de naștere astăzi 19 octombrie și a zilei protectorului ceresc al Preasfinției Voastre Sf. Cuv. Visarion prăznuit Duminică pe 21 octombrie”.

Comentarii Facebook


Știri recente